ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Податкова - хронiка подiй
 Керiвництво фiскальної служби Львiвщини, представник Ради бiзнес-омбудсмена зустрiлися з громадськiстю та пiдприємцями
    Платники податкiв Львiвщини, представники громадськостi, спiльно з керiвниками та фахiвцями територiальних органiв ДФС, за участi iнспектора Ради бiзнес-омбудсмена Андрiя Боднарчука обговорили проблемнi моменти, що виникають при виконаннi податкових зобов'язань та застосуваннi норм нацiонального податкового та митного законодавства.
    "Метою нашої зустрiчi є вирiшення проблемних питань, якi виникають пiд час взаємодiї фахiвцiв фiскальної служби та платникiв податкiв.
    Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi придiляє постiйну увагу налагодженню спiвпрацi та конструктивного дiалогу з бiзнесом та громадськiстю. Важливою тепер стане i спiвпраця з Радою бiзнес-омбудсмена, яка покликана представляти та захищати iнтереси бiзнесу та виступати медiатором у вирiшеннi конфлiктних ситуацiй, суперечок мiж органами влади та бiзнес-середовищем.
    В першу чергу вiдбувається змiна форм та методiв роботи. Створюються комфортнi умови для сплати податкiв, адмiнiстративнi послуги надаються оперативно i якiсно" - серед iншого зазначив у своєму вступному словi начальник ГУ ДФС у Львiвськiй областi Iгор Кондро.
    Керiвник ДФС Львiвщини запевнив представникiв бiзнес-середовища, що фахiвцi органiв ДФС придiляють максимум уваги питанням якiсного обслуговування платникiв та iнформував про можливостi електронних сервiсiв ДФС, що покликанi не лише спростити процес адмiнiстрування, а й виключити корупцiйну складову.
    Iнспектор Ради бiзнес-омбудсмена Андрiй Боднарчук розповiв учасникам зустрiчi, що Рада бiзнес-омбудсмена представляє та захищає iнтереси бiзнесу у державних органах. Ця установа покликана забезпечити прозоре ведення бiзнесу в Українi.
    "Однiєю з ключових цiлей Ради бiзнес-омбудсмена є забезпечення ефективної системної комунiкацiї бiзнесу з владою, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, якi перебувають у державнiй власностi або пiдпорядкованi державним органам" - пiдкреслив Андрiй Боднарчук.
    Представник Ради бiзнес-омбудсмена, платники податкiв та фахiвцi ГУ ДФС у Львiвськiй областi детально аналiзували конкретнi суперечливi ситуацiї, що нинi мають мiсце у стосунках з органами ДФС та повиннi бути врегульованi на регiональному рiвнi, або ж потребують втручання на державному рiвнi чи внесення законодавчих iнiцiатив.
    На зустрiчi були присутнi, зокрема, голова Громадської ради при ГУ ДФС у областi Вiктор Горбач, голова територiального вiддiлення АППУ Лiлiя Долiнська, виконуючий обов'язки начальника Львiвської митницi Вiталiй Черкунов.
    Як з'ясувалося у ходi зустрiчi, серед найактуальнiшого - удосконалення системи адмiнiстрування та вiдшкодування ПДВ, надання адмiнiстративних послуг, форм звiтностi щодо виробництва та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.
    Обговорювалися й iншi питання, у тому числi проблема автомобiльних черг на кордонi, покращення сервiсних функцiй.
    Представником Європейської Бiзнес Асоцiацiї на зустрiчi було позитивно вiдзначено органiзацiю роботи фiскальної служби Львiвщини щодо взаємодiї з громадськiстю - як найкращу в Українi.
    На завершення очiльник фiскальної служби Львiвщини Iгор Кондро подякував присутнiм за конструктивну розмову та висловив сподiвання, що такi зустрiчi є корисними i повиннi вiдбуватися якомога частiше.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради