Рiшення сесiй мiської Ради шостого скликання
X-Р° сесiСЏ РґСЂСѓРіРµ пленарне засiдання (15 вересня 2016 СЂ.) Рiшення № 264-285
228Про поточний стан та перспективи дiяльностi ДП "Львiввугiлля" i вугiльних шахт, що розташованi на територiї Червоноградської мiської ради

229Про заслуховування звiту виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

230Про заслуховування iнформацiї щодо роботи тимчасової контрольної ревiзiйної комiсiї Червоноградської мiської ради з перевiрки ефективностi використання коштiв мiського бюджету та оцiнки ефективностi роботи комунальних пiдприємств, якi фiнансуються з мiського бюджету 2011-2012 рокiв

231Про затвердження Програми зайнятостi населення мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на 2012 - 2014 роки

232Про затвердження Положення про управлiння працi та соцiального захисту населення

233Про зменшення шкiдливого впливу курiння тютюнових виробiв на здоров'я населення на територiї мiста Червонограда

234Про впорядкування продажу алкогольних напоїв у мiськiй торговельнiй мережi

235Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2012 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

236Про виконання показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м.Червонограда за 2011 рiк та затвердження Програми на 2012 рiк

237Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв ТзДВ "Червоноградське АТП 14628"

238Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда основних засобiв Римсько-Католицької Церкви Благовiщення Господнього

239Про фiнансування реконструкцiї ремонту та утримання вулиць i дорiг комунальної власностi в м.Червоноградi, м.Соснiвка i смт Гiрник в 2012 роцi

240Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.12.2011р. № 178

241Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.12.2011р. № 179

242Про надання дозволу комунальним пiдприємствам "Червонограджитлокомунсервiс" та "Комунальник" на списання з балансу дерев та їх видаленню

243Про надання згоди на безкоштовну передачу в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда пiдвищувальної насосної станцiї ЗАТ "Надiя" на вул. Львiвськiй,19

244Про надання згоди на безкоштовну передачу в комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда полiетиленових пiдземних водопроводiв с.Сiлець

245Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв

246Про зняття з балансу комунального пiдприємства "Комунальник" об'єкта "Будiвництво зовнiшньої каналiзацiйної мережi на вул. Наливайка в м. Червоноградi" та прийняття його на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

247Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та передачу в Статутний фонд КП "Червоноградводоканал" об'єкта "Будiвництво зовнiшньої каналiзацiйної мережi на вул. Наливайка в м. Червоноградi

248Про зняття з балансу комунального пiдприємства "Червонограджитло- комунсервiс" автомобiля ГАЗ-53, державний номер 93-67 ЛВН та прийняття його на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

249Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради автомобiля ГАЗ-53, державний номер 93-67 ЛВН та прийняття його на баланс Соснiвської мiської ради

250Про зняття з балансу комунального пiдприємства "Червонограджитло- комунсервiс" екскаватора ЕО-2625, державний номер 89-98 ЛБ та прийняття його на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

251Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради екскаватора ЕО-2625, державний номер 89-98 ЛБ та прийняття його на баланс комунальним пiдприємством "Комунальник", як внесок в статутний фонд

252Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки

253Про затвердження уточнених площ земельних дiлянок

254Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо складання документiв, що посвiдчують право на земельнi дiлянки та передачу у власнiсть земельних дiлянок

255Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

256Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

257Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою

258Про вилучення та надання земельних дiлянок

259Про внесення змiн в рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 18.07.1996 р. № 316

260Про вирiшення земельного спору щодо спiльної межi земельних дiлянок

261Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

262Про включення земельної дiлянки в перелiк для продажу права оренди на земельному аукцiонi

263Про надання матерiальної допомоги

264Про призначення членiв редакцiйної ради КП "Радiостудiя "Новий Двiр"

265Про звiльнення з посади головного редактора газети "Новини Прибужжя" Пвлишина В.Я.

266Про змiни складу постiйних депутатських комiсiй

267Про змiни складу постiйних депутатських комiсiй

268Про внесення змiн до рiшення мiської ради №2 вiд 02.12.2010 року "Про утворення постiйних комiсiй ради, затвердження їх складу та обрання голiв комiсiй"

proПротокол першого пленарного засiдання восьмої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання Львiвської областi

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради