Проекти рiшень виконкому мiської Ради
11.04.2019Про погодження iнвестицiйної програми КП "Червоноградводоканал" на 2019 р. (zip)

10.04.2019Про затвердження плану заходiв з реалiзацiї у 2019-2020 роках пiлотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я i життя (zip)

10.04.2019Про встановлення граничної вартостi путiвки у 2019 роцi

10.04.2019Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень - березень 2019 року (zip)

09.04.2019Про видiлення службової квартири

09.04.2019Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

09.04.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 7 вiд 28.01.2016 року

08.04.2019Про створення територiальної комiсiї з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах

08.04.2019Про створення робочої групи з питань проведення аналiзу фiнансово - господарської дiяльностi пiдприємств комунальної власностi

08.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.05.2018р. №103

08.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 р. № 21

08.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №19

08.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. №18

05.04.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016 № 32 "Про створення постiйно дiючої комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради"

05.04.2019Про внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 20.04.2016 № 99 "Про створення комiсiї з визначення збиткiв Червоноградськiй мiськiй радi за використання земельних дiлянок з порушенням законодавства про плату за землю"

05.04.2019Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

05.04.2019Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

05.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 19.02.2019р. № 36

05.04.2019Про внесення змiн до дадатку 1 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128

05.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 22

05.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 23

05.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 28.01.2016р. № 17

05.04.2019Про iнформацiю щодо самочинно встановлених тимчасових споруд для провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї м. Червонограда

05.04.2019Про внесення змiн до додатку рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 31.01.2019р. № 16

03.04.2019Про затвердження складу Громадської ради при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

28.03.2019Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень першого пiд?їзду гуртожитку по вул.Шептицького,8 м.Червонограда

28.03.2019Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноград-ської мiської ради №244 вiд 22.12.2015 року

04.03.2019Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун"

22.11.2018Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

13.11.2018Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.11.2017 р. № 212

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради