Економiка - про регуляторнi акти: Вiдомостi про здiйснення регуляторної дiяльностi
Дата розмiщення 21.08.2020Рiшення п'ятдесят третьої сесiї сьомого скликання 20.08.2020 "Про затвердження Положення про порядок приватизацiї (вiдчуження) комунального майна територiальної громади м. Червонограда"

Дата розмiщення 31.10.2019Прийняття регуляторних актiв впродовж 2018 року

Дата розмiщення 23.01.2018Прийняття регуляторних актiв впродовж 2017 року

Дата розмiщення 25.01.2017Прийняття регуляторних актiв впродовж 2016 року

Дата розмiщення 12.01.2016Прийняття регуляторних актiв впродовж 2015 року

Дата розмiщення 17.07.2015Прийняття регуляторних актiв впродовж I-го пiврiччя 2015 року

Дата розмiщення 03.04.2015Прийняття регуляторних актiв впродовж I-го кварталу 2015 року

Дата розмiщення 12.01.2015Прийняття регуляторних актiв впродовж 2014 року

Дата розмiщення 03.10.2014Прийняття регуляторних актiв впродовж 1-3 кварталу 2014 року

Дата розмiщення 31.07.2014Про внесення змiн в додаток 2 до рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. № 212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi

Дата розмiщення 31.07.2014Про створення робочої комiсiї з контролю за виконанням перевiзниками вимог чинного законодавства, рiшень виконавчого комiтету та умов Договорiв про органiзацiю перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах на територiї Червоноградської мiської ради

Дата розмiщення 31.07.2014Про затвердження результат_в конкурсу з визначення автомоб_льних перев_зник_в на право перевезення пасажир_в на автобусних маршрутах загального користування №5, №5А, №6, №6А у м. Червоноград_, оголошеного в газет_ "Новини Прибужжя" в_д 05.06.2014р. №23

Дата розмiщення 31.07.2014Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради

Дата розмiщення 18.04.2014Регуляторний акт - рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 17.04.2014 року № 65 "Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування", розроблений та прийнятий виконавчим комiтетом

Дата розмiщення 01.04.2014Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

Дата розмiщення 31.01.2014Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв

Дата розмiщення 31.01.2014Аналiз регуляторного впливу до проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про органiзацiю проведення конкурсу щодо визначення пiдприємства (органiзацiї) для здiйснення функцiй робочого органу з органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв"

Дата розмiщення 06.08.2013Аналiз регуляторного впливу проекту рiшення Червоноградської мiської ради "Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

Дата розмiщення 06.08.2013Проект рiшення Червоноградської мiської ради "Про внесення змiн до рiшення вiд 17.11.2011р. № 158 "Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку i порядку використання орендної плати та Типового договору оренди комунального майна"

Дата розмiщення 30.07.2013Прийняття регуляторних актiв впродовж I-го пiврiччя 2013року

Дата розмiщення 21.04.2013Прийняття регуляторних актiв впродовж I-го кварталу 2013року

Дата розмiщення 12.10.2012Рiшення Червоноградської мiської ради "Про затвердження мiнiмальної вартостi мiсячної оренди одного квадратного метра загальної площi нерухомого майна фiзичних осiб, що надається в оренду" №314 вiд 26.07.2012р.

Дата розмiщення 12.10.2012Рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження результатiв конкурсу по визначенню робочого органу пiдприємства" №60 вiд 29.03.2012р.

Дата розмiщення 12.10.2012Рiшення Червоноградської мiської ради "Про визначення робочого органу - пiдприємства (органiзацiї) для виконання функцiй забезпечення роботи конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв на мiських автобусних маршрутах загального користування у м. Червоноградi" №17 вiд 26.01.2012р.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради