Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
II-Р° сесiСЏ (24 РіСЂСѓРґРЅСЏ 2015СЂ) Рiшення № 22-36
11Про затвердження заступника мiського голови

12Про внесення змiн до мiського бюджету на 2010 рiк

13Про надання пiльг щодо плати за землю

14Про надання пiльг по оренднiй платi

15Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

16Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

17Про затвердження технiчних докумен-тацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки, передачу у власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок

18Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

19Про надання дозволу на розроблення проектiв вiдведення земельних дiлянок, технiчної документацiї iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

20Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

21Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою та надання земельних дiлянок

22Про затвердження мiстобудiвного обгрунтування, проекту вiдведення, технiчного паспорту та стартової цiни продажу права оренди земельної дiлянки на земельних торгах

23Про розгляд заяви громадянки Мовчук Галини Степанiвни щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки

24Про затвердження Порядку проведення конкурсу для вiдбору кандидатiв на замiщення вакантних посад керiвникiв засобiв масової iнформацiї Червоноградської мiської ради та утворення конкурсної комiсiї

25Про делегування повноважень щодо управлiння комунальним майном

26Про надання матерiальної допомоги

27Про склад комiсiї Червоноградської мiської ради з питань поновлення прав реабiлiтованих

28Про вiдхилення протесту в.о.прокурора м.Червонограда вiд 03.12.2010р. № 5958 вих-10 на рiшення Червоноградської мiської ради вiд 30.04.2009р. № 422

29Про створення постiйної комiсiї з забезпечення реалiзацiї житлових прав мешканцiв гуртожиткiв

30Про проведення iнвентаризацiї усiх гуртожиткiв, якi знаходяться на територiї Червоноградської мiської ради

31Про присвоєння назв новоствореним житловим вулицям кварталу "Монастирський" в м.Червоноградi

32Про присвоєння провiднику ОУН-УПА С.Бандерi звання "Почесний громадянин м.Червонограда"

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради