Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XXXV-Р° сесiСЏ (13 РіСЂСѓРґРЅСЏ 2018 СЂ.) Рiшення № 1072-1109
795Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2015 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2015 рiк (zip)

796Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

797Про надання матерiальної допомоги

798Про затвердження Програми органiзацiї та проведення оплачуваних громадських робiт у м.Червоноградi на 2015 рiк

799Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

800Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради "Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцiв ДНЗ, батьки яких є учасниками антитерористичної операцiї" № 766 вiд 05.03.2015 р.

801Про звiльнення вiд пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м.Червонограда

802Про погодження внесення змiн та доповнень до Договору купiвлi-продажу об'єкта незавершеного будiвництва - полiклiнiка на 1000 вiдвiдувань у змiну по вул. Iвасюка, 2 в м. Червоноградi, реєстровий номер 866 вiд 10.06.2014 р

803Про затвердження положення про конкурсну комiсiю та розробку документацiї

804Про звернення Червоноградської мiської ради щодо приведення в належний стан об'єкта незавершеного будiвництва-будiвлi за адресою м. Червоноград, вул. Шевченка, 3 "б"

805Про затвердження актiв приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади гуртожиткiв ДП "Львiввугiлля" в м. Червоноградi по вул.Iвасюка, 9, вул. Парковiй, 4

806Про безоплатну передачу територiальною громадою гуртожиткiв за адресою м. Червоноград, вул.Iвасюка,9, вул.Паркова,4 на баланс КП "Червонограджитлокомунсервiс"

807Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлоко - мунсервiс" на списання з балансу одноповерхового трьохквартирного житлового будинку № 11 по вул. Галицька у м.Червоноградi

808Про внесення змiн до рiшень Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2014 р. № 655 та вiд 27.01.2015 р. № 746 в частинi замiни словосполучення "Статутна дiяльнiсть" на "Статутний фонд"

809Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу щита Щов-1А та шафи ПР-11

810Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

811Про затвердження проектних - документацiй

812Про розгляд заяв учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

813Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

814Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

815Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

816Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавця земельних торгiв на конкурентних засадах

817Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

818Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

819Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

820Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.03.2015 р. № 781 та рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 28.11.1996 р. № 465 та вiд 21.10.1982 р. № 371

821Про вилучення та надання земельних дiлянок

822Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу їх у приватну власнiсть на земельному аукцiонi

823Про розгляд заяви гр. Седьмака Iгоря Вiкторовича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

824Про розгляд заяви гр. Лебедєва Вiктора Васильовича про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою та передачу у приватну власнiсть земельної дiлянки

825Про розгляд заяв гр. Авер'янової Зоряни Iгорiвни та гр. Бублик Ольги Богданiвни

826Про розгляд заяви гр. Кравчука Iвана Любомировича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

827Про розгляд заяви гр. Фединишина Олега Ярославовича про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

828Про внесення доповнення до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв та територiї мiста Червонограда

proПротокол засiдання засiдання тридцять восьмої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради