Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
XI-Р° сесiСЏ (6 жовтня 2016 СЂ.) Рiшення № 286-310
269Про розгляд заяви громадян мiста

270Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2012 року та внесення змiн до показникiв бюджету на 2012 рiк

271Про звiт виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради про роботу у 2011 роцi та першому кварталi 2012 року

272Про затвердження Статуту Червоноградської центральної мiської лiкарнi у новiй редакцiї

273Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда

274Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник

275Про затвердження схеми оптимiзацiї роботи системи централiзованого водопостачання КП "Червоноградводоканал"

276Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради об'єкта "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вул. Головна, Довбуша, Крайня, Стрiлецька, Нова, Й.Слiпого, Заньковецької в м.Червоноградi

277Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та передачу в Статутний фонд КП "Комунальник" об'єкта "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вул. Головна, Довбуша, Крайня, Стрiлецька, Нова, Й.Слiпого, Заньковецької в м.Червоноградi"

278Про надання пiльг по платi за землю

279Про призупинення дiї рiшення мiської ради вiд 9.07.2009 року №430 "Про обмеження термiну на встановленi рекламнi засоби в м.Червоноградi"

280Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

281Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

282Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки, передачу у власнiсть земельних дiлянок

283Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

284Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

285Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

286Про вилучення та надання земельних дiлянок

287Про включення земельних дiлянок в перелiк для продажу права оренди на земельному аукцiонi

288Про розгляд заяви пiдприємця Чумбарського Олександра Олександровича

289Про надання матерiальної допомоги

290Про заслуховування iнформацiї , щодо роботи тимчасової контрольної ревiзiйної комiсiї Червоноградської мiської ради з перевiрки ефективностi використання коштiв мiського бюджету та оцiнки ефективностi комунальних пiдприємств, якi фiнансуються з мiського бюджету у 2011-2012 р.р. (заклади культури)

proПротокол першого пленарного засiдання дев'ятої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради