Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
III-Р° сесiСЏ (12 СЃiчня 2016СЂ) Рiшення № 38-50
35Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 2010 рiк, внесення змiн та доповнень до мiського бюджету на 2011 рiк

36Про внесення змiн та доповнень до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiн сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червонограда

37Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

38Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

39Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки, передачу у власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

40Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

41Про надання дозволу на розроблення проектiв вiдведення земельних дiлянок, технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

42Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

43Про вилучення земельних дiлянок

44Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою, вилучення та надання земельних дiлянок

45Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу права оренди на земельному аукцiонi у 2011 роцi

46Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

47Про продаж у власнiсть земельних дiлянок

48Про затвердження мiстобудiвної документацiї в м.Червоноградi

49Про затвердження Програми розвитку малого пiдприємництва мiста Червонограда на 2011-2012 роки

50Про затвердження Програми приватизацiї об"єктiв комунальної власностi м.Червонограда на 2011 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

51Про надання пiльги щодо орендної плати

52Про внесення змiн i доповнень до Програми реформування i розвитку житлово-комунального господарства м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрник на 2010-2014 роки

53Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв житлово-будiвельним кооперативом "Монастирський".

54Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитло-комунсервiс" на списання з балансу основних засобiв

55Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Комунальник" на отримання кредиту

56Про надання дозволу на безкоштовну передачу iз балансу виконкому Червоноградської мiської ради на баланс комунальних пiдприємств капiтальних вкладень

57Про затвердження мiської Програми подолання ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу у м.Червоноградi на 2011-2015 роки

58Про затвердження комплексних заходiв для реалiзацiї на територiї Червоноградської мiської ради положень Програми розвитку української мови, української культури та iсторичної свiдомостi громадян України на територiї Львiвської областi на 2011-2015 роки

59Про створення мiсцевої державної надзвичайної протиепiзоотичної комiсiї при Червоноградськiй мiськiй радi

60Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

61Про затвердження граничного розмiру допомоги на поховання

62Про надання матерiальної допомоги

63Про затвердження Положення про помiчника-консультанта депупутата Червоноградської мiської ради та опису посвiдчення

64Про вiдмiну рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23 грудня 2010 року №24 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу для вiдбору кандидатiв на замiщення вакантних посад керiвникiв засобiв масової iнформацiї Червоноградської мiської ради та утворення конкурсної комiсiї" та зупинення процедури

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради