Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Нормативно-правовi документи з питань права громадян на звернення
       1.Закон України "Про звернення громадян" вiд 02.10.1996 №393/96-ВР
       2.Постанова КМУ "Про затвердження Iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масової iнформацiї Iнструкцiя з дiловодства про звернення громадян" вiд 14.04.1997 р. №348
       3.Указ Президента України "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування" вiд 07.02.2008р №109/2008
       4.Постанова КМУ "Про затвердження Класифiкатора звернень громадян" вiд 24.09.2008р. №858
       5.Постанова КМУ " Про зміни до п.2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 19.01.2011 р. № 26
       6. Закон України "Про внесення змiн" до Закону України "Про звернеея громадян" щодо електронного звернення та електронної петицiї.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради