Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
22.08.2017Про надання дозволу на вiдключення вiд мережi централiзованого опалення та влаштування системи iндивiдуального теплопостачання нежилих примiщень КП "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" за адресою вул. Миру, 37 у м. Червоноградi

17.08.2017Про створення комiсiї по передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвська,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

17.08.2017Про змiну штатних розписiв Червоноградської центральної мiської лiкарнi та загальноосвiтнiх навчальних закладiв

17.08.2017Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

15.08.2017Про внесення змiн до додаткiв 1,2 рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2016р. № 128

15.08.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

15.08.2017Про затвердження дислокацiї дорожнiх знакiв в м.Червоноградi

11.08.2017Про введення в дiю рiшення конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника на право перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування №5а

11.08.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

10.08.2017Про створення тимчасової комiсiї з питань забезпечення повноти декларування та сплати акцизного податку до мiського бюджету м.Червонограда

10.08.2017Про готовнiсть навчальних закладiв мiста до 2017- 2018 навчального року

09.08.2017Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2017р.№38

09.08.2017Про реєстрацiю змiн i доповнень до колективного договору

08.08.2017Про внесення змiн до Порядку надання пiльг, компенсацiй та допомог окремим категорiям населення, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 21.02.2017р.№38

08.08.2017Про затвердження результатiв конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування №5а, №6 та №6а оголошеного в газетi "Новини Прибужжя" вiд 06.07.2017 року № 53-54

07.08.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

03.08.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

02.08.2017Про змiну штатного розпису iнформацiйно-методичного центру освiти

17.07.2017Про затвердження штатної чисельностi працiвникiв

06.07.2017Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

11.05.2017Про створення Мiжвiдомчої комiсiї з питань органiзацiї вiдпочинку, оздоровлення дiтей, учнiвської та студентської молодi влiтку 2017 року

16.01.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради