ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 515
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть та продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2010 роцi

    
Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про планування i забудову територiй", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    1.1.На вул. Львiвськiй, на пiвдень вiд земельної дiлянки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орбiта", площею 1,0977 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.2.На вул. Шахтарськiй, 1 "а" ( бiля ТзОВ "Ферум") площею 0,9790 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.3.На вул. Львiвськiй, 48 "б" ( бiля Львiвської митницi та ТзОВ "Оксамит") площею 2,6833 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.4.На вул. Львiвськiй, 81 площею 0,2895 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.5.На вул. Радехiвськiй (бiля земельної дiлянки ТзОВ "Ромас") площею 0,2558 пiд будiвництво складських будiвель i споруд.
    1.6.На вул. Львiвськiй ( в районi АТП № 14628) площею0,9325га пiд будiвництво СТО, мотелю та кафе - ресторану .
    2.Змiнити умови продажу земельних дiлянок з права оренди на право власностi та включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку :
    2.1.На вул. Львiвськiй в районi ШБУ-1 площею 0,4950 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.2.На вул. Львiвськiй, в районi ВАТ "Червоноградське АТП № 24664" площею 0,3088 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.3.На вул. Б. Промислова ( р-н колишньої шахти №1 "Червоноградська" ) площею 2,6932 га для будiвництва промислового об'єкта.
    2.4.На вул. Мазепи, на захiд вiд буд №17 площею 0,5472 га для будiвництва багатоповерхового житлового будинку.
    3.Змiнити функцiональне призначення земельної дiлянки площею 0,7363 га на вул. Б. Хмельницького, в районi житлового будинку № 26, вiдведеної для будiвництва льодової ковзанки i включити її в перелiк для продажу на земельному аукцiонi у 2010 роцi пiд будiвництво спортивно-розважального комплексу.
    4.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2010 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    4.1.На вул. Промисловiй, бiля ТзОВ "ЧРБУ" орiєнтовною площею 0,7279 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.2.На вул. Радехiвськiй, бiля ЗАТ "Прибужжя" орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.3.На вул. Мазепи, бiля банно - оздоровчого комплексу орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво автостоянки.
    5.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2010 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    5.1.На вул. Сокальськiй, бiля буд. № 6 орiєнтовною площею 0,0032 га пiд встановлення малої архiтектурної форми.
    5.2.На пл. Соборнiй, орiєнтовною площею 0,0090 га пiд встановлення малої архiтектурної форми.
    6.Доручити:
    -виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договори на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвних об_рунтувань розмiщення об'єктiв, проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та виконання робiт з проведення їх експертної грошової оцiнки, i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    -управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчних паспортiв та проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок i проведення їх експертної грошової оцiнки.
    7.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    8.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ) та з питань бюджету ( А. Гонтарик ).
    Протокол засiдання постiйно дiючої комiсiї з вибору земельних дiлянок
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради