Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
23.06.2017Про затвердження спискiв дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

20.06.2017Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету вiд 26.01.2012 року № 25 "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

15.06.2017Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитку що знаходиться за адресою вул. В.Стуса, 53 у м. Червоноградi

14.06.2017Про затвердження протоколу засiдання Мiської комiсiї з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв - пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi

14.06.2017Про вiдведення секторiв №12 та №13 на Червоноградському мiському кладовищi для почесних поховань

12.06.2017Про затвердження результатiв конкурсу з визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу, укладання договору з переможцем конкурсу та затвердження кошторису витрат, пов'язаних з виконанням функцiй робочого органу

12.06.2017Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5а, №6 та №6а

12.06.2017Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

12.06.2017Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

12.06.2017Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

12.06.2017Про затвердження Положення про мiську призовну комiсiю

09.06.2017Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

09.06.2017Про погодження акту приймання-передачi гуртожитку ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд" в м.Червоноградi по вул.В.Стуса,53 в комунальну власнiсть територiальної громади

09.06.2017Про соцiальне забезпечення громадян України, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї

09.06.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

07.06.2017Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

07.06.2017Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

06.06.2017Про реєстрацiю колективних договорiв

06.06.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

30.05.2017Про встановлення граничної вартостi путiвки (лiжко-дня) у 2017 роцi

29.05.2017Про попередження ТзДВ "Червоноградське АТП 14628" щодо розiрвання Договору № 1/15 вiд 10.08.2015р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування

24.05.2017Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2017 р. № 6 "Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

12.05.2017Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2017 року

12.05.2017Про скасування п.3 рiшення бюро приватизацiї КП "Червонограджитлокомунсервiс" вiд 17.05.2001 року №34

12.05.2017Про затвердження кiлькостi сiмей, якi перебувають на квартирному облiку по шахтi №5"Великомостiвська" вiдокремленого пiдроздiлу Захiдно-Української виконавчої дирекцiї з лiквiдацiї шахт ДП "Об'єднана Компанiя "Укрвуглереструктуризацiя"

12.05.2017Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

12.05.2017Про роботу вiддiлу фiзичної культури та спорту

11.05.2017Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

11.05.2017Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за I квартал 2017 року

11.05.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

11.05.2017Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №1/17 вiд 28.03.2017р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

11.05.2017Про попередження ТзОВ "Авто-Лайн" щодо розiрвання Договору №3/16 вiд 12.07.2016р. про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування

11.05.2017Про створення Мiжвiдомчої комiсiї з питань органiзацiї вiдпочинку, оздоровлення дiтей, учнiвської та студентської молодi влiтку 2017 року

10.05.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення у нежитлове примiщення

10.05.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

05.05.2017Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

05.05.2017Про висновок щодо реєстрацiї статуту релiгiйної громади УПЦ КП парафiї Святого Юрiя у м.Червоноградi

05.05.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.05.2017Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 1,2,4,7,9,10,12,13,16,17,18 ,19 у лiтнiй перiод

20.04.2017Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

20.04.2017Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

20.04.2017Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

20.04.2017Про затвердження комплексних заходiв з попередження масового поширення грипу i гострих респiраторних iнфекцiй серед населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2021 роки

13.04.2017Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

13.04.2017Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

13.04.2017Про погодження актiв обстежень зелених насаджень, що пiдлягають видаленню на територiї м.Червоноград

13.04.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

12.04.2017Про припинення дiяльностi громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону вiдокремленого пiдроздiлу "Вантажно-транспортне управлiння" ДП "Львiввугiлля" шляхом примусового розпуску

11.04.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

11.04.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 р. № 191

05.04.2017Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

04.04.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.04.2017Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

28.03.2017Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

28.03.2017Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

28.03.2017Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

10.03.2017Про зняття з квартирного облiку

16.01.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.11.2015Про створення комiсiї з метою проведення iнвентаризацiї вiльних земельних дiлянок пiд будiвництво гаражiв на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради