ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
IX СЕСIЇ
четвертого скликання
Вiд 18.11.2004 № 226
м.Червоноград
Про внесення змін та доповнень до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червонограда, Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та Типового договору оренди, затверджених рішенням міської ради від 20.08.2001 р. №349.

Керуючись Законом України "Про внесення змін до Закону України "про оренду державного та комунального майна", враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червонограда (рішення міської ради від 20.08.2001 р. №349, від 06.11.2003 р. №98, від 21.05.2004 р. №172 п.1), та викласти його в новій редакції (додається).
2. Внести зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням міської ради від 20.08.2001 р. №349 такі зміни:
2.1. У заголовку після слів "Методика розрахунку" доповнити словами "пропорції розподілу між міським бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем";
2.2. Пункт 8 викласти у такій редакції:
    "8.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями комунальних періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню."
    Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:
    рекламного та еротичного характеру;
    заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних та фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
    в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;
    заснованих за участю юридичних та фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, засобів мовлення".
2.3. Пункт 16 доповнити другим абзацом такого змісту:
    "Плата за суборенду, яку отримує орендар, переказується орендодавцю в повному розмірі. Орендодавець використовує плату за суборенду майна в такому випадку, як і орендну плату за це майно."
3. Внести зміни та доповнення до Типового договору оренди відповідно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Червонограда, затвердженого рішенням міської ради від 20.08.2001 року №349, та викласти їх в новій редакції (додаються).
4. Виконавчому комітету поінформувати суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, організації, щодо змін в Положенні, Методиці, Типовому договорі через засоби масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету та майна комунальної власності (В.Єсип).
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради