Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XXIII-Р° сесiСЏ (31 жовтня 2013СЂ) Рiшення № 484-514
484Про звернення Червоноградської мiської ради до Кабiнету Мiнiстрiв України про заборону дiяльностi комунiстичної партiї України

485Про звернення до Прем'єр-мiнiстра України Азарова М.Я. "Про виведення гуртожиткiв державної форми власностi , якi є на балансi ДП "Львiввугiлля" Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України з податкової застави" для передачi територiальнiй громадi м. Червонограда

486Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України

487Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 9 мiсяцiв 2013 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2013 рiк

488Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України, Верховної ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України щодо проблемних питань проведення органами Державної казначейської служби України касових видаткiв мiського бюджету м.Червонограда у 2013 роцi

489Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 220

490Про надання матерiальної допомоги

491Про затвердження Програми реконструкцiї зовнiшнього освiтлення м. Червонограда з використанням енергозберiгаючих технологiй на 2013-2015 роки

492Про надання дозволу виконавчому комiтетовi Червоноградської мiської ради на отримання кредиту

493Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

494Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу одноповерхового одноквартирного житлового будинку № 6 по вул. I.Франка у смт. Гiрник

495Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2013 року № 452

496Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.04.2013 № 428 "Про лiквiдацiю комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест"

497Про надання згоди на безкоштовну передачу спортивного татамi iз балансу Червоноградського Народного дому Вiддiлу культури на баланс Будинку дитячої та юнацької творчостi м.Червонограда Вiддiлу освiти

498Про внесення змiн та доповнень до Положення про вiддiл культури Червоноградської мiської ради

499Про внесення змiн до Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення

500Про затвердження Положення про Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

501Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради на списання з балансу основних засобiв

502Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 15 сiчня 2009 року № 378

503Про надання дозволу на виготовленнятехнiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

504Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi) передачу земельних дiлянок

505Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

506Про вилучення та надання земельних дiлянок

507Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

508Про проведення експертної оцiнки земельних дiлянок

509Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради 11.07.2012 р. № 303, вiд 18.07.1996 р. № 316, вiд 28.12.2012 р. № 373, вiд 11.10.2012 р. № 337, вiд 11.07.2012 р. № 305, вiд 11.10.2012 р. № 338, вiд 01.10.2009 р. № 454, вiд 15.08.2013 р. № 477, вiд 27.05.1996 р. № 210, вiд 26.12.1996 р. № 505, вiд 28.12.2012 р. № 371, вiд 15.08.2013 р. № 483, вiд 15.08.2013 р. № 476, вiд 25.04.2013 р. № 443, вiд 28.11.1996 р. № 465, вiд 24.02.2011 р. № 37

510Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

511Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

512Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавця робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурсних засадах

513Про передачу з комунальної в державну власнiсть в оперативне управлiння Генеральної прокуратури України на баланс прокуратури Львiвської областi нерухоме майно - нежитлове примiщення розташоване за адресою: м.Червоноград, вул. Св. Володимира,15

514Про надання дозволу КП"Червонограджитлокомунсервiс" на передачу автомобiля ГАЗ-53 АМ у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки

proПротокол засiдання двадцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради