ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIV сесiї
п'ятого скликання
Вiд 09.07.2009 № 430
м.Червоноград
Про обмеження термiну на встановленi рекламнi засоби в м. Червоноградi

    В результатi обстеження та проведеного аналiзу постiйно дiючою комiсiєю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) виявлено, що на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi встановлено 7 рекламоносiїв, якi погiршують як вiзуальне сприйняття самого пам'ятного знаку так i вiдволiкають увагу водiїв, що сприяє погiршенню безпеки дорожнього руху у зв'язку з збiльшенням за останнi роки транспортного потоку. Керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1. Зобов'язати:
    1.1. Управлiння мiстобудування та архiтектури ( робочий орган з регулювання дiяльностi з розмiщення зовнiшньої реклами ) не продовжувати термiну дiї дозволiв на встановленi рекламнi засоби на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi.
    1.2. КП "Комунальник" не продовжувати договорiв на тимчасове користування мiсцем розмiщення рекламних засобiв, пiсля закiнчення термiну дiї виданих дозволiв, на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi.
    2. Доручити виконавчому комiтету мiської ради:
    2.1. Повiдомити розповсюджувачiв зовнiшньої реклами, якi встановили рекламнi засоби на вул. Львiвськiй в районi пам'ятного знаку "Шахтар" в м. Червоноградi про прийняте рiшення.
    2.2. Узгодити з розповсюджувачами зовнiшньої реклами новi мiсця розташування рекламних засобiв для оформлення дозволiв на їх встановлення.
    3. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйно дiючу комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн) та заступника мiського голови М.Мисака.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради