Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
11.12.2017Про визнання учасникiв добровольчих формувань - безпосереднiх учасникiв антитерористичної операцiї на сходi України учасниками бойових дiй

08.12.2017Про iнвентаризацiю та паспортизацiю iгрових майданчикiв

08.12.2017Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

08.12.2017Про затвердження перелiку адмiнiстративних послуг

06.12.2017Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї у 2017 роцi

06.12.2017Про оголошення конкурсу з вибору iнвестора для будiвництва та експлуатацiї утилiзацiї (перероблення) ТПВ у м.Червоноград

06.12.2017Про звiльнення, як виняток, громадянина вiд плати за соцiальне обслуговування (надання соцiальних послуг) в вiддiленнi соцiальної допомоги вдома Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)

04.12.2017Про надання дозволу комунальному пiдприємству "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв згiдно з додатком

04.12.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу дров iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

04.12.2017Про внесення змiн в додаток до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.02.2012 № 224 " Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розмiру i використання коштiв пайової участi замовникiв у створеннi i розвитку iнженерно-транспортної та соцiальної iнфраструктури м. Червонограда"

04.12.2017Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу права їх оренди на земельному аукцiонi

04.12.2017Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок

04.12.2017Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

04.12.2017Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

04.12.2017Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

04.12.2017Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.12.2017Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

04.12.2017Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

04.12.2017Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

04.12.2017Про затвердження статуту Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда"

04.12.2017Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2018 рiк

29.11.2017Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям ЗДО та учням ЗЗСО

29.11.2017Про надання згоди на безкоштовну передачу скла б/в iз балансу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi

24.11.2017Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

22.11.2017Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2018 рiк

21.11.2017Про виключення з перелiку об'єктiв комунальної власностi м.Червонограда об'єкту, який пiдлягає приватизацiї у 2017 роцi

21.11.2017Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2018 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

21.11.2017Про затвердження Положення про вiддiл економiки Червоноградської мiської ради

09.11.2017Про надання дозволу на приватизацiю житлових примiщень у гуртожитку по вул.Стуса,53 м.Червонограда

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

02.10.2017Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2017 рiк

04.09.2017Про затвердження Методики розрахунку тарифiв на оренду торговельного мiсця та послуг Комунального пiдприємства Червоноградський ринок

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

09.02.2017Про розгляд заяви громадянки Ткачук Нiни Василiвни

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

18.11.2016Про внесення змiн до складу конкурсної комiсiї з вибору iнвестора для проведення робiт з будiвництва смiттєпереробного та/або смiттєспалювального заводiв у м.Червоноград

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

16.05.2016Про затвердження кількісного та персонального складу виконавчого комітету Червоноградської міської ради

25.03.2016Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи в м. Червоноград»

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради