Податкова - хронiка подiй
 "Електронний кабiнет" - це сервiс спiлкування та листування платникiв з органами ДФС (06.11.2018)
    В рамкам реалiзацiї просвiтницького проекту "Я маю право" завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук проiнформувала платникiв щодо впровадження нових електронних сервiсiв, що в свою чергу зменшує витрати часу на адмiнiстрування податкових платежiв.
    Посадовець зазначила, що приватна частина "Електронного кабiнету" розширює можливостi платникiв для реалiзацiї своїх обов'язкiв та прав у сферi оподаткування в режимi on-line i включає такi сервiси, зокрема:
    Сервiс "Облiковi данi платника" надає доступ до особистої iнформацiї (реєстрацiйнi та облiковi данi, вiдомостi про керiвникiв; присвоєння ознаки неприбутковостi; данi про реєстрацiю платником ПДВ; данi про реєстрацiю платником єдиного податку; данi про реєстрацiю платником ЄСВ; вiдомостi з реєстру осiб, що здiйснюють операцiї з товаром; вiдомостi про РРО; iнформацiя про книги ОРО; вiдомостi про об'єкти оподаткування; iнформацiя про неосновнi мiсця облiку; данi про банкiвськi рахунки).
    Сервiс "Перегляд звiтностi". За допомогою цього сервiсу можливо переглянути ранiше подану податкову, пенсiйну та статистичну звiтнiсть до ДФС незалежно вiд способу її подання, включаючи звiти, поданi на паперових носiях до центрiв обслуговування платникiв податкiв.
    Сервiс "Стан розрахункiв з бюджетом". При зверненнi до зазначеного пункту меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить доступ до деталiзованої iнформацiї з iнтегрованої картки платника по вибраному податку (платежу) в розрiзi проведених операцiй тощо.
    На завершення, вiдвiдувачам наголосили, що "Електронний кабiнет" - це сервiс спiлкування та листування платникiв з органами ДФС без необхiдностi вiдвiдувати податкову iнспекцiю, спрощення процедур подання звiтностi, ведення реєстру податкових накладних, зменшення паперового навантаження, зменшення часу на отримання необхiдних довiдок.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради