ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
11.10.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 19.07.2018 № 949

10.10.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

04.10.2018Про надання пiльги дiтям померлих учасникiв АТО, ООС та дiтям бiйцiв-добровольцiв щодо безоплатного навчання в школах естетичного виховання

04.10.2018Про зняття з балансу Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради землевпорядних документацiй i передачу їх комунальним пiдприємствам м. Червонограда

04.10.2018Про розгляд заяви ФОП Гусара Iгоря Ярославовича

04.10.2018Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

04.10.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу прав оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

04.10.2018Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки

04.10.2018Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки

04.10.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

04.10.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

04.10.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.10.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

04.10.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

04.10.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

04.10.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

04.10.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

03.10.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

03.10.2018Про надання дозволу КП"Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу багатоквартирних будинкiв

03.10.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу тротуарних плит iз балансу КП "Комунальник"

03.10.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення будiвельних вiдходiв на пiдприємство промислової переробки вiдходiв 7814 тон вiд юридичної особи ДП"ОК"Укрвуглереструктуризацiя"

02.10.2018Про звернення Червоноградської мiської ради щодо повернення графи "нацiональнiсть" у державних реєстрацiйних документах

01.10.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомун-сервiс" в новiй редакцiї

01.10.2018Про затвердження передавального акта балансових рахункiв, матерiальних цiнностей та активiв КП "Редакцiя газети "Новини Прибужжя"

26.09.2018Про вiднесення нежитлових примiщень комунальної власностi до об'єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї

25.09.2018Про надання пiльги КП СК "Шахтар" щодо плати за оренду катка УД-25

25.09.2018Про проведення конкурсу на зайняття посади керiвника Комунального пiдприємства "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради"

25.09.2018Про приєднання до Європейської Хартiї рiвностi жiнок i чоловiкiв у життi мiсцевих громад

21.09.2018Про прийняття на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв з балансу ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцiй"

21.09.2018Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради матерiальних активiв на баланс КП"Комунальник"

20.09.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 21.12.2017 № 708 " Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

20.09.2018Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

17.09.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 19.04.2018 № 839

14.09.2018Про затвердження проектiв розподiлу територiй кварталiв багатоквартирної житлової забудови в м. Червоноградi

14.09.2018Про розроблення детального плану територiї на вул. Б.Хмельницького ( схiдна сторона вулицi, в районi садиби громадянина Сибаля В.А. )

11.09.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

11.09.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Школяр" в новiй редакцiї

27.08.2018Про надання згоди на прийняття у комунальну власнiсть терторiа-льної громади м.Червонограда витрат по об'єкту "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вулиць Головна - Довбуша- Крайня- Стрiлецька-Нова-Й.Слiпого-Заньковецької в м.Червоноградi"

13.08.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради