Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
21.01.2020Про надання згоди на безоплатну передачу металевої огорожi з балансу КП "Комунальник"

17.01.2020Про зняття з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради детального плану територiї i передачу його на баланс комунальному пiдприємству "Червонограждводоканал"

17.01.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля" та ВП "Управлiння "Захiдвуглепостач" ДП "Львiввугiлля"

15.01.2020Про затвердження Порядку складання, погодження та контролю виконання фiнансових планiв комунальних пiдприємств Червоноградської мiської ради

14.01.2020Про внесення змiн в штатний розпис централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради

10.01.2020Про передачу в оперативне управлiння КП Радiостудiя "Новий двiр" нежитлове примiщення за адресою: вул. Сокальська,1 у м. Червоноградi

10.01.2020Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2020 рiк та делегування повноважень Регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

08.01.2020Про заслуховування звiту про виконання Програми забезпечення дiяльностi виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї КП "ЧТКЕ" за 2019рiк на придбання матерiалiв для ремонту та пiдготовки до опалювального сезону 2019 /2020 рокiв

08.01.2020Про заслуховування звiту про виконання Програми благоустрою м.Червонограда на 2019рiк

08.01.2020Про стан реалiзацiї Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк та затвердження Програми на 2020 рiк

08.01.2020Про внесення змiн в п.2 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 26.12.2013 року №521 "Про утворення центру надання адмiнiстративних послуг"

08.01.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.08.2019р. № 1345 "Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" нежитлових примiщень за адресою: вул. Iвасюка, 8 у м.Червоноградi, та вул. Шевська, 34 у м.Червоноградi"

08.01.2020Про передачу в оперативне управлiння КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" будiвлi амбулаторiї загальної практики сiмейної медицини за адресою: вул. Сiчових Стрiльцiв, 12 у смт. Гiрник

08.01.2020Про розгляд заяви громадянина Грабара А.П.

08.01.2020Про розгляд клопотання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мебель-Сервiс"

08.01.2020Про розгляд клопотання Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Червоноградський завод металоконструкцiй"

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кореньовському Василю Петровичу

08.01.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

08.01.2020Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

08.01.2020Про розгляд заяв громадян: Бомка Володимира Йосиповича, Дмитрова Василя Геннадiйовича, Дмитров Оксани Iгорiвни, Зазуляка Андрiя Тарасовича, Зазуляк Кристини Володимирiвни

08.01.2020Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

08.01.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

08.01.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

08.01.2020Про розгляд заяви громадяна-учасника антитерористичної операцiї Никитюка Тимофiя Борисовича

08.01.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

08.01.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

08.01.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.01.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

08.01.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.01.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу об'єкту комунальної власностi - нежитлового примiщення по пр.Шевченка, 21 у м. Червоноградi

03.01.2020Про внесення змiн до рiшення № 1491 вiд 05.12.2019 року "Про доповнення перелiку осiб якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи"

03.01.2020Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 року №939 "Про встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв на територiї мiста Червонограда"

03.01.2020Про iнформацiю щодо дотримання умов договорiв перевiзниками якi здiйснюють пасажирськi перевезення на мiських маршрутах загального користування

03.01.2020Про гуманне ставлення до тварин

02.01.2020Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

02.01.2020Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради кап_тальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

23.12.2019Про скасування рiшення виконавчого комiтету вiд 19.12.2019 року №235 "Про встановлення цiни на послуги з управлiння багатоквартирними будинками"

23.12.2019Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

20.12.2019Про стан реалiзацiї мiсцевих програм, вiдповiдальним виконавцем яких є вiддiл фiзичної культури та спорту

19.12.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградський парк культури i вiдпочинку" в новiй редакцiї

18.12.2019Про забезпечення нагляду та контролю за утриманням примiщення за адресою: м. Червоноград, вул. Героїв Майдану,16 комунальному пiдприємству "Комунальник"

17.12.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

17.12.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень на баланс КП "Червоноградводоканал""

11.12.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з м. Соснiвки Сокальського району

11.12.2019Про затвердження списку присяжних

10.12.2019Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

09.12.2019Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень вiд Гiрницької селищної ради з подальшою передачею на баланс КП "Комунальник", як внесок до статутного фонду

09.12.2019Про розгляд клопотання Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

29.11.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, з м. Соснiвки Сокальського району

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради