Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XIX-Р° сесiСЏ (8 червня 2017 СЂ.) Рiшення № 533-558
424Про iнформацiю щодо перебiгу повенi у м.Червоноградi та розроблення програми заходiв для її запобiгання у майбутньому

425Про звiт мiського голови Iгоря Чудiйовича про здiйснення державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi виконавчими органами мiської ради у 2012 роцi

426Про надання матерiальної допомоги

427Про затвердження перелiку нежитлових примiщень - об'єктiв права комунальної власностi м.Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2013 роцi

428Про лiквiдацiю Комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест"

429Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу викупленого нежитлового примiщення

430Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноград житлокомунсервiс" на встановлення овердрафту

431Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

432Про внесення змiн та доповнень до Положення про Червоноградський мiський територiальний центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг) та перелiку соцiальних послуг, умов та порядку їх надання структурними пiдроздiлами територiального центру

433Про затвердження Типового договору про надання послуг навчальними закладами м.Червонограда, м.Соснiвки, смт.Гiрник

434Про надання дозволу Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi на списання з балансу основних засобiв

435Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок релiгiйнiй громадi УГКЦ Пресвятої Богородицi Владичицi України

436Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi)

437Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi ( на мiсцевостi) та передачу у власнiсть земельних дiлянок

438Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

439Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

440Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

441Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

442Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

443Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.12.2012 р. № 373 та вiд 15.11.2012 р. № 359, вiд 28.12.2012 р.№372, вiд 14.03.2013 р. №403, вiд 14.03.2013 р. №400, вiд 28.12.2012р. №371

proПротокол засiдання дев'ятнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради