Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Проекти рiшень виконкому мiської Ради
20.04.2017Про видалення зелених насаджень на територiї м.Червоноград

20.04.2017Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

20.04.2017Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

20.04.2017Про затвердження комплексних заходiв з попередження масового поширення грипу i гострих респiраторних iнфекцiй серед населення на територiї Червоноградської мiської ради на 2017-2021 роки

13.04.2017Про надання дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м. Червоноградi

13.04.2017Про затвердження заходiв з пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2017-2018 р.р.

13.04.2017Про погодження актiв обстежень зелених насаджень, що пiдлягають видаленню на територiї м.Червоноград

13.04.2017Про звiльнення вiд плати за навчання в школах естетичного виховання

12.04.2017Про припинення дiяльностi громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону вiдокремленого пiдроздiлу "Вантажно-транспортне управлiння" ДП "Львiввугiлля" шляхом примусового розпуску

11.04.2017Про надання дозволу на переведення житлового примiщення (квартири) у нежитлове примiщення

11.04.2017Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi та внесення змiн в рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 23.10.2014 р. № 191

05.04.2017Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

04.04.2017Про затвердження протоколу мiської комiсiї з призначення житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям

04.04.2017Про реєстрацiю колективних договорiв, змiн та доповнень

28.03.2017Про закрiплення територiй обслуговування за загальноосвiтнiми навчальними закладами мiста

28.03.2017Про органiзацiю щорiчного облiку дiтей i пiдлiткiв шкiльного вiку

28.03.2017Про органiзацiю громадських робiт виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради Львiвської областi на 2017 рiк

10.03.2017Про зняття з квартирного облiку

16.01.2017Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини

24.11.2015Про створення комiсiї з метою проведення iнвентаризацiї вiльних земельних дiлянок пiд будiвництво гаражiв на територiї Червоноградської мiської ради

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради