ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XV сесiї
п'ятого скликання
Вiд 01.10.2009 № 462
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть на земельному аукцiонi у 2009 роцi

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. №280/97 ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi, вiд 16.05.2007 р. № 1026-У "Про планування та забудову територiй, враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
    ВИРIШИЛА:
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельному аукцiонi у 2009 роцi земельну дiлянку на вул. Львiвськiй ( в районi АТП № 14628) орiєнтовною площею 1,0 га пiд будiвництво СТО, мотелю та кафе - ресторану.
    2.Доручити:
    - виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договiр на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвного об_рунтування розмiщення об'єкту, проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та проведення її експертної грошової оцiнки i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    - управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчного паспорту земельної дiлянки для продажу її на земельному аукцiонi.
    3.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ), з питань бюджету ( А. Гонтарик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради