Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XXXI-Р° сесiСЏ (19 липня 2018 СЂ.) Рiшення № 933-968
668Про звiльнення заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Залiвського А.I.

669Про внесення змiн до Програми використання внескiв органу мiсцевого самоврядування до статутного фонду комунальних пiдприємств

670Про внесення змiн до Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї-мешканцiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт.Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

671Про заборону припинення електро- тепло-, водо- та газопостачання навчальним закладам, закладам культури та закладам охорони здоров'я м.Червонограда

672Про надання матерiальної допомоги

673Про затвердження списку присяжних для Червоноградського мiського суду

674Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

675Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитках по вул.Iвасюка, 3, та вул.Iвасюка, 11

676Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червонорградської мiської ради на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Будiвництво (влаштування) насосної станцiї для водовiдведення з пiдтоплених вул.Травнева, Короленка, Рiчна, Залiзнична в м.Червоноград Львiвської областi"

677Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради в статутний фонд КП "Комунальник" капiтальних вкладень по об'єкту "Будiвництво (влаштування) насосної станцiї для водовiдведення з пiдтоплених вул.Травнева, Короленка, Рiчна, Залiзнична в м.Червоноград Львiвської областi

678Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червонорградської мiської ради на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя примiщення для влаштування центру надання адмiнпослуг"

679Про надання дозволу КП "Комунальник" на списанняз балансу основних засобiв

680Про зняття з балансу КП "Комунальник" основних засобiв i передачу їх Головному управлiнню державної служби України з надзвичайних ситуацiй у Львiвськiй областi

681Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" для отримання кредитного лiмiту на поточний рахунок в розмiрi до 500,0 тис.грн. в ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

682Про зменшення розмiру пайової участi у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури мiста Червонограда приватному пiдприємцю Славичу Iвану Миколайовичу

683Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

684Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

685Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

686Про продаж у власнiсть земельних дiлянок

687Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 22.02.1996 р. № 91, вiд 18.07.1996 р. № 316, вiд 29.12.1994 р. № 404 та в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.08.2014 р. № 658, вiд 27.08.2014 р. № 659

688Про вилучення та надання земельних дiлянок

689Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу їх у приватну власнiсть на земельному аукцiонi

proПротокол засiдання тридцять другої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради