ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XIII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 05.03.2009 № 384
м.Червоноград
Про затвердження Положення про порядок залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

    У зв'язку з набранням чинностi Законiв України " Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сприяння будiвництву" та "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" та з метою залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Положення про порядок залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда ( згiдно додатку), яке набирає чинностi з 14 квiтня 2009 року.
    2.Вважати таким що втратили чиннiсть з 14 квiтня 2009 року рiшення мiської ради вiд 17 липня 2008 року № 310 "Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда" та вiд 23.10.2008 року № 330 "Про змiну порядку залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда".
    3.Уповноважити першого заступника мiського голови О.Орловського пiдписувати, вiд iменi органу мiсцевого самоврядування, договори про пайову участь у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.
    4.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн) та першого заступника мiського голови О.Орловського.
    5.Рекомендувати Соснiвськiй мiськiй радi та Гiрницькiй селищнiй радi прийняти i затвердити аналогiчнi Порядки щодо залучення коштiв замовникiв будiвництва об'єктiв мiстобудування для створення i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради