Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
Позачергова сесiСЏ (6 РєРІiтня 2017 СЂ.) Рiшення № 495
383Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за 2012 рiк та внесення змiн до мiського бюджету на 2013 рiк

384Про внесення змiн до Додатку 3 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

385Про надання матерiальної допомоги

386Iнформацiя про результати роботи прокуратури м.Червонограда за перiод 2012 року

387Про затвердження кiлькiсного та персонального складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

388Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.06.2011р. № 101 "Про затвердження порядку проведення конкурсу для вiдбору кандидатiв на замiщення вакантних посад керiвникiв засобiв масової iнформацiї Червоноградської мiської ради, утворення конкурсної комiсiї та затвердження перелiку питань на перевiрку знання профiльного законодавства

389Про затвердження та подання на Всеукраїнський конкурс проектiв та програм самоврядування iнвестицiйного проекту "Поетапне впровадження роздiльного збирання твердих побутових вiдходiв - крок до сталого розвитку мiста Червонограда"

390Звiт про роботу секретаря Червоноградської мiської ради Пилипчука П.М. у 2012 роцi

391Звiт про роботу першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Червоноградської мiської ради Дмуховського С.М. у другому пiврiччi 2012 року

392Звiт про роботу заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Червоноградської мiської ради Турка В.I. у другому пiврiччi 2012 року

393Звiт про роботу заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Червоноградської мiської ради Залiвського А.I. у другому пiврiччi 2012 року

394Звiт про роботу керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Тимчишина Г.Р. у 2012 роцi

395Про святкування Дня мiста Червонограда

396Про надання пiльг при органiзацiї харчування у загальноосвiтнiх на навчальних закладах

397Про затвердження проектної документацiї

proПротокол першого пленарного засiдання вiсiмнадцятої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради