Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
19.04.2018Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi (zip)

18.04.2018Про встановлення тарифiв на стоматологiчнi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Червонорадська мiська стоматологiчна полiклiнiка"

18.04.2018Про надання кiмнати у гуртожитку

18.04.2018Про видiлення квартири, учаснику лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, вiднесеному до I категорiї

18.04.2018Про видiлення квартири, учаснику бойових дiй, iнвалiду I групи загального захворювання Шведу Iгорю Степановичу

18.04.2018Про видiлення квартири, iнвалiду вiйни III групи, Крючеку Юрiю Анатолiйовичу

18.04.2018Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

18.04.2018Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально - культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо - зимовий перiод 2018-2019 р. р.

18.04.2018Про встановлення тарифiв КП "Комунальник" КП "Червонограджитлокомунсервiс" на послуги з перевезення, сортування та захоронення

17.04.2018Про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами в м.Червоноградi

17.04.2018Про реєстрацiю колективних договорiв

17.04.2018Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi

17.04.2018Про затвердження висновку комiсiї з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки

17.04.2018Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

06.04.2018Про створення комiсiї по обстеженню лiсопильних об'єктiв

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради