Поради лікаря
ГРИП
        Грип - це вiрусне захворювання, яке розповсюджується, повiтряно-крапельним шляхом. Коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє.
Iнкубацiйний перiод триває 2-4 доби. Вiрус потрапляє всередину клiтин слизових оболонок дихальних шляхiв. Розмноження вiрусу в клiтинi призводить до її загибелi та вивiльнення вiрусу. У разi грипу А/Н1N1 ушкоджується альвеолярний епiтелiй, що зумовлює розвиток вiрусної пневмонiї. Через викликане дiєю вiрусу послаблення захисної системи органiзму розвиваються бактерiальнi ускладнення, зокрема бактерiальна пневмонiя.
        За даними статистики, гострi респiраторнi вiруси iнфекцiї (ГРВI) займають перше мiсце в свiтi серед всiх iнфекцiйних захворювань i складають 95% всiх iнфекцiй. В середньому на протязi року доросла людина хворiє ГРВI не менше 2-3 разiв, дитина - до 6-10 разiв. ГРВI визивають рiзнi вiруснi збудники, яких сьогоднi нараховують бiльше 200 видiв. Як правило, грип в структурi респiраторних вiрусних захворювань складає бiля 20%. Вiрус грипу циркулює в середовищi на протязi року але вiн має сезонний характер.
        З 2009 року в Українi розповсюджений вiрус А/Н1N1, який сприяє втягненню у патологiчний процес нижнiх дихальних шляхiв. При появi перших симптомiв грипу людина обов'язково повинна залишитися вдома - щоб не провокувати ускладнення власної хвороби i не наражати iнших людей на небезпеку.
        Такими симптомами є:
        - пiдвищення температури тiла;
        - бiль в горлi;
        - кашель;
        - нежить;
        - бiль в м'язах.
        З будь-якими з цих симптомiв потрiбно звернутися до лiкаря.
        Призначене лiкарем симптоматичне лiкування в домашнiх умовах, може бути достатнiм для одужання. Якщо стан хворого не погiршується, необхiдно продовжити лiкування вдома до повного зникнення симптомiв.
        Симптоми, що вимагають термiнової госпiталiзацiї:
        - сильна блiдiсть або посинiння обличчя;
        - затруднене дихання; висока температура тiла, що довго не знижується; багаторазове блювання та випорожнення;
        - порушення свiдомостi - надмiрна сонливiсть чи збудження;
        - бiль в груднiй клiтцi;
        - домiшки кровi у харкотиннi;
        - падiння артерiального тиску.
        Вiрус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом, навiть пiд час епiдемiї, якщо дотримуватись кiлькох простих речей.
        Навiть якщо ознак хвороби немає:
        - уникати скупчень людей - аби зменшити вiрогiднiсть контактiв iз хворими людьми.
        - Користуватися одноразовими масками при необхiдностi - щоб захистити себе чи оточуючих вiд зараження.
        - Регулярно провiтрювати примiщення i робити вологе прибирання - як у помешканнi, так i в робочих примiщеннях, щоб не залишити навколо себе живi вiруси i бактерiї.
        - Повноцiнно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми - для пiдвищення опiрної здатностi органiзму.
        - Мати чистi руки - iнфекцiя потрапляє в органiзм через рот, нiс та очi, яких ви час вiд часу торкаєтеся руками.
        - Користуватися тiльки одноразовими паперовими серветками i рушниками - як пiсля миття рук, так i для того, щоб прикрити обличчя пiд час кашлю, а також при нежитi.
        Використанi серветки необхiдно одразу викидати у смiтник, оскiльки вони також можуть стати джерелом зараження. Усi засоби профiлактики грипу мають особливе значення для людей, якi належать до груп ризику. Для цих людей грип становить найбiльшу небезпеку, а вчасна регулярна профiлактика здатна врятувати життя.
        До груп ризику входять:
        - дiти до 5 рокiв (особливо дiти до 2 рокiв);
        - вагiтнi жiнки;
        - люди вiком вiд 65 рокiв;
        - люди з надмiрною вагою;
        - хворi на дiабет;
        - хворi на хронiчнi серцево-судиннi захворювання;
        - хворi на хронiчнi захворювання легень;
        - люди з iншими тяжкими хронiчними захворюваннями.
        Крiм того, iснують професiйнi групи ризику:
        - медичнi працiвники;
        - вчителi й вихователi;
        - продавцi;
        - водiї громадського транспорту;
        - усi, хто працює в багатолюдних мiсцях.
        Лiкувати грип потрiбно препаратами з доведеною активнiстю проти вiрусу грипу - лише вони здатнi вплинути на вiрус грипу: припинити його розмноження в органiзмi. Вчасне використання противiрусних препаратiв за призначенням лiкаря, здатне скоротити перiод хвороби, полегшити її перебiг та запобiгти розвитку ускладнень.
        Пiд час грипу необхiдно пити багато рiдини. Їжа повинна бути легкою i нежирною, однак примушувати хворого їсти не потрiбно. Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення, чи вiдчуття вiдсутностi симптомiв не є ознакою одужання хворого: необхiдно продовжувати утримання вiд контактiв зi здоровими людьми та лiкування - аж до постiйної вiдсутностi симптомiв.
        Позаштатний алерголог Покотило Г.В. З

В ОСIНЬ БЕЗ ДЕПРЕСIЇ I ХВОРОБ
        Замiнiть каву вiвсяним вiдваром, довше спiть i бiльше танцюйте.
        У цьому роцi ГРВI не стали чекати жовтня-листопада, а почали "косити" українцiв уже наприкiнцi лiта. Причина цього - аномальна спека, яка пiдточила наш iмунiтет i вiн не змiг впоратися з рiзким перепадом температур. Минулого тижня, буквально за лiченi днi, температура знизилася на 10 градусiв - з 36 до 26 °С. При цьому якщо ранiше для нас такий температурний режим був комфортним, то зараз багато хто мерзне, кутаючись у кофти. А де мерзлякуватiсть, там i нежить, i хворе горло: спазмованi судини - слабкий захист вiд вiрусiв. Ось i отримуємо сплеск застудних захворювань. До них додаються слабкiсть, стрибки тиску (температурнi перепади б'ють по серцево-судиннiй системi) i депресiя (днi стають коротшими, а сонячного свiтла дедалi менше). Мораль цiєї байки така: щоб насолоджуватися золотою осiнню, потрiбно допомогти своєму органiзму впоратися з перехiдним перiодом. Як? Ось кiлька золотих правил для перехiдного перiоду.
ЗАГАРТОВУЙТЕ НIС I ТIЛО
        Починайте i закiнчуйте день контрастним душем. Це потрiбно, щоб судини стали менш спазмованими, а значить, були непроникною стiною для мiкробiв. Ще один плюс тренованої серцево-судинної системи - менше будете реагувати на змiни погоди. Щоб ефект вiд контрастного душу був сильнiшим, поступово збiльшуйте температурний контраст. Влаштовуйте воднi процедури i для свого носа. Робити це потрiбно так: наберiть воду в долоню, втягнiть її носом i випустiть. I так три-чотири рази щоранку. Холод викликає локальний стрес i органiзм "приганяє" до слизової носа протизапальнi речовини - вони на кiлька годин роблять ваш нiс "непробивним" для iнфекцiй.
ВЛАШТУЙТЕ СОБI СОЛОДКЕ ЖИТТЯ
        Пiд час перехiдного перiоду не вiдмовляйте собi в солодощах. Тiльки мова йде не про рiзнi тiстечка i тортики, а про мед i сухофрукти.
        Чому зараз важливо їсти мед? Крiм усiх iнших "корисних речей", вiн багатий на глюкозу, яка потрiбна нашому серцевому м'язу (а пiд час перехiдного перiоду серце працює в бiльш жорсткому режимi). Крiм того, вiн розширює спазмованi судини, а це - профiлактика застуди. Вiзьмiть собi за правило щодня злизувати мед з тарiлки (намащуйте тонкий шар). Пiд час цього "ритуалу" напружуються м'язи глотки, в нiй полiпшується кровообiг, плюс до того мед - це натуральний антисептик i iмуностимулятор.
        Сухофрукти № 1 для перехiдного перiоду - це курага, родзинки та iнжир. Курага та iнжир - джерела калiю, а саме цей мiнерал забезпечує нормальну дiяльнiсть серцево-судинної системи, яка, як ми вже згадували, може давати збої пiд час перехiдного перiоду. Крiм того, солi калiю сприяють вiдкашлюванню мокротиння. Тому цi сухофрукти потрiбно їсти тим, хто хворiє зараз на бронхiти та ларингiти. Що стосується родзинок, то вони багатi на магнiй, який заспокоює нашу нервову систему. Саме в такому режимi вона може адаптувати всi процеси нашого органiзму пiд погоднi ситуацiї. До речi, саме цю властивiсть має той же корвалол або валiдол: вони переводять роботу нервової системи в нормальний режим, завдяки чому заспокоюється i серце.
БIЛЬШЕ РУХАЙТЕСЯ I НЕ ПЕРЕЇДАЙТЕ
        Коли людина ходить, плаває, танцює, у неї правильно наладжується робота гормонiв стресу, якi допомагають нам адаптуватися до перепадiв погоди. I коли через черговий перепад температур у органiзму виникне необхiднiсть скористатися ними, їх видiлиться саме стiльки, скiльки потрiбно.
        Дуже важливо у цей перiод не переїдати, оскiльки пiд час переїдання зростає навантаження на печiнку. А на нiй лежить робота за утворенням захисних речовин iмунiтету - антитiл, iнтерферонiв та iнших. По сутi пiд час перехiдного перiоду потрiбно посидiти на дiєтi. Мова йде не про жорсткий варiант, коли контролюється кожен грам, а про збалансований рацiонi. Їжте чотири-п'ять разiв (при цьому порцiя має вмiщуватися у вашiй долонi). Зменшiть споживання солi: через неї вода затримується у тканинах органiзму, а це може спровокувати пiдвищення тиску. У жодному разi не вiдмовляйтеся вiд бiлкової їжi - м'яса i риби: бiлки потрiбнi нашому iмунiтету. Але слiд вiддати перевагу нежирним сортам м'яса (навiщо вам зараз зайвий холестерин, на який багата свинина).
        Кiнець серпня - початок вересня - пiк сезону кавунiв i динь. Як баштаннi допоможуть пережити перехiдний перiод? По-перше, i в динi, i в кавунi багато пектинiв - харчових волокон, якi, як щiтка, чистять наш кишечник вiд смiття. Це чудова профiлактика дисбактерiозу, а значить, i застуди, оскiльки наш iмунiтет залежить вiд стану кишечнику. I як тiльки порушується мiкрофлора кишечнику, клiтини iмунiтету починають гiрше виконувати свою захисну функцiю. Крiм того, диня багата на речовини, якi допомагають у продукуваннi серотонiну - гормону щастя, а саме вiн нам потрiбен, щоб не "захворiти" на осiнню депресiю. Кавун мiстить магнiй, який має сечогiнний ефект, отож, знижує тиск (вiн пiд час перепадiв погоди часто зростає).
ВIДМОВТЕСЯ ВIД СТИМУЛЯТОРIВ
        Органiзм - саморегульована система. I коли ми вживаємо стимулятори - каву, чай, алкоголь та нiкотин, то порушуємо нервову систему, а значить, заважаємо їй працювати в нормальному режимi. Знизьте залежнiсть вiд стимуляторiв, а ще краще - вiдмовтеся вiд них, особливо напередоднi змiни погоди. Замiнiть їх трав'яними чаями або вiдварами. Наприклад, вiвсяним. Вiн багатий на речовини, якi допомагають послабити метеозалежнiсть. Для приготування вiвсяного вiдвару залийте 1 склянку пророслого вiвса 1 л кип'яченої води i варiть до густоти рiдкого киселю. Потiм влийте у вiдвар таку ж кiлькiсть молока i знову прокип'ятiть. Пiсля охолодження розчинiть у вiдварi 3 ст. л. меду. Пийте напiй теплим по 1 склянцi двiчi-тричi на день.
        Вiдпочинок нервової системи - базова умова для того, щоб вона адаптувалася до змiни клiмату. Причому важливо лягати спати якомога ранiше. До пiвночi година вiдпочинку йде за двi. Особливо важливо добре виспатися напередоднi змiни погоди.
КОНТРОЛЮЙТЕ ТИСК
        Для людей пiсля 40 рокiв цей ритуал має стати щоденним. Пiдтримуйте цифри АТ на рiвнi 140/90 i нижче препаратами для екстреної допомоги (стимулятори альфа-рецепторiв, сечогiннi засоби).
        Через стрибки температури видiляються гормони стресу, якi згущують кров, а це може спровокувати утворення тромбiв. А вони, у свою чергу, можуть спровокувати iнфаркт i iнсульт. Тому, якщо ви страждаєте на серцево-судиннi захворювання, вам пiд час перепадiв погоди необхiдно приймати препарати, що розрiджують кров. Дуже добре справляються з цим завданням томатний сiк i журавлинний морс. Напiй iз журавлини краще готувати самостiйно. Для цього вимийте ягоди, розiтрiть їх iз цукром i залийте трохи охолодженою кип'яченою водою.
        В душi багато хто з нас - дiти. I коли ми не отримуємо якусь "iграшку", починаємо плакати. Тiльки якщо в дитинствi наше горе було помiтне всiм оточуючим, то зараз ми ховаємо свої сльози, плачемо в душi. Так i народжується депресiя. Зараз ми позбавляємося цiлої купи "iграшок" - купань у рiчцi, засмагання на пляжi i т. iн. Тому, щоб вас не охопила хандра, варто частiше наповнюватися позитивною енергiєю. Комусь додасть сил перегляд хорошого фiльму, комусь - зустрiч з друзями у кав'ярнi, а комусь - шопiнг. Дуже добре на початку осенi пройти курс оздоровчого масажу.О
ДО ТЕМИ
Шипшина вилiкує очi, а вино - омолодить
        Зараз той час, коли потрiбно щосили насичуватися сонячним свiтлом i вiтамiнами. I того, й iншого дуже скоро буде мало. Та якщо сонячнi променi не заморозити i не законсервувати, то з ос­таннiми подарунками лiта стан справ трохи кращий. Пропонуємо вам заготовити з них лiки для домашньої аптечки за оригiнальними рецептами вiд лiкаря-натуропата Олени Свитко.
ВИНОГРАД ПРОТИ ВIКУ
        Тим, хто хоче вiдстрочити старiсть, варто активно налягати на виноград: вiн лiкує серце, вiдновлює пам'ять плюс до того багатий на антиоксиданти. А для рiзноманiття можна приготувати цiлюще молоде вино за рецептом Олени Свитко: "У мене на дачi якраз поспiв темний виноград. Я його зрiзаю, не мию (на ягодах є дрiжджi). На 1 кг ягiд беру всього 100 г цукру, всю цю масу добре переминаю руками i вона стоїть 3 днi. Потiм пропускаю через марлю або через сито, виходить чистий виноградний сiк. Виливаю його в бутель i ставлю корок. Масу, що залишилася, заливаю окропом iз розрахунку 1 л окропу на 1 кг маси. Все це стоїть три днi, потiм процiджую, переливаю в бутель i - пiд корок з трубочкою. Через три днi, коли i перша, i друга субстанцiя починають пiнитися, все це змiшую, розливаю у пляшки, закупорюю i починаю пити". А випити цього вина, за словами Олени Свiтко, загалом потрiбно 7 л. "Це рiвнозначно переливанню кровi, настiльки добре воно її чистить".
ГОРIХИ ДЛЯ ЩИТОВИДКИ
        На початку вересня поспiває новий врожай горiхiв. А в них, за словами Олени Свитко, цiнна кожна частина: i шкiрка, i перетинки, i самi ядра. З нами вона подiлилася таким рецептом: "10 ядер волоського горiха перемелюємо на кавомолцi, змiшуємо з сухою свiтлою гречаною крупою в пропорцiї 1:1. Якщо у вас проблеми з щитовидкою, їжте таку "кашку" двiчi на тиждень, у середу i п'ятницю, по ложечцi сумiшi через кожну годину. Бiльше протягом дня нiчого не їсти". Не викидайте горiховi перетинки. Заповнiть ними пiвлiтрову банку, залийте їх коньяком чи горiлкою i дайте настоятися. Потiм приймайте по чайнiй ложечцi цiєї настоянки та горiхового масла. Цей засiб полiпшує мозковий кровообiг, допомагає щитоподiбнiй залозi й нормалiзує роботу кишечнику.
ШИПШИНА ЧИСТИТЬ ОРГАНIЗМ
        Шипшину слiд збирати саме зараз. Причому вважається: чим червонiша ягода, тим вища в нiй концентрацiя корисних речовин. А їх у шипшинi дуже багато. Це i вiтамiни А i С, i каротин, i йод, i цинк. Завдяки такому складу шипшина прекрасно лiкує печiнку, нирки, щитовидку, очi. "Я, наприклад, завдяки їй вiдновила свiй зiр", - розповiдає Олена Вiталiївна. Вдалося їй це за таким рецептом. "Беремо десь кiлограм шипшини, кладемо її в морозилку i нехай там полежить нiч. Потiм дiстаємо звiдти, на секунду помiщаємо ягоди в окрiп, щоб розмерзли, i протираємо через сито. Вийде желеподiбна маса. Додаємо в неї мед один до одного, перемiшуємо гарненько i ставимо в холодильник". Цю масу вона рекомендує їсти по чайнiй ложечцi тричi на день. За її словами, таке желе не тiльки чудово вiдновлює зiр, а й є ефективним протираковим засобом. Почистити нирки можна з допомогою кiсточок, що залишилися пiсля протирання шипшини. "Посушити їх, змолоти на кавомолцi. I потiм двiчi-тричi на день брати по половинi чайної ложки i запивати окропом", - рекомендує Олена Свитко. Та найулюбленiший її рецепт з шипшини називається "80 ягiд". "20 ягiд покладiть в емальовану каструльку, залийте 2 лiтрами води i варiть 3 години, - розповiдає вона. - Через 3 години додайте ще 20 ягiд, долийте ще 3 л води, варiть 3 години. Потiм додайте 40 ягiд i ще 3 л води, варiть 3 години". Разом на приготування цiлющого напою у вас пiде 9 годин. Та вiн вартий витраченого часу. "Пийте його по пiвсклянки через годину пiсля їди двiчi на день. Курс у середньому 21 день, але можна пити цей напiй i протягом усiєї осенi-зими. Не завадить. Це чудова профiлактика застуд. Плюс до того напiй дуже сечогiнний - виводяться шлаки, солi, перестають болiти суглоби, людина худне. Ну i, звичайно, вiн корисний для всiєї iмунної системи, щитовидки, для зору".

Пiдчепити iнфекцiю можна навiть споживаючи немитi овочi та фрукти, несвiжi продукти
        На лотках ринкiв та магазинiв розмаїття свiжих овочiв, фруктiв, зеленi, м'ясних та молочних виробiв, яєць тощо. Зважаючи на лiтню спеку, саме в цей перiод зростає небезпека захворюваностi на гострi кишковi iнфекцiї. Пiдчепити iнфекцiю можна навiть вживаючи немитi овочi та фрукти, несвiжi продукти, воду iз незнайомих джерел. Найбiльш вразливi до цiєї недуги дiти.
        Аби вберегтися вiд захворювання, варто знати, що спричиняє хворобу, її першi ознаки, способи розповсюдження, а також заходи попередження.
        - Кишковi iнфекцiї - група iнфекцiй, якi викликають захворювання травного тракту, - розповiдає лiкар-iнфекцiонiст Павло Прокопчук. - Особливо небезпечнi - черевний тиф, дизентерiя, харчовi токсикоiнфекцiї, сальмонельоз, ботулiзм, гастроентероколiти тощо. Причиною можуть стати вiруси, бактерiї, а також продукти їхньої життєдiяльностi - токсини.
        Пiдхопити заразу дуже просто. Якщо сконтактували з чимось немитим, навiть iз власними руками, наслiдку можна чекати вже наступного дня. Через це кишковi iнфекцiї називають хворобами брудних рук.
        Збудники кишкових iнфекцiй передаються за допомогою фекально-орального механiзму, харчовим, водним, контактно-побутовим способами.
        Джерелом зараження може стати хвора людина, або здоровий "носiй" iнфекцiї. Носiї становлять епiдемiологiчну небезпеку, оскiльки вони ведуть активний спосiб життя, при цьому контактують зi здоровими людьми, займаються приготуванням страв, будучи хворими, працюють на об'єктах громадського харчування, на пiдприємствах, де виготовляють продукти харчування.
        Пiсля того як скуштували заражений, хвороба проявляється вiд кiлькох годин до двох-трьох дiб.
        Iнфекцiєю можна заразитися через непереварену воду, немиту (чи абияк помиту) городину чи садовину, зiпсованi страви, сумнiвної якостi продукти, брудний посуд у закладах харчування тощо.
        Варто пам'ятати, що поширюють кишковi iнфекцiї i мухи. Перелiтаючи знадвору, де вони кубляться в мiсцях, багатих на органiку (смiтники, перегнiй, нечистоти), сiдають на харчовi продукти i таким чином заражують їх збудниками хвороб, яких переносять на лапках та черевцi.
        За словами лiкаря, навiть якщо продукти мiстить збудник iнфекцiї, це не впливає на їх смаковi якостi. Iнфiкованi продукти на смак i вигляд не вiдрiзняються вiд безпечних та якiсних.
        Пiсля того як скуштували заражений продукт, хвороба проявляється вiд кiлькох годин до двох-трьох дiб.
        Симптоми кишкових iнфекцiй
        - загальна слабкiсть
        - запаморочення
        - пiдвищена температура тiла
        - нудота
        - блювота
        - бiль у животi
        - пронос
        Якщо все ж помiтили першi симптоми захворювання шлунково-кишкових розладiв, термiново звернiться до лiкаря. Не варто займатися самолiкуванням та зволiкати. Адже, наприклад, у разi захворювання на сальмонельоз, якщо вчасно не надати квалiфiковану допомогу, це може призвести до летальних наслiдкiв.
        . Уникайте контактiв iз хворим, адже мiкроби передаються з кухонним посудом, на дверних ручках тощо.
Хворому потрiбна строга дiєта. Не можна вживати все жирне, копчене i їжу, багату на вуглеводи, молоко, салати, свiжi продукти. Дозволяється їсти круп'янi кашi, приготовленi на водi, м'ясо, яке легко засвоюється, нежирнi сорти риби тощо.
        Безконтрольне, неправильне вживання антибiотикiв та iнших антибактерiальних препаратiв приводить до того, що в кишечнику гинуть не лише збудники хвороби, а й кориснi бактерiї (мiкрофлора). Хвороба може перейти в хронiчну форму з розвитком дисбактерiозу, а це дуже важко лiкувати.
        Як вберегтися вiд кишкових iнфекцiй:
        - перед приготуванням їжi та перед її споживанням мийте руки з милом;
        - стежте, аби дiти не брали до рота брудних продуктiв, а також незнайомих ягiд чи рослин;
        - овочi i фрукти ретельно мийте, бажано ошпарити їх окропом;
        - не купуйте м'яса i молочних продуктiв на стихiйних ринках;
        - не використовуйте для пиття, приготування їжi та миття посуду воду з незнайомих джерел;
        - перевiрте термiни придатностi продуктiв харчування перед тим, як їх споживати, за найменших сумнiвiв щодо якостi - викиньте!
        - харчуючись на пляжi, у лiсi, дбайте, щоб продукти не контактували з ґрунтом чи пiском;
        - вирушаючи у подорож, не берiть тих продуктiв, якi швидко псуються: ковбасних, молочних, кондитерських виробiв, м'ясних салатiв, паштетiв та iнших страв, якi потребують охолодження пiд час зберiгання;
        - для купання та вiдпочинку використовуйте лише офiцiйно вiдкритi i придатнi для цього пляжi;
        - раз на тиждень слiд обробляти содовим розчином iграшки, якими грається дитина.

Зацвiла "буйним цвiтом" алергiя
        Ген, що вiдповiдає за схильнiсть до алергiї, може "ховатися" десятками рокiв, а потiм - "вистрелити".
        "Через погiршення екологiї, стреси, особливостi харчування кiлькiсть алергiкiв щороку зростає, - каже старший науковий спiвробiтник Iнституту фтизiатрiї та пульмонологiї iм. Ф. Г. Янковського АМН України Лариса Ярощук. - Є ген, який вiдповiдає за схильнiсть до цiєї хвороби. Вiн може "ховатися" десятками рокiв - не проявлятися нi у бабусi, нi у мами, а потiм - "вистрелити".
        "Алергiчна реакцiя може розвинутися i у 40, i у 80 рокiв, - додає лiкар-алерголог Бiлоцеркiвської районної лiкарнi Анатолiй Домiловський. - Якщо у вас є генетична схильнiсть до цiєї недуги, це не означає, що 100% захворiєте. I, навпаки, можете бути "першопрохiдцем": нiхто з родичiв не хворiв, а ваша iмунна система дивує гiперчутливiстю"...
        У 1989 роцi Дейвiд Стретчен висунув "теорiю впливу гiгiєни". Дослiдник стверджував: через те, що людина потоваришувала з милом i губкою, її органiзм припинив контактувати з багатьма антигенами. А без вiдповiдних навантажень "м'язи" iмунної системи атрофуються. Оскiльки наше тiло сконструйовано так, що повинно постiйно протистояти загрозам, iмунiтет починає реагувати навiть на "невиннi" антигени. Дiти з багатодiтних сiмей, на вiдмiну вiд одинакiв, рiдше страждають вiд алергiчних ринiтiв та екзем. Чим чистiше у домi, тим бiльшi шанси "нажити" алергiчнi реакцiї.
        "Найпопулярнiша - сезонна алергiя, яка стартує у квiтнi-травнi, а завершується у листопадi, - каже член Європейської академiї алергологiї та клiнiчної iмунологiї Роксоляна Головин. - Симптоми полiнозу - сезонної алергiї - нагадують прояви застудного захворювання: слизова оболонка носа набрякає, турбує нежить, почервонiння очей, головний бiль. Але при полiнозi не пiдвищується температура тiла i не розвивається лихоманка. Перебiг захворювання може бути важким: хворого мучить кашель, "розколюється" голова, з'являється задишка, турбує безсоння. Почувається втомленим, дратується без причини. Якщо ринiт iгнорувати роками, хвороба "трансформується" у бронхiальну астму - хронiчне запальне захворювання органiв дихальної системи".
        "Жертви сезонного ринiту реагують на пилок рослин i мiкроспори грибкiв, що живуть у вазонах, на предметах iнтер'єру, особливо антикварних речах (рамах картин, креденсах), на внутрiшнiх стiнках акварiумiв. В офiсах грибки селяться у кондицiонерах, - пояснює алерголог. - Алергiки потерпають вiд перехресних алергiчних реакцiй. Наприклад, людина, яка має алергiю на пилок берези, не може їсти яблук. Алергiя на кульбабу означає табу на халву i цитрусовi. Алергiя на тополю передбачає вилучення з меню помiдорiв, картоплi, огiркiв, цибулi, моркви та селери. Сезонним алергiкам рекомендую вiдмовитися вiд меду, який на 30-70% складається з пилку. Чутливим до мiкроспор грибка - забути про голландський сир, квашену капусту, пиво, квас, дрiжджове тiсто та шампанське. Аби визначити, на який подразник реагує органiзм, треба пройти спецiальнi тести - шкiрнi алергопроби. Вам можуть взяти кров з вени - на визначення рiвня iмуноглобулiнiв Е. "Кровний" метод кращий - його можна проводити навiть у перiод загострення хвороби".
        "Є безлiч препаратiв, якi можуть на цiлу добу заблокувати симптоми алергiї. Тривале застосування гарантує ремiсiю, але лiпше провести спецiальну алерговакцинацiю. Робити її можна з листопада по березень. Не встигли? Чекайте зими", - каже лiкар.
        У чому полягає суть щеплення? Упродовж певного промiжку в органiзм хворого вводять "його" алерген. Спочатку у мiкродозi - алерген, розведений у 10 мiльйонiв разiв. Потiм - у мiльйон разiв, у сто тисяч, у 10 тисяч, у 1000, у 100, у 10 разiв... Результат - знижується частота загострень. Якщо проводити вакцинацiю кiлька рокiв поспiль, можна домогтися стiйкої ремiсiї. Повнiстю вилiкувати алергiю неможливо.
Типовi алергени:
        - пилок рослин;
        - плiснявi грибки;
        - медикаменти (пенiцилiни, сульфанiламiди, салiцилати, мiсцевi анестетики);
        - харчовi продукти (горiхи, кунжут, морепродукти, яйця, бобовi, молоко, злаки, цитрусовi, мед);
        - укуси комах (бджолина, осина отрути);
        - продукти тваринного походження (шерсть, видiлення домашнього клiща, таргани);
        - очиснi засоби на хiмiчнiй основi (пральнi порошки, плини для миття посуду тощо).
Алергiкам - на замiтку
        - Прийшовши з вулицi, промийте нiс сольовим розчином (одну чайну ложку солi розведiть у склянцi води). Або обприскайте слизову назальним спреєм на основi морської води (засiб можна придбати в аптецi). - Концентрацiя пилку зранку найбiльша - надавайте перевагу вечiрнiм прогулянкам. А ще краще - гуляйте пiсля дощу. - Якщо очi почервонiли, промийте їх холодною водою, зробiть примочки або протрiть шматком льоду. - Частiше провiтрюйте кiмнати, але не забудьте перед тим повiсити на вiкна та дверi вологi марлевi штори, щоб пилок не потрапив у середину квартири.
        Автор: Наталя ДРУЖБЛЯК ( "Високий замок" вiд 21.04.2011)

Береза соками зцiлює
        Саме в цю пору року людина вiдчуває слабкiсть, запаморочення голови, тривогу, загальний дискомфорт.
        Саме весною необхiдно вживати багато вiтамiнiв, виводити шлаки з органiзму.
        Береза (бруньки, сiк). Який чудовий березовий сiк! Його найкраще вживати по 3-4 склянки на день, курсами по 5-6 днiв. Вживати вiдвари з бруньок.
        Береться 1 столова ложка бруньок, заливається 1-ю склянкою окропу, доводиться до кипiння, настоюється двi години i п'ється тричi на день у теплому видi перед їжею. Береза має антисептичнi, сечогiннi, протизапальнi, глистогiннi, протипаразитарнi, проти спазматичнi, ранозагоюючi (березовий дьоготь) властивостi.         Крiм цього препарати з берези регулюють функцiю травного каналу, жiночих статевих органiв, обмiн речовин. Береза багата на аскорбiнову та нiкотинову кислоту, органiчнi кислоти, ефiрну олiю, фiтостерини, дубильнi речовини.
        В березнi необхiдно багато вживати капусти свiжої та квашеної, топiнамбуру (земляна груша), цибулi, часнику, селери, редьки, яблук i ,особливо, моркви.            Морква - вiдома культура i дуже цiнна корисна при поганому травленнi, недокрiв'ї, захворюваннях очей, печiнки, нирок, дихальних шляхiв, рiзних судомних явищах, туберкульозi, геморої. Настойки насiння моркви з медом вживають при чоловiчому безсиллi, атеросклерозi.
        Рецепт для оздоровлення:
        - 1 склянка соку моркви
        - 1 склянка соку тикви
        - 1 склянка соку земляної грушi
        - 1 склянка меду
        Змiшати i пити по ? склянки тричi на день.
        Крiм цього потрiбно багато пити чаїв з однорiчних пагiнцiв смородини, поричок, вишнi, дикої грушi та яблунь, пити узвари з сухофруктiв. Все це виводить з органiзму шлаки.
        Для пiдвищеня бадьоростi, настрою, змiцнення iмунiтету можна вживати настойки корень женьшеню, заманихи, аралiї маньчжурської по 10-30 кр. 2-3 рази на день (але тiльки за порадою лiкаря).
        Будьте здоровi i живiть довго.
        Лiкар Панчишин Я.В.

ВЕСНЯНИЙ АВIТАМIНОЗ
        Хто з нас на початку весни не скаржиться на погiршення зовнiшнього вигляду, знижений iмунiтет i загальну слабкiсть? Весняний авiтамiноз - нарiкаємо ми - i беремо до рук рятiвну баночку з вiтамiнами.
Чому не вистачає вiтамiнiв?
        Взимку значно скорочується прийом свiжих фруктiв i овочiв, а тi, що потрапляють на наш стiл, не мiстять достатньої кiлькостi корисних речовин. Проте i влiтку отримати необхiдну дозу вiтамiнiв тiльки з фруктiв не так-то просто. Щоб заповнити добову потребу у вiтамiнах i мiкроелементи, необхiдно з'їдати не менше 1,5-2 кг плодiв, ягiд i овочiв. Чи багато хто з нас можуть цим похвалитися?
        Авiтамiноз, гiповiтамiноз, гiпомiкроелементоз
        Строго кажучи, те, що ми часто називаємо авiтамiнозом, насправдi ним не є. Справжнiй авiтамiноз - це важкий патологiчний стан, пов'язаний з гострою нестачею в органiзмi вiтамiнiв. Пiвтора столiття тому саме авiтамiноз ставав причиною цинги у матросiв i нерiдко призводило до летального результату. Сьогоднi в цивiлiзованому свiтi таку гостру нестачу вiтамiнiв можна зустрiти вкрай рiдко. Найчастiше лiкарi зiштовхуються з гiповiтамiнозом - станом на межi хвороби, пов'язаних з недостатнiм надходженням вiтамiнiв i мiкроелементiв з їжею. Крiм вiтамiнiв, органiзм може недоодержувати мiкроелементiв. За статистикою, росiйським жiнкам найбiльше не вистачає залiза, йоду i селену.
        Ознаки авiтамiнозу
        Блiда млява шкiра, схильна до сухостi i роздратування. Млявi сухе волосся з тенденцiєю до перетину i випадання. Потрiсканi куточки губ, на якi не дiють нi креми, нi помади. Кровоточать при чищеннi зубiв ясна. Частi застуди з важким i довгим вiдновленням. Постiйне вiдчуття втоми, апатiї, роздратування. Загострення хронiчних захворювань (рецидиви герпесу i грибковi iнфекцiї).
        Як вибрати вiтамiни?
        Полiвiтамiннi комплекси не накопичуються в органiзмi, якщо приймати їх у терапевтичних дозах. Не потрiбно боятися синтетичних вiтамiнiв. На вiдмiну вiд речовин природного походження вони не викликають алергiї та iнших побiчних реакцiй. Вiтамiни останнього поколiння - це хiмiчно чистi сполуки, гармонiйно збалансованi мiж собою i позбавленi недолiкiв, притаманних рослинним i тваринним препаратiв. Зараз у продажу можна зустрiти велику рiзноманiтнiсть рiзних вiтамiнiв. Для зручностi їх роблять у виглядi таблеток, драже, льодяникiв, капсул, порошкiв i навiть в рiдкому виглядi. На думку фахiвцiв, найбiльш вдала форма випуску - капсули. При такiй формi випуску знижується ймовiрнiсть їх взаємної нейтралiзацiї. Просуваючись по кишковому тракту, капсула поступово втрачає шар за шаром, i вiтамiни один за одним (а не все вiдразу) всмоктуються всередину.
        
Вiтамiни краси
        Говорячи про склад препаратiв, необхiдно вiдзначити, що при весняному гiповiтамiнозi органiзм особливо потребує вiтамiнiв А, С, D, Е i всiєї групи В. Вiтамiн А вирiшить проблеми зi шкiрою, С - врятує вiд частих застуд, D - полегшить засвоєння кальцiю (покращуючи стан кiсток, волосся та нiгтiв), Е - додасть енергiї i нейтралiзує дiю токсичних речовин, вiтамiни групи В знiмуть пiдвищену стомлюванiсть, наситить тканини киснем, покращать бiлковий обмiн у клiтинах, змiцнять нервову систему. Окрiм вiтамiнiв до складу сучасних препаратiв обов'язково входять рiзнi мiкроелементи, необхiднi для нормальної життєдiяльностi клiтин. Найчастiше це калiй, кальцiй, залiзо, магнiй, селен.
        
Правила прийому вiтамiнiв
        Найбiльш вдалий час для прийому вiтамiнiв - Утро. Органiзм налаштовується на денну активнiсть, i йому знадобиться додаткова "пiдживлення". Бiльшiсть вiтамiнiв засвоюється тiльки разом з їжею. Але не запивайте вiтамiни молоком, газованою водою i кавою - цi напої можуть перешкоджати їх нормальному засвоєнню.
        
Вiтамiни у виглядi капсул потрiбно приймати цiлими, не розжовуючи
        Вiтамiни життєво необхiднi для нормального обмiну речовин, вiдновлення клiтин, та й просто для гарного самопочуття. I потрiбнi вони нам не тiльки наприкiнцi зими, а також пiд час сильних стресiв, при пiдвищених фiзичних навантаженнях, змiнi клiмату чи звичного харчування. Люди, що сидять на строгих дiєтах i палять, потрапляють до групи ризику i повиннi пити вiтамiни круглий рiк.

ПРОФIЛАКТИКА ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА ВIДМОРОЖЕНЬ
        Вiдмороження або обмороження (лат. Congelatio) - пошкодження тканин органiзму пiд впливом холоду. Нерiдко супроводжується загальним переохолодженням органiзму i особливо часто зачiпає такi частини тiла як вушнi раковини, нiс, недостатньо захищенi кiнцiвки, перш за все пальцi рук i нiг. Вiдрiзняється вiд "холодних опiкiв", що виникають у результатi прямого контакту з вкрай холодними речовинами, такими як сухий лiд або рiдкий азот. Найчастiше вiдмороження виникають в холодний зимовий час при температурi навколишнього середовища нижче -10 ° С - -20 ° C. При тривалому перебуваннi поза примiщення, особливо при високiй вологостi i сильному вiтрi, вiдмороження можна отримати восени i навеснi при температурi повiтря вище нуля.
        1. Основнi вiдомостi
        До вiдмороження на морозi приводять тiсний i вологий одяг i взуття, фiзична перевтома, голод, вимушене тривале нерухоме i незручне становище, попередня холодова травма, ослаблення органiзму в результатi перенесених захворювань, пiтливiсть нiг, хронiчнi захворювання судин нижнiх кiнцiвок i серцево-судинної системи, важкi механiчнi пошкодження з крововтратою, курiння i iн Статистика свiдчить, що досить часто, важкi вiдмороження, що призвели до ампутацiї кiнцiвок, вiдбуваються в станi сильного алкогольного сп'янiння.
        Пiд впливом холоду в тканинах вiдбуваються складнi змiни, характер яких залежить вiд рiвня i тривалостi зниження температури. При дiї температури нижче -30 ° C основне значення при вiдмороженнi має шкiдливу дiю холоду безпосередньо на тканинi, i вiдбувається загибель клiтин. При дiї температури до -10 - -20 ° C, при якому настає бiльшiсть вiдморожень, провiдне значення мають судиннi змiни у виглядi спазму дрiбних кровоносних судин. У результатi сповiльнюється кровотiк, припиняється дiя тканинних ферментiв, значно знижується надходження кисню до тканин.
        2. Класифiкацiя
        Вiдмороження I ступеня (найбiльш легке) зазвичай наступає при нетривалому впливi холоду. Уражена дiлянка шкiри блiдий, пiсля зiгрiвання почервонiлий, в деяких випадках має багряно-червоний вiдтiнок; розвивається набряк. Змертвiння шкiри не виникає. До кiнця тижня пiсля вiдмороження iнодi спостерiгається незначне лущення шкiри. Повне одужання наступає до 5 - 7 дня пiсля вiдмороження. Першi ознаки такого вiдмороження - вiдчуття печiння, поколювання з подальшим онiмiнням ураженої дiлянки. Потiм з'являються шкiрний свербiж i болi, якi можуть бути i незначними, i рiзко вираженими. Вiдмороження II ступеня виникає при бiльш тривалому впливовi холоду. У початковому перiодi є зблiднення, похолодання, втрата чутливостi, але цi явища спостерiгаються при всiх ступенях вiдмороження. Тому найбiльш характерна ознака - освiта в першi днi пiсля травми мiхурiв, наповнених прозорим вмiстом. Повне вiдновлення цiлiсностi шкiрного покриву вiдбувається протягом 1 - 2 тижнiв, грануляцiї та рубцi не утворюються. При вiдмороженнi II ступеня пiсля зiгрiвання болю iнтенсивнiше i тривалiшою, нiж при вiдмороженнi I ступеня, турбують шкiрний свербiж, печiння.
        При вiдмороженнi III ступеня тривалiсть перiоду холодового впливу i зниження температури в тканинах збiльшується. Утворенi в початковому перiодi бульбашки наповненi кров'яним вмiстом, дно їх синьо-червоне, нечувствительное до подразнень. Вiдбувається загибель всiх елементiв шкiри з розвитком в результатi вiдмороження грануляцiй i рубцiв. Що зiйшли нiгтi знов не вiдростають або виростають деформованими. Вiдторгнення вiдмерлих тканин закiнчується на 2 - 3-му тижнi, пiсля чого настає рубцювання, яке триває до 1 мiсяця. Iнтенсивнiсть i тривалiсть больових вiдчуттiв бiльш виражена, нiж при вiдмороженнi II ступеня.
        Вiдмороження IV ступеня виникає при тривалiй дiї холоду, зниження температури в тканинах при ньому найбiльше. Воно нерiдко поєднується з вiдмороженням III i навiть II ступеня.         Омертвевают всi верстви м'яких тканин, нерiдко уражаються кiстки та суглоби. Пошкоджену дiлянку кiнцiвки рiзко синюшний, iнодi з мармуровою забарвленням. Набряк розвивається вiдразу пiсля зiгрiвання i швидко збiльшується. Температура шкiри значно нижче, нiж на оточуючих дiлянку вiдмороження тканинах. Бульбашки розвиваються у менш вiдморожених дiлянках, де є вiдмороження III-II ступеня. Вiдсутнiсть пухирiв при розвиненому значно набряку, втрата чутливостi свiдчать про вiдмороженнi IV ступеня.
        В умовах тривалого перебування при низькiй температурi повiтря можливi не тiльки мiсцевi ураження, але i загальне охолодження органiзму. Пiд загальним охолодженням органiзму слiд розумiти стан, що виникає при зниженнi температури тiла нижче 34 ° C . Настанню загального охолодження сприяють тi ж фактори, що i при вiдмороженнi: висока вологiсть повiтря, вiдвологлi одяг, сильний вiтер, фiзична перевтома, психiчна травма, перенесенi захворювання i травми.
        Розрiзняють легку, середню i важку ступенi загального охолодження.
        Легкий ступiнь: температура тiла 32-34 ° С. Шкiрнi покриви блiдi або помiрно синюшнi, з'являються "гусяча шкiра", озноб, утруднення мови. Пульс уповiльнюється до 60-66 ударiв за хвилину. Артерiальний тиск нормально або кiлька пiдвищено. Дихання не порушено. Можливi вiдмороження I-II ступеня.
        Середнiй ступiнь: температура тiла 29-32 ° С, характернi рiзка сонливiсть, пригнiчення свiдомостi, безглуздий погляд. Шкiрнi покриви блiдi, синюшнi, iнодi з мармуровою забарвленням, холоднi на дотик. Пульс уповiльнюється до 50-60 ударiв за хвилину, слабкого наповнення. Артерiальний тиск знижений незначно. Дихання рiдке - до 8-12 за хвилину, поверхневе. Можливi вiдмороження обличчя i кiнцiвок I-IV ступеня. Важка ступiнь: температура тiла нижче 31 ° C . Свiдомiсть вiдсутня, спостерiгаються судоми, блювота. Шкiрнi покриви блiдi, синюшнi, холоднi на дотик. Пульс уповiльнюється до 36 ударiв на хвилину, слабкого наповнення, має мiсце виражене зниження артерiального тиску. Дихання рiдке, поверхневе - до 3-4 на хвилину. Спостерiгаються важкi i поширенi вiдмороження аж до заледенiння. Окремо видiляють iмерсiонное обмороження (траншейна стопа): поразка стоп при тривалiй дiї холоду i вогкостi. Виникає при температурi вище 0 ° С. Вперше описана в перiод 1-ої свiтової вiйни 1914-1918 у солдатiв при тривалому перебуваннi їх у сирих траншеях. У легких випадках з'являються хворобливе онiмiння, набряклiсть, почервонiння шкiри стоп; у випадках середньої тяжкостi - серозно-кров'янистi пухирi; при важкiй формi - омертвiння глибоких тканин з приєднанням iнфекцiї, можливий розвиток мокрiй гангрени.
        3. Етiологiя (причини хвороби)
        Безпосередньою причиною вiдморожень є дiя низької температури на органiзм людини. Людський органiзм має системою терморегуляцiї перешкоджає термiчного ураження тканин, але при дiї ряду зовнiшнiх факторiв, ефективнiсть терморегуляцiї знижується, i виникають вiдмороження. Цi фактори можна роздiлити на наступнi основнi групи. Погоднi умови         Виникненню вiдморожень сприяють вологiсть i вiтер. Найчастiше виникнення подiбних травм можливе при позитивнiй температурi повiтря, при сильному вiтрi i високої вологостi. Вiтер i висока вологiсть посилюють тепловiддачу, знижують термоизолирующие властивостi одягу i взуття.
        Стан теплоiзоляцiї кiнцiвки Тiсне взуття, тривала нерухомiсть, необхiднiсть постiйного утримання в руках будь-якого предмета, знижують ефективнiсть мiкроциркуляцiї, i як наслiдок сприяють виникненню холодових уражень.
        Загальний стан органiзму Ослаблений органiзм виробляє менше тепла i як наслiдок бiльш схильний до холодової травми. Причинами призводять пiдвищення уразливостi людини до холоду найрiзноманiтнiшi. Найбiльш поширенi - це травми, крововтрата, нестача їжi, втому i стрес.
        Рiзнi порушення кровопостачання Розвитку вiдморожень багато в чому сприяють облiтерiруюшiе захворювання кiнцiвок, рiзнi системнi захворювання вражають капiляри, i бiльше великi судини. Так само до вiдмороження бiльш схильнi тканини з низькою васкуалiзацiей, наприклад рубцева тканина.
        4. Перша допомога при вiдмороженнях
        Дiї при наданнi першої медичної допомоги вiдрiзняються в залежностi вiд ступеня вiдмороження, наявностi загального охолодження органiзму, вiку i супутнiх захворювань. Перша допомога полягає у припиненнi охолодження, зiгрiваннi кiнцiвки, вiдновлення кровообiгу в уражених холодом тканинах i попередження розвитку iнфекцiї. Перше, що треба зробити при ознаках вiдмороження - доставити потерпiлого до найближчого теплого примiщення, зняти промерзлу взуття, шкарпетки, рукавички. Одночасно з проведенням заходiв першої допомоги необхiдно термiново викликати лiкаря, швидку допомогу для надання лiкарської допомоги.
        При вiдмороженнi I ступеня охолодженi дiлянки слiд зiгрiти до почервонiння теплими руками, легким масажем, розтираннями шерстяною тканиною, диханням, а потiм накласти ватно-марлеву пов'язку.
        При вiдмороженнi II-IV ступеня швидке зiгрiвання, масаж або розтирання робити не слiд. Накладiть на уражену поверхню теплоiзолюючу пов'язку (шар марлi, товстий шар вати, знов шар марлi, а зверху клейонку або прогумовану тканина). Ураженi кiнцiвки фiксують за допомогою пiдручних засобiв (дощечка, шматок фанери, щiльний картон), накладаючи i прiбiнтовивая їх поверх пов'язки. В якостi теплоiзоляцiйного матерiалу можна використовувати ватники, фуфайки, вовняну тканину i пр.
        Потерпiлим дають гаряче пиття, гарячу їжу, невелику кiлькiсть алкоголю, по таблетцi аспiрину, анальгiну, по 2 таблетки "Но-шпа" i папаверину.
        Не рекомендується розтирати хворих снiгом, тому що кровоноснi судини кистей i стоп дуже тендiтнi й тому можливо їх пошкодження, а виникаючi мiкроссадiни на шкiрi сприяють внесення iнфекцiї. Не можна використовувати швидке вiдiгрiвання вiдморожених кiнцiвок бiля багаття, безконтрольно застосовувати грiлки i тому подiбнi джерела тепла, оскiльки це погiршує перебiг вiдмороження. Неприйнятна i неефективний варiант першої допомоги - втирання масел, жиру, розтирання спиртом тканин при глибокому вiдмороженнi.
        При загальному охолодженнi легкого ступеня достатньо ефективним методом є зiгрiвання постраждалого в теплiй ваннi при початковiй температурi води 24oС, яку пiдвищують до нормальної температури тiла.
        При середнiй i тяжкого ступеня загального охолодження з порушенням дихання та кровообiгу постраждалого необхiдно якомога швидше доставити до лiкарнi.
        5. Медична сортування постраждалих
        Медична сортування є необхiдним заходом при масовому надходженнi постраждалих. За принципом потребу в медичнiй допомозi можна роздiлити пострадавщих на 4 групи.
        1. Потребують негайної квалiфiкованої медичної допомоги (у разi не надання з високою ймовiрнiстю можливий летальний результат)
        2. Надання квалiфiкованої медичної допомоги може бути вiдстрочене (ненадання допомоги може призвести до розвитку ускладнень у подальшому)
        3. Не потребують негайної квалiфiкованої медичної допомоги (надання квалiфiкованої допомоги може бути вiдстрочено, без iстотної шкоди для здоров'я потерпiлого.)
        4. Термiнальнi та агонуючої (незважаючи на надання допомоги у бiльшостi випадкiв можливий летальний результат)
        У разi масового надходження постраждалих, медична допомога їм надається, згiдно з порядком розташування груп в списку.
        6. Перша лiкарська допомога
        При вiдмороженнi пальцiв, вушних раковин або iнших частин тiла приймiть наступнi заходи:
        · Сховайтеся вiд холоду.
        · Зiгрiйте руки, сховавши їх пiд пахвами. Якщо вiдмороження порушенi нiс, вуха або дiлянки обличчя, зiгрiйте цi мiсця, прикривши їх руками в сухих теплих рукавичках.
        · Не трiть пошкодженi мiсця. Нiколи не розтирайте вiдмороженi дiлянки шкiри снiгом.
        · Якщо є ризик повторного вiдмороження, не допускайте вiдтавання вже постраждалих дiлянок. Якщо вони вже вiдтанули, укутайте їх так, щоб вони не могли знову замерзнути.
        · Якщо при зiгрiваннi вiдморожених дiлянок чутливiсть в них не вiдновлюється, звернiться за невiдкладною медичною допомогою. Якщо професiйна допомога найближчим часом недоступна, зiгрiвайте сильно вiдмороженi кистi або стопи в теплiй (не гарячої!) Водi. Iншi постраждалi дiлянки (нiс, щоки, вушнi раковини) можна зiгрiвати, приклавши до них теплi долонi або пiдiгрiтi шматки тканини.
        7. Профiлактика переохолодження та вiдморожень
        Є кiлька простих правил, якi дозволять вам уникнути переохолодження та вiдморожень на сильному морозi: Не пийте спиртного - алкогольне сп'янiння (втiм, як i будь-яке iнше) насправдi викликає велику втрату тепла, в той же час викликаючи iлюзiю тепла.
        Додатковим фактором є неможливiсть сконцентрувати увагу на ознаках вiдмороження. Не палiть на морозi - палiння зменшує периферiйну циркуляцiю кровi, i таким чином робить кiнцiвки бiльш уразливими. Носiть вiльний одяг - це сприяє нормальнiй циркуляцiї кровi. Одягайтеся як "капуста" - при цьому мiж шарами одягу завжди є прошарку повiтря, вiдмiнно утримують тепло. Верхнiй одяг обов'язково повинна бути непромокаючої. Тiсне взуття, вiдсутнiсть устiлки, сирi бруднi шкарпетки часто служать основною передумовою для появи потертостей i вiдмороження. Особливу увагу придiляти взуття необхiдно тим, у кого часто потiють ноги. У чоботи потрiбно покласти теплi устiлки, а замiсть бавовняних шкарпеток вдягнути вовнянi - вони вбирають вологу, залишаючи ноги сухими.
        Не виходьте на мороз без рукавиць, шапки i шарфи. Кращий варiант - рукавицi з вологовiдштовхувальним i продувається тканини з хутром всерединi. Рукавички ж з натуральних матерiалiв хоч i зручнi, але вiд морозу не рятують. Щоки i пiдборiддя можна захистити шарфом. У вiтряну холодну погоду перед виходом на вулицю вiдкритi дiлянки тiла змажте спецiальним кремом. Не носiть на морозi металевих (у тому числi золотих, срiбних) прикрас - кiлець, сережок i т. д. По-перше, метал остигає набагато швидше тiла до низьких температур, внаслiдок чого можливе "прилипання" до шкiри з больовими вiдчуттями i холодова травма . По-друге, кiльця на пальцях утрудняють нормальну циркуляцiю кровi. Взагалi на морозi намагайтеся уникати контакту голої шкiри з металом. Користуйтеся допомогою друга - стежте за обличчям одного, особливо за вухами, носом i щоками, за будь-якими помiтними змiнами в кольорi, а вiн чи вона будуть стежити за вашими.
        Не дозволяйте вiдмороженої мiсцем знову замерзнути - це викличе куди бiльш значнi пошкодження шкiри. Не знiмайте на морозi взуття з вiдморожених кiнцiвок - вони розпухнуть, i ви не зможете знову надягти взуття. Необхiдно якомога швидше дiйти до теплого примiщення. Якщо замерзли руки - спробуйте вiдiгрiти їх пiд пахвами. Повернувшись додому пiсля тривалої прогулянки по морозу, обов'язково переконайтеся у вiдсутностi вiдморожень кiнцiвок, спини, вух, носа i т. д. пущене на самоплив вiдмороження може призвести до гангрени та подальшої втрати кiнцiвки. Як тiльки на прогулянцi ви вiдчули переохолодження або замерзання кiнцiвок, необхiдно якомога швидше зайти в будь-тепле мiсце - магазин, кафе, пiд'їзд - для зiгрiвання та огляду потенцiйно уразливих для вiдмороження мiсць.
        Якщо у вас заглухла машина далеко вiд населеного пункту або в незнайомiй для вас мiсцевостi, краще залишатися в машинi, викликати допомогу по телефону або чекати, поки по дорозi пройде iнший автомобiль.
        Ховайтеся вiд вiтру - iмовiрнiсть вiдмороження на вiтрi значно вище. Не мочiть шкiру - вода проводить тепло значно краще повiтря. Не виходьте на мороз з вологим волоссям пiсля душу. Мокрий одяг i взуття (наприклад, людина впала у воду) необхiдно зняти, витерти воду, при можливостi надiти суху i як можна швидше доставити людину у тепло. У лiсi необхiдно розпалити багаття, роздягнутися i висушити одяг, протягом цього часу енергiйно роблячи фiзичнi вправи i грiючись бiля вогню.
        Буває корисно на тривалу прогулянку на морозi захопити з собою пару змiнних шкарпеток, рукавиць та термос з гарячим чаєм. Перед виходом на мороз треба поїсти - вам може знадобитися енергiя.
        Слiд враховувати, що у дiтей теплорегуляцiя органiзму ще не повнiстю налаштована, а у лiтнiх людей i при деяких хворобах ця функцiя буває порушена. Цi категорiї бiльш схильнi до переохолодження i вiдмороження, i це слiд враховувати при плануваннi прогулянки. Вiдпускаючи дитину гуляти в мороз на вулицi, пам'ятаєте, що йому бажано кожнi 15-20 хвилин повертатися в тепло i зiгрiватися.
        Нарештi, пам'ятайте, що кращий спосiб вийти з неприємного становища - це в нього не потрапляти. Якщо ви не любите екстремальнi вiдчуття, в сильний мороз намагайтеся не виходити з дому без особливої на те необхiдностi.

Як розпiзнати захворювання на кiр?
        Кiр - гостре вiрусне iнфекцiйне захворювання, яке має характернi клiнiчнi прояви, що при типовому перебiгу дозволяє легко встановити дiагноз. Першi ознаки виникають в iнкубацiйний перiод, який триває 9-11 днiв, але може продовжуватись до 17 днiв. На третiй - четвертий день iнкубацiйного перiоду збiльшуються лiмфатичнi вузли,зявляються ознаки ангiни та бiль в правiй клубовiй дiлянцi,набрякають i червонiють нижнi повiки, зявляється конюктивiт.
        Типовi клiнiчнi прояви хвороби : є три перiоди перебiгу хвороби:
        1. Катаральний - на третiй день пiднiмається температура до 38,5 - З 9,зявляється сухий кашель,нежить,конюктивiт,свiтлобоязнь,набряк повiк,в ротовiй порожнинi на слизовiй щiк зявляються плями (папули ).
        2. Перiод висипання - знов пiднiмається температура до 39 - 40 уявляється висипка за вухами,на щоках,шиї,на грудях i верхнi частинi спини.Далi висипка поширюється на сiдницi,лiктi i кiнцiвки.
        3. Перiод пiгментацiї - висипка згасає i перетворюється на бурi плями,якi утримуються пiвтора- три тижнi.
Чому кiр називають дитячою iнфекцiєю?
        Бiльшiсть людей хворiють на кiр ще у дитячому вiцi i надалi стають до нього несприятливими.Iмовiрнiсть iнфiкування є високою вже з перших рокiв життя,оскiльки вiрус кору має дуже високу заразнiсть i повiтряно- краплинний шлях передачi.Це забезпечує масове поширення хвороби серед сприйнятливих осiб.
Хто захищений вiд кору?
        Не хворiють на кiр люди,якi мають у кровi достатню кiлькiсть антитiл до збудника цiєї хвороби,що виробляються внаслiдок перенесеного ранiше захворювання або пiсля щеплення.Немовлята до 3-4 мiсяцiв,якi отримали антитiла до кору вiд матерi,теж не хворiють,але у старшому вiцi материнськi антитiла зникають,i дiти стають незахищеними.
Чим небезпечний кiр?
        Кiр небезпечний своїми ускладненнями,найчастiшими серед яких є ураження органiв дихання.Пневмонiя,спричинена вiрусом кору або внаслiдок приєднання вторинної бактерiальної iнфекцiї,може ставити серйозну загрозу життю хворих,особливо перших рокiв життя.Проте найстрашнiшим ускладненням хвороби є ураження головного мозку - енцефалiт.Перебiг його тяжкий,з високою смертнiстю.
        Особливо високий ризик виникнення уражень нервової системи має мiсце у випадку захворювання кором у дорослому вiцi.
Чи можна вберегтися вiд захворювання?
        Основну роль у профiлактицi кору вiдiграє активна iмунiзацiя - щеплення.Внаслiдок вакцинацiї та ревакцинацiї iмунiтет формується у 95 - 96% щеплених дiтей.Вакцинованi особи на кiр не хворiють або(при невеликiй кiлькостi вироблених антитiл) хворiють на легкi,стертi форми захворювання
        Таким чином,щеплення є надiйним i ефективним способом уникнути небезпеки,яку несе вiрус кору.
Коли роблять щеплення вiд кору?
        Згiдно чинного в Українi календаря профiлактичних щеплень вакцинацiя проти кору проводиться дiтям у вiцi 12-15 мiсяцiв, ревакцинацiя у 6 рокiв.

Шановнi дорослi!
        Якщо у вашому оточеннi (вдома, на роботi) появились особи з проявами хвороби, порекомендуйте залишитись вдома i викликати лiкаря. Цим ви зменшите ризик iнфiкування та поширення такої хвороби як кiр. Слiд пам'ятати, що iнкубацiйний перiод (перiод з часу контакту з хворим до початку проявiв хвороби) сягає до 21 дня. Цей перiод при грипi i ГРВI - до 7 днiв.

Шановні краяни!
        В б.р. на Львiвщинi реєструється пiдвищена захворюванiсть на такi iнфекцiйнi хвороби, як: кiр i краснуха. На сьогоднiшнiй день загрозу несе кiр, який поширюється швидкими темпами: кiлькiсть звернень по областi становить понад 600 осiб. Хворiють дiти i молодi люди, серед яких бiльшiсть не прищепленi проти кору або щепленi неповноцiнно. Збудником цих хворiб є вiрус, який як i вiрус грипу i ГРВI передається повiтряно-краплинним шляхом. Початок кору важко вiдрiзнити вiд грипу i ГРЗ: пiдвищена температура тiла, явища ГРЗ, свiтобоязнь, з часом приєднується висипання на тiлi.

Здорова дитина - щастя та благополуччя сiм"ї
        Мiжнародний тиждень пiдтримки грудного вигодовування проводиться щорiчно у 120 країнах свiту пiд егiдою Всесвiтнього альянсу на пiдтримку грудного вигодовування у спiвпрацi з Дитячим фондом ООН (ЮШСЕФ). Метою є захист, пiдтримка i просування грудного вигодовування.
Цьогорiч акцiю "Всеукраїнський тиждень пiдтримки грудного вигодовування" буде проведено з 31 жовтня по 6 листопада 2011 року. Гасло заходу: "Розкажiть менi про грудне вигодовування!".
        Природа подбала про те, щоб з"явившись на свiт, дитина вiдразу отримала те харчування, що найкраще пiдходить її ще незрiлому органiзму - грудне молоко.
Новонароджена дитина першим iнстинктивним рухом тягнеться до материнської грудi як до джерела життя. Материнське молоко -самий дивний продукт у природi. Завдяки цьому унiкальному продукту дiти до 4-6 мiсяцiв отримують всi необхiднi поживнi речовини, вiтамiни, мiнерали, бiологiчнi активнi речовини й необхiдну енергiю.
        Бiологiчнi активнi речовини грудного молока ( гормони, ферменти, численнi iмуннi та iншi регуляторнi фактори) допомагають немовлятам швидше подолати пологовий стрес та краще адаптуватися до умов життя в новому для них оточуючому середовищi. Вони сприяють кращому процесу травлення, правильному ходу обмiну речовин та формуванню у дитини повноцiнної системи iмунiтету.
        Сучасними науковими дослiдами доведено, що вигодовування молоком матерi визначає властивостi розвитку та здоров"я не тiльки на перiод дитинства, але й на наступнi роки життя людини.
        Частий та близький контакт матерi та дитини пiд час годування груддю викликає у малюка вiдчуття постiйного захисту та тепла, сприяє розвитку позитивних емоцiй, якi згодом можуть стати рисою його характеру.
        Дiти, якi вигодовуються материнський молоком, рiдше хворiють, а якщо захворiють, то швидше одужують. Ризик шлунково-кишкових та алергiчних захворювань у них набагато менший, нiж при штучному вигодовуваннi. Цi дiти бiльш спокiйнi та врiвноваженi, доброзичливi та привiтнi, бiльше прив"язанi до матерi, а згодом i батька. їхнiй психомоторний, емоцiйний та фiзичний розвиток кращий, вони бiльш комунiкабельнi, нiж дiти-"штучники".
        Зупинимось на тому етапi життя, коли минулися всi хвилювання та страхи i Ви та Ваше дитя вдома, в колi сiм"ї.
        Головне зараз - забезпечити все необхiдне для здоров"я i правильного розвитку дитини. Для того, щоб правильно органiзувати годування немовляти груддю в домашнiх умовах, потрiбно дотримуватись таких правил:
        1. Годуйте дитину за її бажанням , а не за "годинником". I першi тижнi це може бути 10-12 раз на добу. З часом, коли встановлюється достатня лактацiя ( як правило, на 3-4 тижнi життя малюка), а дитина почне всмоктувати однакову кiлькiсть молока при кожному годуваннi, у неї виробляється свiй стабiльний режим годування 6-7 годувань на добу.
        2. Не уникайте нiчного годування, бо саме в нiчний час у вашому органiзмi iнтенсивно виробляється гормон пролактин, вiдповiдальний за лактацiю.
        3. Годування груддю має проходити в спокiйнiй обстановцi. Гарний настрiй сприяє iнтенсивнiшому виробленню молока та? легшому його видiленню з грудi.
        4. Тривалiсть кожного годування не перевищує 15-20 хвилин. За цей час дитина встигає виссати достатню кiлькiсть молока.
        5. пам"ятайте, що грудне молоко складається не тiльки з харчових речовин, але й достатньої кiлькостi води, тому допоювати маленьку дитину водою, вiдварами або чаєм немає жодної необхiдностi.
        6. Не давайте дитинi пустушки, соски, використання яких призводить до втрати. природного рефлексу ссання. Це може привести до повної вiдмови дитини вiд годування груддю. Матерi повиннi знати, що також спостерiгається короткочасне зменшення вироблення груддю молока. Не хвилюйтеся! Це явище ( так званий "лактацiйний криз") фiзiологiчно пов"язане з гормональною перебудовою жiночого органiзму чи втомою та в бiльшостi випадкiв є цiлком зворотнiм.
        Не поспiшайте догодовувати дитя штучною молочною сумiшшю. Вiдпочиньте, зробiть легкi фiзичнi вправи, приймiть душ, добре розiтрiть махровим рушником спину й плечi, не забудьте про свiй режим пиття й харчування. Кiлька разiв годуйте дитину так часто, як вона того захоче ( 10-12 раз на добу), а також вночi. Пiд час кожного годування давайте обидвi грудi. Пiсля цього кiлькiсть молока повинна збiльшитися.
        Для покращення лактацiї використовуйте такi засоби - вiдвари i настої трав чи насiння: мелiси, деревiю, тмину, кропиви, моркв"яний сiк з молоком i таке iнше.
        
ПАМ"ЯТАЙТЕ, що вигодовування груддю - найбiльш зручний, економний та безпечний спосiб годування дитини.
        Дитяча полiклiнiка Зав.педiатричним вiддiленням Панчишин З.С.

Що таке менiнгококова iнфекцiя
        Ще на початку ХХ столiття вiдомий iнфекцiонiст В.В.Герiк казав, що "немає другої такої iнфекцiї, яка так швидко вбиває, як менiнгококова". Минуло 100 рокiв, а ця хвороба залишається однiєю з найактуальнiших проблем сучасної медицини, зважаючи на її глобальне поширення, високу летальнiсть, часту iнвалiдизацiю перехворiвших, схильнiсть до виникнення епiдемiчних спалахiв. Найбiльше випадкiв захворюваностi припадає на зимовий та веснянi мiсяцi. Збудником менiнгококової iнфекцiї є менiнгокок, бактерiя нестiйка в зовнiшньому середовищi (її вбиває пряме сонячне свiтло, ультрафiолетовi променi, дезiнфекцiйнi розчини).
  
     Є кiлька форм цiєї недуги. При одних формах iнфекцiя не поширюється далi носоглотки. При других - збудник долає мiсцевi бар'єри, потрапляє в кров, а з нею - в iншi органи.
  
     Найчастiше зустрiч людини з менiнгококом закiнчується носiйством. Це найбiльш мирний прояв менiнгококової iнфекцiї. Носiями менiнгококової iнфекцiї є дорослi. Вони не враховуючи повiтряно-краплинний шлях передачi стають i джерелом iнфекцiї для здорових людей.
  
     Слiдуюча локалiзована форма iнфекцiї є менiнгококовий нозофарингiт. Вiн супроводжується такими симптомами, як tо до 38-39о, , нежить, першiння в горлi, можливi болi голови, блювота. Тобто менiнгококовий нозофарингiт клiнiчно неможливо вiдрiзнити вiд iнших ГРЗ. Дiагноз можна пiдтвердити лише шляхом посiву слизу з носоглотки на менiнгокок. Якщо iнфекцiя через кров поширюється далi (а це переважно спостерiгається в дiтей раннього вiку - до 5 рокiв), то виникає одна з генералiзованих форм.
  
     Менiнгококовi iнфекцiї: менiнгококцемiя або гнiйний менiнгококовий менiнгоенцефалiт (або змiшана форма - поєднання менiнгококцемiї та менiнгiту).
  
     Найнебезпечнiшим варiантом менiнгококової iнфекцiї є гостра менiнгококцемiя - менiнгококовий сепсис. Саме цей варiант найчастiше має блискавичний перебiг, який може швидко (за 6-24 години вiд початку хвороби) привести до смертi. Починається захворювання гостро з лихоманки, гарячки, пiдвищення температури тiла до 39-41о. Спостерiгається головний бiль, ломота в м'язах та суглобах.
  
     Шкiра набуває блiдо-сiрого вiдтiнку. З'являється i швидко поширюється висипка - геморагiчна (по типу крововиливiв). Елементи висипки вiд дрiбних крапчастих до великих крововиливiв в шкiру. Найбiльше - на нижнiх кiнцiвках, сiдницях, тулубi. Подiбнi крововиливи виникають i у внутрiшнiх органах.
  
     Менiнгiт та менiнгоенцефалiт також починаються з лихоманки, гарячки. На цьому фонi з'являються загальномозковi симптоми - сильний головний бiль, блювання, свiтлобоязнь. Часто з'являються змiни зi сторони свiдомостi, збудження, судоми. Немовлята стають неспокiйними, починають стогнати, монотонно плакати, не хочуть, аби їх торкались, брали на руки. Не рiдко вони лежать, закинувши голiвку назад.
  
     Враховуючи швидкiсть та агресивнiсть менiнгококової iнфекцiї не можна зволiкати зi зверненням до лiкаря, займатись самолiкуванням. Нерiдко вiд цього залежить виживе дитина чи нi.
  
     Якщо є висипання на нiжках, сiдницях, висока температура тiла, не варто йти в полiклiнiку. Необхiдно викликати додому "швидку" чи педiатра. Чим ранiше встановлять дiагноз i почнуть лiкувати дитину, тим вище шанс, що вона залишиться живою i здоровою.
        Завiдувачка iнфекцiйним вiддiленням ЧЦМЛ Нiна Будневська

КРАСНУХА
        Впродовж останнiх мiсяцiв в Українi, в тому числi i у Львiвськiй областi, спостерiгається зростання захворюваностi на краснуху.
  
     Краснуха характеризується легкiстю зараження, тривалим видiленням вiрусу, нерiдко скуднiстю клiнiчної симптоматики, у зв'язку з цим хворий не втрачає активностi, не звертається до лiкаря, продовжує поширювати iнфекцiю. Все це забезпечує можливiсть тривалої циркуляцiї вiрусу i перенесення його на значнi вiдстанi.
  
     Бiльшiсть людей перенесять краснуху переважно в легкiй формi ще в дитячому вiцi. Але для жiнок дiтородного вiку, якi не хворiли краснухою, ця хвороба являє собою серйозну проблему. Наприклад, в 1964 роцi у США, коли спостерiгалась епiдемiя краснухи, було iнфiковано бiльше 12 мiльйонiв людей, в тому числi вагiтних, а дефекти розвитку - 30 тисяч новонароджених, були обумовленi внутрiшньоутробним зараженням. З 1969 року в США вакцинацiя проти краснухи була внесена в графiк обов'язкових, що привело практично до зникнення випадкiв вродженої краснухи i поодиноких випадкiв захворювання дорослих..
        Краснуха - це захворювання, яке передається вiд людини до людини переважно повiтряно-крапельним шляхом i характеризується явищами помiрної загальної iнтоксикацiї, збiльшенням потиличних i шийних лiмфатичних вузлiв, появою висипки на шкiрi й ураженням плода у вагiтних, якi захворiли. Iнкубацiйний перiод становить 14-21 день. Спостерiгається субфебрильне пiдвищення температури тiла, нездужання, нежить, покашлювання, катаральний кон'юктивiт. Лiмфатичнi вузли збiльшуються за три днi до висипу, i зберiгаються до 10-14 днiв. Висип з'являється на обличчi, шиї, поширюючись протягом кiлькох годин по всьому тiлу. Цей висип утримується два-три днi i безслiдно зникає, не залишаючи пiгментацiї та лущення.
         Важче переносять краснуху дорослi, особливу проблему створює вроджена краснуха. Внутрiшньоутробне зародження в початковi термiни вагiтностi (першi 2-3 мiсяцi) нерiдко веде до порушення ембрiогенезу, мiкроцефалiї, гiдроцефалiї, катаракти, глухоти, глаукоми, вади серця, змiни будови скелета. При зараженнi краснухою в у другому триместрi вагiтностi нерiдко розвивається дефектопатiя: гепатити, ураження легень, анемiя та iнше. У разi зараження плода наприкiнцi вагiтностi може народитися хвора на краснуху дитина. Хвороба в таких випадках має затяжний характер, тривалим є вiрусоносiйство.
        Пiдтвердженi данi про захворюванiсть на краснуху в першому триместрi i на навiть до 16 тижнiв вагiтностi незалежно вiд важкостi захворювання, є показом для штучного переривання вагiтностi. Якщо виявлено захворювання плода, показано переривання вагiтностi до 28 тижнiв.
        Якщо жiнка не хворiла краснухою (або не впевнена в цьому на 100%), то щеплення проти краснухи необхiдно зробити за 2-3 мiсяцi до запланованої вагiтностi. Всi сучаснi вакцини проти краснухи мають 95-100% ефективнiсть, а створений ними iмунiтет зберiгається 20 рокiв. Це щеплення не можна робити пiд час вагiтностi.
        Нiна Будневська, завiдуюча iнфекцiйного вiддiлення ЧЦМЛ

Поради лiкаря щодо попередження виникнення рiзноманiтних сезонних захворювань
        Наближається пора року, яка знову нам нагадує про грип. У магазинах, метро, на вулицi спостерiгаємо все бiльше людей, що кашляють, чхають. Усе частiше в лiкарняних листках значиться категоричний дiагноз "ГРЗ"
  
     Сезонна перiодичнiсть захворювання iнфекцiйними хворобами добре вiдома.
  
     Ураження дихальних шляхiв з розвитком респiраторного синдрому (кашель, нежить, першiння в горлi) та загальнотоксичнi прояви рiзного ступеня вираженостi - найпоширенiшi в людськiй популяцiї. Протягом року кожна людина встигає перехворiти на респiраторне захворювання щонайменше 3-5 разiв, у бiльшостi випадкiв забуваючи про короткочасний неприємний епiзод вiдразу, як тiльки настає одужання. Проте наслiдки цих захворювань можуть стати причиною досить тяжких ускладнень.
 
        Захворювання верхнiх дихальних шляхiв за своєю питомою вагою займають провiдне мiсце в структурi iнфекцiйної патологiї людини. Експерти ВООЗ пiдкреслюють, що останнi роки зберiгається тенденцiя до постiйного зростання рiвня захворюваностi, спричиненої даними iнфекцiями,особливо в осiнньо-зимовий перiод. Прем'єр-мiнiстр України Микола Азаров доручив Мiнiстерству охорони здоров'я пiдготуватися до сезонних (осiнь-зима) спалахiв iнфекцiйних захворювань. Вiдповiдне доручення вiн дав в ходi наради з питань доступностi для населення якiсних лiкарських препаратiв, медичних виробiв i медпрепаратiв.
  
     Вiдомо, що хворобу легше попередити, нiж лiкувати, i вкладення сил i засобiв у профiлактику в пiдсумку обходиться дешевше, нiж "гасiння пожежi".
  
     Чому профiлактика - це так важливо?
  
     За пристосування до мiнливих умов навколишнього середовища в органiзмi вiдповiдають захисно-адаптацiйнi механiзми, заснованi на взаємодiї нервової, iмунної i гормональної систем. Коли вони функцiонують нормально, у людини є "запас мiцностi "- здатнiсть деякий час чинити опiр агресивним зовнiшнiм впливам (будь то пiдвищенi навантаження, переохолодження, стреси або iнфекцiї), не хворiючи при цьому. При тривалiй дiї цих факторiв вiдбувається виснаження захисних сил, ослаблення органiзму, вiн стає вразливим. Тому ослабленi, перевтомленi люди бiльш схильнi до захворювань.
Ефективними фахiвцi вiдзначають наступнi методи профiлактики:
        - повноцiнне харчування з включенням вiтамiнiв у природному виглядi;

  
    - загартування та часте провiтрювання примiщень;

  
    - вживання загальнозмiцнюючих та тонiзуючо-iмуномодулюючих препаратiв та препаратiв цiлеспрямованої iмуностимулюючої дiї.
Високоефективними є рекомендацiї загального санiтарно-гiгiєнiчного спрямування, зокрема:
  • Часто мити руки з милом, особливо пiсля вiдвiдування;
  • Прикривати нiс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлi та чиханнi;
  • Широко застосовувати засоби нетрадицiйної (народної) медицини, гомеопатичнi препарати, оксолiнову мазь.
На що необхiдно звернути увагу:
  • Iнкубацiйний перiод при ГРЗ коливається вiд декiлькох годин до 3 дiб, найчастiше - 1-2 доби.
  • Захворювання здебiльшого починається гостро, з проявiв загальної iнтоксикацiї (озноб, вiдчуття жару, сильний головний бiль, бiль в очах). Хворого турбують загальна слабкiсть, ломота в попереку, крижах, суглобах, м'язовий бiль, гiперестезiя шкiри, порушується сон.
  • Вже в першi години температура тiла сягає 39-40°С, утримується на такому рiвнi 2-3 доби i в подальшому знижується. Проте, якщо в подальшому розвивається друга хвиля гарячки, або ж вона триває довше 5-7 дiб, це свiдчить про розвиток бактерiальних ускладнень.
  • Вже на другу добу хвороби з'являється сухий кашель, бiль за грудиною. На 3-5 добу кашель м'якшає, з'являється незначна кiлькiсть слизового мокротиння. Носове дихання порушене через набряк слизової оболонки.
  • Привертає увагу вигляд обличчя хворого: гiперемiя, одутлiсть, блискучi оч - загалом воно нагадує обличчя заплаканої дитини.
Наслiдки грипу:
       в переважнiй бiльшостi випадкiв хвороба закiнчується повним одужанням. Летальнiсть i смертнiсть в останнi десятилiття надзвичайно низькi. Однак, зважаючи на пiдвищений ризик смертi в осiб похилого вiку та проблему глобального "постарiння" людської популяцiї, поява нових пiдтипiв грипу може призвести до тяжких ускладнень i летальностi.
       Способiв i порад кинути палити багато, оскiльки палять дуже рiзнi люди i кожен обирає свiй шлях до здоров'я. Але деякi конкретнi поради тим, хто хоче кинути виклик тютюну та тютюновiй iндустрiї, ми радо надамо:
  
     - Призначте день припинення палiння, назвавши його днем Здоров'я.
  
     - Повiдомте про своє рiшення друзям, якi б пiдтримали Вас у цьому.
  
     - Пам'ятайте, що у Вас завжди є можливiсть вибору, i щоразу, коли Вам захочеться запалити сигарету, зiзнайтеся собi: "Я хочу палити", але потiм скажiть рiшуче: "Але зараз я не палитиму, я обираю Здоров'я!".
  
     - Бажання палити хвилеподiбне. Намагайся пережити його без сигарети.
  
     - Якщо ж з'явилося нестерпне бажання палити, вдихнiть та спокiйно видихнiть ротом кiлька разiв повiтря, неначе затягуєтеся сигаретою, потiм з'їжте цукерку або випийте будь-який безалкогольний напiй.
  
     - Уникайте ситуацiй, якi провокують палiння. Не зловживайте алкоголем, не перебувайте у компанiї курцiв першi тижнi пiсля припинення палiння.
  
     - Якщо ви палите понад 10 сигарет на день, бажано порадитися з лiкарем щодо препаратiв проти курiння.


      Пиво не є напоєм
      Настирлива, а ще краще сказати - агресивна реклама пива вже зробила його нацiональним "напоєм" українцiв, росiян й iнших слов'янських народiв. Стереотип, нiбито пиво - це безневинний "напiй", а також обсяги продажу цього зiлля, що збiльшуються з кожним роком, роблять свою справу: людей, що пристрастилися до пива стає все бiльше.
      Виробники пива, рекламуючи свiй товар, прагнуть збiльшити приплив покупцiв тим твердженням, що пиво - слабоалкогольний, нiбито нешкiдливий i ледве не корисний "напiй". I це незважаючи на те, що за останнi роки вмiст алкоголю в пивi сягнув в деяких сортах 14% (що вiдповiдає винам за вмiстом спирту).
      На кого розраховують рекламодавці пива?
      Насамперед - на обивателя, що вiрить усiм гарненьким казкам про доступний йому за цiною "напiй". Що ж стосується гарних картинок з пивом на рекламних щитах i коротких рекламних "водевiлiв" на телеекранах, то вони, насамперед, адресованi молодi (щоб не втратити клiєнтуру в найближчому майбутньому). Як результат - на очах у батькiв тверезi дiти перетворюються в питущу молодь, а питуща молодь - у батькiв-п'яниць. Невже комусь ще не зрозумiло, що пивна контркультура - це початок культури наркотизму, що веде до деградацiї поколiнь?!
      Пиво- наркотик, що виклакає агресію
      Вiдповiдно до сучасних дослiджень, пиво - це найнебезпечнiший легальний наркотик, що прокладає шлях усiм iншим, бiльше сильним нелегальним наркотичним засобам. Наркологи давно прийшли до висновку, що алкоголь є найагресивнiшим з наркотикiв, а пивний алкоголiзм характеризується особливою жорстокiстю.

      Шкідливий вплив на серце
      Найбiльш руйнiвний i шкiдливий наслiдок споживання пива - хворе серце або, як назвав його нiмецький лiкар професор Болiнгер, баварське "пивне серце". Це виражається в розширеннi порожнин серця, потовщеннi його стiнок, некрозах у серцевому м'язi, зменшеннi мiтохондрiй й т. iн. Цi змiни пов'язанi з наявнiстю у пивi кобальту, що застосовується як стабiлiзатор пивної пiни. Вмiст цього токсичного елемента в серцевому м'язi у тих, хто споживає пиво, набагато перевищує допустиму норму. Крiм того, кобальт викликає запальнi процеси в стравоходi й шлунку.
      Iснують й iншi фактори, що порушують роботу серця при пивному алкоголiзмi. Це, перш за все, великi порцiї пива як рiдини, що поглинають любителi пива за один день, а також насиченiсть пива вуглекислим газом. Потрапляючи в органiзм, вiн швидко переповнює кровоноснi судини, що приводить до варикозного розширення вен i розширення границь серця. Це - ще одна причина синдрому "пивного серця", а також синдрому "капронової панчохи", коли серце провисає, стає в'ялим i погано качає кров.
      Вплив пива на гормони людини
      Пиво мiстить ряд токсичних речовин, у тому числi й солi важких металiв, що викликають змiни в ендокриннiй системi. Так, в органiзмi чоловiкiв при систематичному вживаннi пива видiляється речовина, що пригнiчує вироблення чоловiчого статевого гормону тестостерону. Хмiль, що застосовується при виготовленнi пива, мiстить естрагони, подiбнi по своїх хiмiчних властивостях до естрагеолу - жiночого статевого гормону. Таким чином, в органiзмi чоловiка починають накопичуватися жiночi статевi гормони, що викликають у ньому iстотнi змiни. Так, у чоловiкiв, що п'ють пиво, розростаються груднi залози, стає ширше таз...
      У жiнок, що вживають пиво, зростає ймовiрнiсть захворювання на рак. Якщо пиво п'є мати грудної дитини, то в дитини можливi епiлептичнi судороги.
      Пивний алкоголізм
      Про те, що iснує пивний алкоголiзм, вiдомо давно. I хоча в очах обивателя вiн менш небезпечний, нiж винного й горiлочний, наслiдки його не менш руйнiвнi.

      Правда про тютюн
      Україна займає друге місце у світі по кількості випалених цигарок на людину.
15,5 млн. українців (в тому числі - 50% дорослого населення) палять. Палять 50% чоловіків, 25% жінок й 17% школярів.
      Опитування Українського інституту соціологічних досліджень ім. Яременка показують, що до 11 років 17% школярів починають палити цигарки.
      Кожен п'ятий школяр в Україні у віці 11-12 років палить.
      За результатами дослідження, щодня палять цигарки щонайменше 40% восьмикласників, 50% десятикласників, 70% першокурсників ПТУ, 55% першокурсників вузів.
      За статистикою за рік українці викурюють 124,5 мільярда цигарок! Це більше 6 мільярдів пачок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі від хвороб, викликаних палінням, помирають 5 000 000 людей. Одна людина - кожні 6 секунд. 10 чоловік за хвилину. Майже 14,5 тисяч за день. В Україні статистика ще більш смутна: через тютюн щорічно з життям прощаються 120 000 курців.
      Після десяти-п'ятнадцяти років згубна звичка стає обтяжливою для курця, але на той час влада цигарки як наркотика така сильна, що вона долає і розум.
      Кожна викурена цигарка коштує тому, хто палить п'ятнадцять хвилин життя: королівське товариство лікарів Англії спеціально вивчало це питання. Вони взяли сто тисяч людей некурящих і таку ж кількість тих, що палять. У всьому іншому обидві групи були однакові за віком, за місцем проживання і по заняттях. Виявилось, що середня тривалість життя тих, що палять на декілька років менша, ніж некурящих. Розділивши різницю років на кількість викурених за тридцять - тридцять п'ять років цигарок, вони і встановили, що кожна цигарка обійшлася їм в п'ятнадцять хвилин.
      Багатьом людям допомогла безболісно розлучитися з цією шкідливою звичкою книга "Легкий спосіб кинути палити", яка доступна сьогодні в аудіоформаті

      Будь-яка доза алкоголю заподіює шкоди організму
      - Термін "зловживання" в принципі некоректний, і в той же час дуже підступний, тому що дає можливість прикривати пияцтво відмовкою - я, мовляв, не зловживаю. Насправді будь-яке вживання спиртних "напоїв" завжди є зловживанням.
      - Культура, розум, моральність - усе це якості мозку. І щоб пояснити всю абсурдність словосполучення "пити культурно", корисно, хоча б коротенько, ознайомитися з тим, як алкоголь діє на мозок.
      Спробуємо з наукових позицій розглянути це питання. Насамперед, жоден з ревнителів "культурного пиття" не сказав, що це таке. Що розуміти під цим терміном? Як погодити ці два взаємно виключаючих одне одного поняття: алкоголь і культура?
      Можливо, під терміном "культурного пиття" ці люди розуміють обстановку, у якій відбувається поглинання вина? Красиво сервірований стіл, прекрасна закуска, вишукано одягнені люди, і п'ють вони вищі сорти коньяку, лікеру, бургундське вино чи кнзмараулі? Це - "культура пиття"?
      Можливо, ревнителі "культурного пиття" мають на увазі, що після прийняття якоїсь дози вина люди стають культурнішими, розумнішими, цікавішими, а їхня мова - більш солідною, наповненою глибоким зміст
      Школою І. Павлова доведено, що після першої, найменшої дози алкоголю в корі головного мозку паралізуються ті відділи, де закладені елементи виховання, тобто культури. Тобто, після першої чарки зникає в мозку саме те, що придбано вихованням, тобто зникає сама культура поведінки людини? Порушуються вищі функції мозку, тобто асоціації, які заміняються нижчими формами. Останні виникають у розумі зовсім недоречно й завзято тримаються. Зміною якості асоціацій пояснюється вульгарність думок підвипившого, схильність до стереотипних і тривіальних виразів, до порожньої гри словами

Проводиться Всеобласна акцiя "Днi профiлактики та раннього виявлення Цукрового Дiабету
      В Червоноградськiй мiськiй лiкарнi з 8 по 18 листопада проводиться Всеобласна акцiя "Днi профiлактики та раннього виявлення Цукрового Дiабету. В план акцiї входить проведення семiнарських занять "Школа дiабетика"
      Кожен бажаючий з 8-10год. щоденно у лабораторiї ЧЦМЛ може пройти тест на цукор кровi натще. Тестування проводиться з використанням експрес методiв.
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради