ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XII сесiї
п'ятого скликання
Вiд 12.12.2008 № 372
м.Червоноград
Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу у власнiсть та продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2009 роцi

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю виконавчого комiтету мiської ради з вибору земельних дiлянок пропозицiї та з метою створення умов для ефективного використання земель, заохочення iнвестицiй, поповнення мiського бюджету, стимулювання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до придбання у власнiсть земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення пiд будiвництво об'єктiв, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 21.05.1997 р. №280/97 ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 03.06.2008 р. № 309-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", вiд 16.09.2008 р. №509-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо сприяння будiвництву", вiд 21.05.1997 р. 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про планування i забудову територiй", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, мiська рада ,-
В И Р I Ш И Л А :
    1.Включити в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2009 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    1.1.На вул. Львiвськiй, на пiвдень вiд земельної дiлянки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орбiта", площею 1,0977 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    1.2.У мiкрорайонi "Добрячинський" площею 0,2639 га пiд будiвництво торгiвельного об'єкта.
    2.Включити в перелiк для продажу права оренди на земельних аукцiонах у 2009 роцi земельнi дiлянки, проекти землеустрою щодо вiдведення яких затвердженi в установленому порядку:
    2.1.На вул. Львiвськiй в районi ШБУ-1 площею 0,4950 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.2.На вул. Львiвськiй, в районi ВАТ "Червоноградське АТП № 24664" площею 0,3088 га пiд будiвництво автозаправної станцiї.
    2.3.На вул. Б. Промислова ( р-н колишньої шахти №1 "Червоноградська" ) площею 2,6932 га для будiвництва промислового об'єкта.
    2.4.На вул. Мазепи, на захiд вiд буд №17 площею 0,5472 га для будiвництва багатоповерхового житлового будинку.
    2.5.На вул. Б. Хмельницького, в районi житлового будинку № 26, площею 0,7363 га для будiвництва льодової ковзанки.
    2.6.На вул. С. Бандери, бiля земельних дiлянок ТВП "IТК" та ПП "Анжелiка" площею 0,0492 га пiд будiвництво об'єкту комерцiйного призначення.
    3.Включити земельнi дiлянки в перелiк для продажу у власнiсть на земельних аукцiонах у 2009 роцi, проекти землеустрою щодо вiдведення яких необхiдно виготовити в установленому порядку :
    3.1.На вул. Львiвськiй, бiля Рава-Руської митницi ( митний пост Сокаль ) та ТзОВ "Оксамит" орiєнтовною площею 2,5364 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    3.2.На вул. Промисловiй, бiля ТзОВ "Ферум" орiєнтовною площею 1,00 га пiд будiвництво об'єктiв виробничо-комерцiйного призначення.
    4.Доручити :
    -виконавчому комiтету мiської ради укласти в установленому порядку договори на виконання проектно-пошукових робiт з виготовлення мiстобудiвних об_рунтувань розмiщення об'єктiв, проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та виконання робiт з проведення їх експертної грошової оцiнки i профiнансувати цi роботи за рахунок коштiв мiського бюджету ;
    -управлiнню Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi забезпечити виготовлення технiчних паспортiв та проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок i проведення їх експертної грошової оцiнки.
    5.Виконавчому комiтету Червоноградської мiської ради забезпечити оприлюднення даного рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    6.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйнi комiсiї ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н.Пущик ) та з питань бюджету ( А. Гонтарик ).
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради