Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
11.11.2019Про затвердження Програм фiнансової пiдтримки комунальному пiдприємству Спортивний комплекс "Шахтар" на 2020 та 2021 роки

11.11.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 31.10.2019 р. № 1410 "Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї"

11.11.2019Про внесення змiн в схему теплопостачання м. Червонограда, затверджену рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 23.05.2012 р. № 273 "Про затвердження оптимiзованої схеми перспективного розвитку теплопостачання мiста Червонограда"

11.11.2019Про надання дозволу вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради Львiвської областi на проведення списання з балансу дерев та їх видалення, що знаходяться на територiї стадiону ЧЗШ № 12

08.11.2019Про стан реалiзацiї Програми профiлактики злочинностi, покращення матерiально технiчного забезпеченняcЧервоноградського вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Львiвськiй областi на 2019 рiк

08.11.2019Про вступ до Асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Єврорегiон Карпати Україна - Карпатська агенцiя регiонального розвитку"

08.11.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо скасування Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання захисту прав споживачiв житлово - комунальних послуг" вiд 26.06.2019 р. № 560

08.11.2019Про встановлення розмiру кошторисної заробiтної плати, який враховується при визначеннi вартостi будiвництва (нового будiвництва, реконструкцiї, реставрацiї, капiтального ремонту, технiчного переоснащення, поточного ремонту ) об'єктiв, що споруджуються iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї

08.11.2019Про внесення змiн в Перелiк об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi

07.11.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червоноградводоканал" в новiй редакцiї

30.10.2019Про припинення прав оренди земельних дiлянок

25.10.2019Про надання дозволу КП "Червоноградводоканал" на вiдключення споживачiв, якi мають заборгованiсть по сплатi за наданi послуги водопостачання та водовiдведення бiльше 60 календарних днiв

24.10.2019Про затвердження звiту про експертну грошову оцiнку земельної дiлянки площею 0,0857 га для влаштування паркувального майданчика (КВЦПЗ - 12.11 Для розмiщення та експлуатацiї об'єктiв дорожнього сервiсу), що розташована за адресою: Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 2с, кадастровий номер: 4611800000:01:011:0224 та продаж її у власнiсть на земельних торгах у формi аукцiону

17.10.2019Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

17.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

16.10.2019Про звернення Червоноградської мiської ради щодо напруженої ситуацiї у шахтарських колективах Державного пiдприємства "Львiввугiлля"

16.10.2019Про розгляд клопотання Приватного пiдприємства "АСАНТ"

16.10.2019Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

16.10.2019Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

16.10.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi С. Бандери, 54

16.10.2019Про проведення експертної грошової оцiнки земельної дiлянки на вулицi Радехiвськiй, 4-А

16.10.2019Про продаж у приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Василишин Надiї Михайлiвнi

16.10.2019Про розгляд клопотання ПП "Майдан"

16.10.2019Про розгляд клопотання ПрАТ "Укрзахiдвуглебуд"

16.10.2019Про розгляд заяви громадянки Чепiль Ксенiї Iванiвни

16.10.2019Про вилучення та надання земельної дiлянки

16.10.2019Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

16.10.2019Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

16.10.2019Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою

16.10.2019Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

16.10.2019Про розгляд заяв громадянин-учасникiв антитерористичної операцiї

16.10.2019Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою

16.10.2019Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.10.2019Про надання дозволу комунальному пiдприємству Червоноградський ринок на залучення кредитного лiмiту на розрахунковий рахунок в АТ "Ощадбанк"

15.10.2019Про надання дозволу КП "Комунальник" на прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв, потужнiстю до 100 тис. тонн в рiк, вiд ДП "Шахта "Зарiчна"

11.10.2019Про затвердження Регламенту роботи геоiнформацiйної системи м. Червонограда

11.10.2019Про затвердження статуту комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс" в новiй редакцiї

10.10.2019Про збiльшення кiлькостi штатних одиниць у закладах загальної середньої освiти

10.10.2019Про надання дозволу на безкоштовну передачу деревини дров'яної

09.10.2019Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради зовнiшньої мережi електропостачання (II черга) житлово - будiвельним коопера- тивом "Монастирський"

09.10.2019Про затвердження Порядку здiйснення компенсацiйних виплат за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi примiського сполучення

09.10.2019Про припинення роботи комунального пiдприємства "Ринок "Левада" шляхом лiквiдацiї

09.10.2019Про внесення змiн до пункту 7.9 рiшення Червоноградської мiської ради вiд 13.12.2018р. № 1083 "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

09.10.2019Про надання згоди на безоплатну передачу тротуарих плит iз балансу Комунального пiдприємства "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м. Червонограда" на баланс Комунального пiдприємства "Комунальник"

09.10.2019Про доповнення перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2019 роцi нежитловим примiщенням за адресою м.Червоноград, вул. Сокальська,1, площею 19,6 кв.м

09.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Комунальник"

04.10.2019Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень (проєктно-кошторисна документац_я) в статутний фонд КП "Комунальник"

04.10.2019Про безоплатну передачу з комунальної власностi територiальної громади в особi Червоноградської мiської ради в комунальну власнiсть територiальної громади м. Соснiвка в особi Соснiвської мiської ради

04.10.2019Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради в новiй редакцiї"

04.10.2019Про пiдключення послуги "Вiдкрита виписка" вiд Приватбанку

04.10.2019Про встановлення надбавки за вислугу рокiв Залiвському А.I.

24.09.2019Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фiнансуються з мiського бюджету, комунальних закладiв, комунальних пiдприємств засновником яких є мiська рада

20.09.2019Про надання дозволу Комунальному пiдприємству "Червоноградська мiська стоматологiчна полiклiнiка" на списання з балансу необоротних матерiальних активiв

04.09.2019Про iнформацiю начальника Червоноградського вiддiлу полiцiї про стан боротьби iз злочиннiстю та охорони громадського порядку у мiстi Червоноград впродовж 9 мiсяцiв 2019 року

04.09.2019Про затверження регламенту Червоноградської мiської ради Львiвської областi у новiй редакцiї

06.03.2019Про затвердження Стратегiї розвитку мiста Червонограда до 2022 року

19.11.2018Про схвалення проекту концесiйного договору та його укладання

11.01.2018Про депутатськi запити

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради