Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Доступ до публічної інформації
      Надання публiчної iнформацiї виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради здiйснюється у вiдповiдь на iнформацiйний запит.
      Згiдно з законом, публiчною є вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'єктiв владних повноважень.
      Запит вiд особи на отримання iнформацiї складається у довiльнiй формi.
      При цьому необхiдно вказати:
      1). iм'я та прiзвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
      2). опис iнформацiї, яку запитувач хотiв би отримати. (вид, назву, реквiзити чи змiст документа, щодо якого зроблено запит)
      3). пiдпис i дату.
      
Для оформлення iнформацiйного запиту
      усно: телефон (249) 2-02-78
      письмово: м. Червоноград, пр.Шевченка, 19, Загальний вiддiл (на конвертi вказувати "Публiчна iнформацiя");
       Форми для подання iнформацiйного запиту у письмовому видi:
      - Вiд фiзичної особи; (зразок)
      - Вiд юридичної особи або об'єднань громадян; (зразок)

      факс: (249) 2-05-55;
      електронна пошта: radachervonograd@groza.com.ua;

      Заповнити спецiальну форму iнформацiйного запиту на сторiнцi Червоноградської мiської ради.
      Форма для електронного iнформацiйного запиту
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради