ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Проекти рiшень сесiй мiської Ради сьомого скликання ...
23.06.2018Про встановлення єдиного податку на територiї мiста Червонограда

23.06.2018Про погодження заходiв щодо реструктуризацiї кредиторської заборгованостi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" за спожитий природний газ

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 95 " Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 24.05.2018 № 877 "Про перепрофiлювання дошкiльних начальних закладiв ясел-садкiв комбiнованого типу Червоноградської мiської ради Львiвської областi у заклади дошкiльної освiти ясла-садки Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

23.06.2018Про внесення змiн до мiського бюджету на 2018 рiк

23.06.2018Про виконання мiського бюджету м. Червонограда за I квартал 2017 року та внесення змiн до мiського бюджету на 2017 рiк

23.06.2018Про перейменування вiддiлу

15.06.2018Про розгляд заяв громадян ФОП Грицак Марiї Василiвни та ФОП Кузьми Iрини Йосипiвни

15.06.2018Про розгляд клопотання Червоноградського Народного дому

15.06.2018Про державну реєстрацiю права постiйного користування та права комунальної власностi на земельну дiлянку

15.06.2018Про розгляд заяви громадянина Нискогуза Михайла Васильовича

15.06.2018Про включення в перелiк земельної дiлянки для продажу права її оренди на земельному аукцiонi

15.06.2018Про пiдготовку лоту для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельної дiлянки для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.06.2018Про пiдготовку лотiв для проведення земельних торгiв з продажу права оренди земельних дiлянок для здiйснення пiдприємницької дiяльностi

15.06.2018Про продаж у приватну власнiсть земельних дiлянок

15.06.2018Про продовження термiну оренди земельних дiлянок

15.06.2018Про вилучення та надання земельних дiлянок

15.06.2018Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради

15.06.2018Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою

15.06.2018Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

15.06.2018Про розгляд заяв громадян-учасникiв антитерористичної операцiї

15.06.2018Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою

15.06.2018Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок

06.06.2018Про затвердження Положення до мiської програми "Юнi таланти" на 2016-2020 рр.

06.06.2018Про затвердження Положення про порядок зарахування дiтей до 1-го класу початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних закладiв

05.06.2018Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень в статутний фонд КП "Червоноградтеплокомуненерго"

05.06.2018Про передачу з балансу ТВП "IТК" капiтальних вкладень на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

05.06.2018Про внесення змiн до "Програми охорони навколишнього природного середовища Червоноградської мiської ради на 2017-2020 роки"

05.06.2018Про припинення дiяльностi клубу за мiсцем проживання для роботи з дiтьми та пiдлiтками "Зоря"

04.06.2018Про затвердження Положення про конкурс на посаду керiвника закладу загальної середньої освiти у новiй редакцiї

01.06.2018Про надання дозволу КП "Червоноградтеплокомуненерго" на списання з балансу основних засобiв

31.05.2018Про державну реєстрацiю права постiйного користування та права комунальної власностi на земельну дiлянку

25.05.2018Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м. Червонограда в особi Червоноградської мiської ради "Моста пiшохiдного мостопоїзд № 474" вiд ВП Захiдно - Українська виконавча дирекцiя з лiквiдацiї шахт ДП "Об"єднана компанiя "Укрвугле- реструктуризацiя"

16.05.2018Про затвердження Програми надання пiльг у готiвковiй формi з оплати проїзду усiма видами транспорту загального користування на мiських, примiських та мiжмiських маршрутах

16.05.2018Про звернення Червоноградської мiської ради до Президента України Порошенка П.О., голови Верховної Ради України Парубiя А.В., депутат_в Верховної Ради України щодо прийняття в ц_лому проекту Виборчого кодексу (проект № 3112-1 в_д 02.10.2015)

15.05.2018Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2018 рiк

08.05.2018Про затвердження Положення про надання одноразової грошової допомоги в новiй редакцiї

25.04.2018Про внесення змiн до рiшення сесiї Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 № 61 "Про затвердження Порядку призначення на посаду керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв Червоноградської мiської ради Львiвської областi"

18.04.2018Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011 року №34 "Про встановлення мiсцевих податкiв i зборiв на територiї м.Червонограда"

16.03.2018Про надання дозволу КП "Комунальник" на додаткове прийняття та захоронення твердих побутових вiдходiв на пiдприємство промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис. тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник з м.Львова

28.02.2018Про затвердження перелiку об'єктiв комунальної власностi м. Червонограда, якi пiдлягають приватизацiї у 2018 роцi

10.02.2018Про затвердження Програми "Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд автомобiльним транспортом на мiських автобусних маршрутах загального користування у мiстi Червоноградi на 2018 рiк"

07.02.2018Про затвердження Положення конкурсу проектiв серед громадських органiзацiй Червонограда

07.02.2018Про скасування рiшення Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2016 №318 "Про розпуск ви-конавчого комiтету Червоградської мiської ради"

11.01.2018Про депутатськi запити

07.11.2017Про затвердження Статуту територiальної громади мiста Червоноград

01.11.2017Про затвердження акту приймання-передачi та безоплатне прийняття в комунальну власнiсть територiальної громади павiльйону автобусної зупинки по вул.Львiвськiй,15 Львiвсько-Волинського воєнiзованого гiрничо-рятувального загону

26.06.2017Про створення "Фонду страхування здоров'я родин Червонограда"

13.06.2017Про передачу в спiльну власнiсть територiальних громад Львiвської областi майна психоневрологiчного вiддiлення Червоноградської центральної мiської лiкарнi

03.04.2017Про реорганiзацiю Станцiї юних технiкiв та Центру еколого-нату-ралiстичної творчостi учнiвської молодi шляхом приєднання до Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда i при-пинення дiяльностi клубiв за мiс-цем проживання для робот з дi-тьми та пiдлiтками.

22.03.2017Про внесення змiн до складу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

04.01.2017Про надання одноразової грошової допомоги

29.12.2016Про погодження умов i схвалення проекту концесiйного договору

28.10.2016Про утворення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та затвердження його персонального складу

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради