Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
01.04.2020Про затвердження положення про уповноважену особу Червоноградської мiської ради, визначення особи вiдповiдальної за органiзацiю та проведення процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi та покладення на неї функцiї уповноваженої особи Червноноградської мiської ради

23.03.2020Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 20.06.2019 р. №1269 "Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград"

23.03.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

23.03.2020Про зменшення або не нарахування орендної плати суб'єктам господарювання, якi орендують нежитловi примiщення комунальної власностi i не працюють у зв'язку iз карантином

23.03.2020Про звернення Червоноградської мiської радищодо запровадження механiзмiв компенсацiї втрат доходiв мiсцевих бюджетiв внаслiдок здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню _ поширенню короновiрусної хвороби (COVID-19)

23.03.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, технiчної документацiї щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

23.03.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки ФОП Шмигельському Сергiю Федоровичу

23.03.2020Про продаж у власнiсть земельної дiлянки громадянину Кравчуку Вiктору Григоровичу

23.03.2020Про розгляд заяви ФОП Чашинського Анатолiя Йосиповича

23.03.2020Про припинення права оренди земельної дiлянки

23.03.2020Про розгляд заяв громадян Бомка Володимира Йосиповича, Дмитрова Василя Геннадiйовича, Дмитров Оксани Iгорiвни, Зазуляка Андрiя Тарасовича, Зазуляк Кристини Володимирiвни

23.03.2020Про розгляд клопотання ТзОВ "Епiцентр К"

23.03.2020Про розгляд заяви ФОП Снiгур Надiї Богданiвни

23.03.2020Про розгляд клопотання ТОВ "ОСТ-ВЕСТ ДРЕВ"

23.03.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

23.03.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв Львiвської областi

23.03.2020Про розгляд клопотань Приватного акцiонерного товариства "Укрзахiдвуглебуд"

23.03.2020Про розгляд клопотання КП "Червоноградводоканал"

23.03.2020Про вилучення та надання земельної дiлянки

23.03.2020Про розгляд заяви фiзичної особи пiдприємця Скоропади Мирослава Михайловича

23.03.2020Про надання дозволу на розроблення технiчних документацiй iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда

23.03.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

23.03.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

23.03.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

23.03.2020Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

23.03.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

13.03.2020Про присвоєння звання "Почесний громадянин мiста Червонограда"

12.03.2020Про делегування функцiй замовника по об'єкту "Реконструкцiя будiвлi колишнього шкiрвендиспансеру пiд розмiщення Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату по вул. Шевська, 36 в м. Червоноград Львiвської областi" вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок майна комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про встановлення вiдповiдальностi щодо усунення дискримiнацiйних вимог у тендернiй документацiї

10.03.2020Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

10.03.2020Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2020 рiк

10.03.2020Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

10.03.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на продовження кредиту у формi овердрафт в АТ КБ "ПриватБанк"

10.03.2020Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на залучення кредиту у формi овердрафт

10.03.2020Про створення постiйно дiючої комiсiї для розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд систем централiзованого опалення та постачання гарячої води

10.03.2020Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 05.12.2020 р. № 1490

03.03.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО"

03.03.2020Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "ВМВ Холдiнг"

03.03.2020Про затвердження складу комiсiї з визначення громадських органiзаiй, громадських спiлок, яким буде надаватись фiнансова пiдтримка на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв за рахунок бюджетних коштiв у 2020 роцi

03.03.2020Про затвердження програми Надання фiнансової пiдтримки громадським органiзацiям, громадським спiлкам на реалiзацiю соцiально-культурних проектiв на територiї Червоноградської мiської ради на 2020 рiк

03.03.2020Про проведення конкурсу соцiально-культурних проектiв громадських органiзацiй та громадських спiлок на територiї Червоноградської мiської ради у 2020 роцi

03.03.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

02.03.2020Про надання згоди на безоплатну передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень у комунальну власнiсть територiальної громади м.Соснiвки в особi Соснiвської мiської ради мереж зовнiшнього освiтлення

02.03.2020Про результати дiяльностi Червоноградської мiсцевої прокуратури на територiї м.Червонограда впродовж 2019 року

24.02.2020Про надання згоди на безоплатної передачу у комунальну власнiстьтериторiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський"

12.02.2020Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2020 рiк

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради