Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XXX-Р° сесiСЏ (19 червня 2018 СЂ.) Рiшення № 903-932
632Про розроблення Комплексної програми пiдтримки учасникiв антитерористичної операцiї та членiв їх сiмей - мешканцiв м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник

633Про затвердження тимчасового Положення про порядок звiльнення учасникiв антитерористичної операцiї, членiв їхнiх сiмей та членiв сiмей загиблих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї - мешканцiв м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй незалежно вiд форми власностi житлового фонду

634Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I пiврiччя 2014 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2014 рiк (zip)

635Про мiжбюджетнi трансферти на 2015 рiк

636Про надання iнформацiї про результати роботи прокуратури м.Червонограда за перше пiврiччя 2014 року та про стан законностi, боротьби iз злочиннiстю за перше пiврiччя 2014 р.

637Про надання матерiальної допомоги

638Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради №378 вiд 15 сiчня 2009 року

639Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг (zip)

640Про надання дозволу на продаж автомобiля

641Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

642Про затвердження Положення про вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

643Про координацiю iнформацiйної дiяльностi та захист iнформацiйної безпеки на територiї м.Червонограда у 2014 -2016 роках

644Про введення додаткових штатних одиниць в штатний розпис ДЮСШ №2

645Про перейменування вулицi в м.Червоноградi

646Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

647Про затвердження Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

648Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.02.2014р №552

649Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.02.2014р №553

650Про внесення змiн до мiсцевої програми "Поводження з твердими побутовими вiдходами в м.м.Червоноградi, Соснiвцi i смт.Гiрник на 2012-2015рр." затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012р. №227

651Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

652Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв

653Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на пролонгацiю овердрафту в ПАТ КБ "Надра"

654Про безкоштовну передачу у власнiсть територiальної громади м. Червонограда основних засобiв вiд житлово - будiвельного кооперативу "Монастирський"

655Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради мережi водопостачання i водовiдведення, спортивного комплексу, мереж зовнiшнього освiтлення i передачу їх вiдповiдно - КП "Червоноградводоканал", вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради та КП "Комунальник"

656Про розгляд заяви гр.Гуляйгродського Анатолiйовича про надання земельної дiлянки

657Про надання дозволу на розроблення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi)

658Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

659Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

660Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

661Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах

662Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

663Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчної документацiї iз землеустрою

664Про внесення змiн у рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 22.02.1996 р. № 91, вiд 26.06.1996 р. № 275, вiд 26.12.2013 р. № 537

665Про вилучення та надання земельних дiлянок

666Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

667Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

proПротокол засiдання тридцять першої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради