Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XXXVI-Р° сесiСЏ (24 СЃiчня 2019 СЂ.) Рiшення № 1110-1146
829Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

830Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

831Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

832Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

833Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

834Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

835Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

836Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

837Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

838Про затвердження заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

839Про лiквiдацiю вiддiлу у справах захисту прав споживачiв Червоноградської мiської ради

840Про надання матерiальної допомоги

841Про внесення змiн до мiсцевих програм мiського бюджету м. Червонограда на 2015 рiк

842Про внесення змiн в Методику розрахунку i порядку використання орендної плати затвердженого рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 17.11.2011 року №158

843Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2015 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

844Про затвердження Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки

845Про внесення змiн до Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення

846Про затвердження детального плану територiї в районi вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

847Про розроблення детального плану територiї iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя"

848Про розгляд питання щодо звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда неповнолiтнього громадянина Майдана Рмана Анатолiйовича

849Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожитку ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi вул.Чорновола, 23

850Про безоплатну передачу територiальною громадою гуртожитку за адресою м.Червоноград, вул. Чорновола ,23 на баланс КП "Червонограджитлокомкнсервiс"

851Про погодження iнвестицiйних програм КП "Червоноградводоканал" та КП "Червоноградтеплокомуненерго" на 2015р.

852Про затвердження незалежної експертної оцiнки майна КП "Червоноградтеплокомуненерго"

853Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлоко мунсервiс" на списання з балансу одноповерхового одноквартирного житлового будинку № 55 по вул. Св.Володимира у м.Червоноградi

854Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлок омунсервiс" на списання з балансу одноповерхових житлових будинкiв № 5 по вул. Львiвська, 5 у м. Червоноградi та № 3 по вул. Тарнавського, 3 в смт. Гiрник

855Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на розборку та списання з балансу прокатного пункту у дитячому мiстечку в м.Червоноградi

856Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу 24 - х дерев"

857Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради газопроводу вiд монастиря Св. Юрiя УГКЦ

858Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради мережi газопроводiв ТзОВ Агро - Iнвест"

859Про надання згоди на реалiзацiю проекту "Реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення в м.Червоноградi Львiвської областi з використанням енергозберiгаючих технологiй iз замiною свiтильникiв на основi ламп розжарення на свiтильники на основi LED технологiй"

860Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2015 рiк

861Про розгляд заяви гр. Гусара I. Я. щодо продовження термiну завершення будiвництва незавершеного будiвництвом житлового будинку зi станцiєю тепловодопостачання на вул. Львiвськiй, 23 в м. Червоноградi

862Про звернення Червоноградської мiської ради щодо можливостi перенесення одного з вищих навчальних закладiв сходу до м.Чевонограда Львiвської областi

863Про звернення Червоноградської мiської ради

864Про прийняття звернення Червоноградської мiської ради до Верховної ради України щодо перегляду постанови вiд 30 березня 2015 року № 583 Нацiональної комiсiї , що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

865Про призупинення дiї п. 1-5 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 29.04.2015 р. № 822

866Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

867Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

868Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

869Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

870Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

871Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

872Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконкому Червоноградської мiської ради

873Про розгляд заяв пiдприємця Гусара Iгоря Ярославовича, Гусар Марiї Лаврентiївни, приватного пiдприємства "Автоцентр - Червоноград", громадянки Гадади Ганни Болеславiвни та громадянки Шльоми Марiї Петрiвни про зменшення розмiру орендної плати за земельнi дiлянки

874Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

875Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

876Про вилучення та надання земельних дiлянок

proПротокол засiдання тридцять дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради