Проекти рiшень виконкому мiської Ради
20.08.2019Про затвердження тарифiв, якi включенi до необхiдного мiнiмального перелiку окремих видiв ритуальних послуг, що надаються КП "Комунальник"

19.08.2019Про утворення Комiсiї з питань формування пропозицiй стосовно потреби розподiлу коштiв субвенцiї з державного бюджету на проектнi, будiвельно-ремонтнi роботи, придбання житла та примiщень для розвитку сiмейних та iнших форм виховання, наближених до сiмейних, забезпечення житлом дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа (zip)

19.08.2019Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

14.08.2019Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2018р. №108 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

14.08.2019Про iнформацiю перевiзникiв, якi здiйснюють пасажирськi перевезення на мiських маршрутах загального користування щодо дотримання умов договорiв та надання якiсних послуг

13.08.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 06.02.2019 р. № 2

13.08.2019Про готовнiсть закладiв освiти мiста до 2019-2020 навчального року

13.08.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

13.08.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

13.08.2019Про внесення змiн у рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2018р. №108 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi"

12.08.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

08.08.2019Про затвердження схеми розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м.Червоноград (zip)

05.08.2019Про затвердження мобiлiзацiйних завдань (замовлень) комунальним пiдприємствам м. Червоноград

02.08.2019Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

31.07.2019Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення (для споживачiв приватного сектору та пiдприємств, якi не розмiщенi в житлових багатоповерхових будинках) iз структурою

31.07.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

31.07.2019Про затвердження схеми розмiщення (дислокацiї) дорожнiх знакiв у м.Червоноград

31.07.2019Про заходи, щодо припинення дiяльностi незаконних АЗС

18.07.2019Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - червень 2019 року (zip)

18.07.2019Про встановлення тарифiв КП "Червоноградводоканал" на централiзоване водопостачання та водовiдведення (для споживачiв приватного сектору та пiдприємств, якi не розмiщенi в житлових багатоповерхових будинках) iз структурою

18.07.2019Про внесення змiн до складу постiйно дiючої комiсiї з розгляду питань, пов'язаних з регулюванням земельних вiдносин

18.07.2019Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

18.07.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

15.07.2019Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна та об'єкту будiвництва i змiну адреси об'єкта нерухомого майна в м. Червоноградi

15.07.2019Про змiну договору найму житлового примiщення

15.07.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26.04.2018 року № 87 "Про видiлення квартири, учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу"

15.07.2019Про затвердження кiлькостi сiмей та одинакiв вiйськовослужбовцiв, якi перебувають на квартирному облiку в вiйськових частинах Т0200 та Т0410

15.07.2019Про втрату чинностi рiшень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 18.04.2013 р. № 53, вiд 29.08.2013 р. № 134 та уповноваження управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради приймати рiшення, згiдно наказу, про присвоєння та змiну адреси об'єкта будiвництва, об'єкта нерухомого майна

15.07.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.02.1983р. № 56 "Про видiлення земельних дiлянок пiд будiвництво цегляних гаражiв в районi молокозаводу"

12.07.2019Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2019 року

11.07.2019Про перепоховання Тимонiна Юрiя Олександровича

01.07.2019Про облаштування автостоянки

13.06.2019Про погодження Плану роботи Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату щодо створення територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки на базi Червонограського мiського вiйськового комiсарiату

13.06.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету №47 вiд 28.01.2016 р.

12.06.2019Про стан роботи центру надання адмiнiстративних послуг Червоноградської мiської ради

12.06.2019Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

12.06.2019Про утворення Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО (ООС)

11.06.2019Про утворення мiських спецiалiзованих служб цивiльного захисту Червоноградської мiської ланки територiальної пiдсистеми Єдиної державної системи цивiльного захисту Львiвської областi

11.06.2019Про присвоєння та змiну адрес об'єктiв нерухомого майна в м. Червоноградi

11.06.2019Про надання дозволу на переведення житлової квартири у нежитлове примiщення

04.06.2019Про затвердження Порядку розподiлу мiж перевiзниками коштiв компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян

20.05.2019Про звiт комiсiї з розгляду та вирiшення земельного спору в межах м. Червоноград, на вул. Травневiй, 31 та 33

20.05.2019Про вiд'єднання вiд централiзованих систем водопостачання та водовiдведення та демонтаж незаконно встановленої бетонної опори

14.05.2019Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

14.05.2019Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

14.05.2019Про скасування рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.11.2018р. № 223"Про затвердження типового договору оренди торговельного мiсця на територiї КП Червоноградський ринок в новiй редакцiї"

13.11.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради