Проекти рiшень сесiй мiської Ради...
26.11.2020Про змiну складу постiйних депутатських комiсiй мiської ради

26.11.2020Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

26.11.2020Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо змiни цiльового призначення земельної дiлянки

26.11.2020Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2021 роцi

25.11.2020Про завершення приватизацiї об'єкта комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

24.11.2020Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за сiчень- вересень 2020 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2020 рiк (13209100000)

23.11.2020Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi восьмого скликання

23.11.2020Про затвердження Положення про постiйнi депутатськi комiсiї Червоноградської мiської ради восьмого скликання

23.11.2020Про обмiн земельних дiлянок

23.11.2020Про пiдготовку лоту з продажу земельної дiлянки у власнiсть

23.11.2020Про затвердження проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

23.11.2020Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

23.11.2020Про розгляд заяви громадянки Карпишин Iрини Андрiївни

23.11.2020Про розгляд заяви Покотило Iрини Василiвни

23.11.2020Про розгляд заяви Терех Свiтлани Василiвни

23.11.2020Про розгляд клопотання ТзОВ фiрма "Орiон"

23.11.2020Про розгляд клопотань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРОТЕК" та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Епiцентр К"

23.11.2020Про припинення права оренди та передачу у власнiсть земельної дiлянки

23.11.2020Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

23.11.2020Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

23.11.2020Про розглядклопотання релiгiйної громади Української Греко - Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України

23.11.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї щодо надання дозволiв на розроблення проектiв землеустрою з метою вiдведення земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв

23.11.2020Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

23.11.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв

23.11.2020Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

23.11.2020Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

23.11.2020Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

20.11.2020Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника Монастирю Святого Юрiя провiнцiї Отцiв Василiян Найсвятiшого Спасителя в Українi Української Греко-Католицької Церкви в Червоноградi та передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв на виготовлення проектно - кошторисної документацiї, проектно - кошторисну документацiю та функцiї замовника по об'єкту "Ремонтно-реставрацiйнi роботи на комплексi пам'яток архiтектури нацiонального значення церкви Св.Юра та Келiй Василiянського монастиря на вул.Б.Хмельницького,21 в м.Червоноградi Львiвської областi" (пам'ятка архiтектури нацiонального значення - Василiанська церква та монастир, м. Червоноград, охоронний №1335)

20.11.2020Про делегування повноважень щодо здiйснення функцiй замовника Приватному акцiонерному товариству "Львiвобленерго" та передачу з балансу Вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради видаткiв на виготовлення проектно- кошторисної документацiї та проектно- кошторисну документацiю по об'єкту "Електропостачання iндивiдуальної житлової забудови кварталу "Солокiя" в м.Червоноградi Львiвської областi (будiвництво)" Коригування.

20.11.2020Про участь в обласному конкурсi проєктiв мiсцевих iнiцiатив у Львiвськiй областi в 2021-2025 роках

13.11.2020Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Комунальник" в новiй редакцiї

13.11.2020Про затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та їх загальної чисельностi

13.11.2020Про утворення постiйних депутатських комiсiй Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

13.11.2020Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi та затвердження його персонального складу

13.11.2020Про затвердження на посаду старости Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про затвердження Положення про старосту Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про утворення старостинських округiв на територiї Червоноградської територiальної громади

13.11.2020Про затвердження першого заступника, заступникiв мiського голови, керуючого справами виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

13.11.2020Про внесення змiн до рiшення №1561 вiд 20.02.2020 "Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради"

13.11.2020Про обрання секретаря Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

13.11.2020Про встановлення умов оплати працi Червоноградському мiському головi Червоноградського району Львiвської областi Залiвському А.I.

13.11.2020Про пiдсумки виборiв Червоноградського мiського та депутатiв Червоноградської мiської ради Червоноградського району Львiвської областi

11.11.2020Про завершення приватизацiї об'єкта комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

11.11.2020Про приватизацiю шляхом викупу об'єкта малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

10.11.2020Про надання пiльг з безкоштовного харчування вихованцям закладiв дошкiльної освiти, учням закладiв загальної середньої освiти"

20.10.2020Про затвердження Протоколу про результати електронного аукцiону з продажу об'єкта малої приватизацiї комунальної власностi територiальної громади м.Червонограда нежитлової будiвлi, загальною площею 162,3 кв.м, за адресою: м.Червоноград, вул. Iвасюка,2ф

23.03.2020Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

11.01.2018Про депутатськi запити

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради