ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
10.12.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

10.12.2018Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк

10.12.2018Про затвердження Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпечення Червоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

10.12.2018Про звiт начальника вiддiлу земельних вiдносин Червоноградської мiської ради

07.12.2018Про мiський бюджет м.Червонограда на 2019 рiк

07.12.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

07.12.2018Про розробку проекту змiн до плану зонування територiї м. Червонограда

06.12.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на списання з балансу основних засобiв

03.12.2018Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" в новiй редакцiї

28.11.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018р. № 881 " Про затвердження Методики розрахунку тариф_в на оренду торговельного м_сця та послуг Комунального п_дприємства Червоноградський ринок"

27.11.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до керуючого Львiвською єпархiєю УПЦ(МП) - архiєпископа Львiвського та Галицького Фiларета щодо пiдтримки iдеї об'єднання всiх вiрних у Єдинiй Помiснiй Православнiй Церквi

27.11.2018Про передачу з балансу Департаменту розвитку та експлуатацiї житлово-комунального господарства Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї та вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградводоканал"

26.11.2018Про затвердження Програми мобiлiзацiйної пiдготовки мiсцевого значення та забезпечення заходiв, пов'язаних iз виконанням вiйськового обов'язку, призовом громадян України на строкову вiйськову службу, вiйськову службу за контрактом та вiйськову службу в резервi до лав Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань на 2019 рiк

23.11.2018Про затвердження плану дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв на 2019 рiк

22.11.2018Про надання дозволу Комунальному Пiдприємству "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на списання з балансу основних засобiв

22.11.2018Про формування статутного капiталу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда"

22.11.2018Про надання дозволу Червоноградському Народному дому на списання з балансу основних засобiв

21.11.2018Про затвердження мiської цiльової програми пiдтримки Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату на 2019 рiк

20.11.2018Про затвердження Програми забезпечення техногенно-екологiчної та пожежної безпеки на територiї Червоноградської мiської ради на 2019 рiк

19.11.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання смт. Гiрник, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 274 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання смт. Гiрник"

19.11.2018Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку тепло-постачання мiста Червонограда"

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

19.11.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради №1001 вiд 06.09.2018р.

19.11.2018Про розгляд заяв громадян Накрийко В.М., Медвiдь Р.М., Медвiдь А.Р.

19.11.2018Про розгляд заяви громадянки Терех Свiтлани Василiвни

19.11.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

19.11.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

19.11.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.11.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

19.11.2018Про внесення змiни в рiшення Червоноградської мiської ради

19.11.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

19.11.2018Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

02.11.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

24.10.2018Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї

10.10.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

26.09.2018Про вiднесення нежитлових примiщень комунальної власностi до об'єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї

27.08.2018Про надання згоди на прийняття у комунальну власнiсть терторiа-льної громади м.Червонограда витрат по об'єкту "Аварiйно-вiдновлювальнi роботи по водовiдведенню в районi вулиць Головна - Довбуша- Крайня- Стрiлецька-Нова-Й.Слiпого-Заньковецької в м.Червоноградi"

13.08.2018Про впорядкування та затвердження структури виконавчих органiв Червоноградської мiської ради

09.08.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради