Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XX-Р° сесiСЏ (13 липня 2017 СЂ.) Рiшення № 559-588
444Про погодження способу приватизацiї об'єкта незавершеного будiвництва - полiклiнiки на 1 000 вiдвiдувань у змiну по вул. Iвасюка у м. Червоноградi,шляхом продажу на аукцiонi пiд розбирання

445Про звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України по внесенню змiн до Бюджетного кодексу України щодо зарахування екологiчного податку

446Про звернення Червоноградської мiської ради про недопущення подальшого загострення соцiально-економiчної ситуацiї в шахтарському регiонi

447Про створення тимчасової депутатської комiсiї по перевiрцi господарської дiяльностi КП "Червоноградський ринок"

448Про створення тимчасової депутатської комiсiї по перевiрцi господарської дiяльностi КП "Червоноградський ринок"

449Про затвердження Програми забезпечення лiквiдацiї наслiдкiв пiдтоплень та охорони довкiлля на територiї Червоноградської мiської ради на 2013 рiк

450Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2013 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2013 рiк (zip)

451Про iнформацiю мiського голови Червонограда I. Чудiйовича та заступника начальника Червоноградського МВ ГУМВС України у Львiвськiй областi М.Спiчака, щодо подiй, якi мали мiсце пiд стiнами та в примiщення мiської ради 06.06.2013 року

452Про створення вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради (zip)

453Про надання матерiальної допомоги

454Про внесення змiн в перелiк адмiнiстративних послуг затверджених рiшенням мiської ради вiд 17 листопада 2011 року №157

455Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою ТзОВ "Сокме"

456Про затвердження Програми зайнятостi населення мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на 2013 - 2017 роки

457Про надання дозволу на розробдлення технiчної доркументацiї iз землеустрою ДП "Львiввугiлля"

458Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на експлуатацiю об'єкта поводження з небезпечними вiдходами на територiї очисних споруд м.Червонограда

pr3Протокол засiдання двадцятої сесiї Червоноградської мiської ради 6 червня 2013 року

pr2Протокол засiдання двадцятої сесiї Червоноградської мiської ради 12 червня 2013 року

pr1Протокол засiдання двадцятої сесiї Червоноградської мiської ради 20 червня 2013 року

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради