ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 18.12.2008 № 374
м.Червоноград
Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 10.01.2008р. № 244

    Керуючись Законами України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про рекламу", постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003р. № 2067 "Про затвердження типових правил розмiщення зовнiшньої реклами", з метою недопущення погiршення безпеки руху, враховуючи висновки i рекомендацiї постiйної комiсiї з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво), Червоноградська мiська рада
ВИРIШИЛА:
    1.Внести до пункту 7 Перелiку вулиць на яких в межах червоних лiнiй призупинено надання дозволiв на розмiщення зовнiшньої реклами, затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 11.01.2008р. № 244 "Про обмеження розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi", змiни та викласти його в наступнiй редакцiї:
    (7.Вул.Iвасюка вiд вул.Клюсiвської до вул.С.Бандери)
    2.Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво (О.Карабiн) та першого заступника мiського голови О.Орловського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради