Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XIII-Р° сесiСЏ (24 листопада 2016 СЂ.) Рiшення № 332-357
308Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I пiврiччя 2012 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2012 рiк (zip-архiв з додатками)

309Про мiж бюджетнi трансферти на 2013 рiк

310Про надання дозволу на проведення переоцiнки майна комунальної власностi, яке було безоплатно передано на баланс ПАТ "Львiвгаз" та уповноваження на обрання незалежного оцiнювача

311Про затвердження Стратегiчного плану економiчного розвитку м. Червонограда на 2012-2017 роки

312Про органiзацiю харчування учнiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах

313Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 року № 224 "Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

314Про затвердження мiнiмальної вартостi мiсячної оренди одного квадратного метра загальної площi нерухомого майна фiзичних осiб, що надається в оренду

315Про доповнення перелiку нежитлових примiщень - об'єктiв права комунальної власностi, якi пiдлягають приватизацiї у 2012 роцi

316Про затвердження списку присяжних

proПроект протоколу першого пленарного засiдання дванадцятої сесшї Червоноградської мшської ради шостого скликання Львшвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради