ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
14.02.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

12.02.2019Про здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi

11.02.2019Про утворення Конкурсної комiсiї з пiдготовки пропозицiй для надання в оренду комунального майна без проведення конкурсу та проведення процедур електронних закупiвель та конкурсу з оренди комунального майна

11.02.2019Про затвердження уточненого плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних акт_в на 2019 рiк

08.02.2019Про затвердження Програми полiпшення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь у Польщi та в м.Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури на 2019 рiк

08.02.2019Про прийняття у комунальну власнiсть земельної дiлянки

08.02.2019Про вилучення земельної дiлянки та передачу її у комунальну власнiсть Львiвської обласної ради

08.02.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

08.02.2019Про розгляд заяв громадянина Гусара Iгоря Ярославовича

08.02.2019Про розгляд клопотання Вищого професiйного училища № 11 м. Червонограда

08.02.2019Про вилучення та передачу у приватну власнiсть земельних дiлянок та надання в оренду земельної дiлянки

08.02.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради та рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради народних депутатiв

08.02.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.02.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

08.02.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

08.02.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

08.02.2019Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

08.02.2019Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

08.02.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

07.02.2019Про виконання основних показникiв Програми соцiально-економiчного розвитку м. Червонограда за 2018 рiк та затвердження Програми на 2019 рiк

06.02.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради на баланс Червоноградської м_ської ради видатк_в на виготовлення проектної документац_ї по об'єкту "Буд_вництво технолог_чної л_н_ї утил_зац_ї шлам_в (осад_в) в_д очищених ст_чних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)"

06.02.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

06.02.2019Про встановлення ставок орендної плати за земельнi дiлянки комунальної власностi на територiї мiста Червонограда

06.02.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

05.02.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

05.02.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки та розвитку Комунального пiдприємства "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на 2019 рiк

05.02.2019Про змiну iстотних умов оплати працi директору Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

04.02.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 28.07.2016 № 230 "Про затвердження Порядку здiйснення допорогових закупiвель у м. Червоноградi"

01.02.2019Про внесення змiн до Схеми комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.03.2018 р. № 784

01.02.2019Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на списання з балансу основних засобiв

30.01.2019Про затвердження Комплексної програми фiнансової пiдтримки Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2019-2020 роки

30.01.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ТзОВ "СОФРО", ТПВ ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та ВП "Шахта Степова" ДП "Львiввугiлля"

24.01.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

17.01.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд Сiлецької сiльської ради

14.01.2019Про внесення змiн до мiського бюджету на 2019 рiк

04.01.2019Про затвердження Програми приватизацiї об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда на 2019 рiк та делегування повноважень регiональному вiддiленню ФДМ України по Львiвськiй областi

19.12.2018Про затвердження Плану червоних лiнiй мiста Червонограда

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради