ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
ПРОЕКТ РIШЕННЯ
XI сесiї
п'ятого скликання
Вiд № Проект рiшення
м.Червоноград
Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда

    
    Вiдповiдно до пункту 25 статтi 26 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", частини п'ятої статтi 27 Закону України "Про планування i забудову територiй", керуючись постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.01.2007р. №40 "Про встановлення граничного розмiру коштiв замовникiв, що залучаються для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури населених пунктiв" Червоноградська мiська рада
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити Положення про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда.
    2.Встановити, що це рiшення вступає в силу з моменту його прийняття.
    3.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю з питань бюджету (А. Гонтарик) та комiсiю з питань економiчного розвитку (промисловiсть, транспорт, зв'язок та будiвництво) (О.Карабiн).
1.Положення про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда
2.Аналiз регуляторного впливу проекту рiшення мiської ради "Про порядок залучення коштiв замовникiв для розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради