Податкова - хронiка подiй
 Про дотримання вимог трудового законодавства спiлкувались з роботодавцями в Червоноградi
    Спiльно з органами мiсцевої влади Червоноградською ОДПI систематично здiйснюється контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог чинного законодавства про працю.
    З цiєю метою органiзовуються засiдання комiсiй де заслуховують посадових осiб та пiдприємцiв, якi нарахували зарплату нижче мiнiмального розмiру.
    Спiлкуючись з роботодавцями, члени комiсiї акцентували увагу присутнiх на повнiй зайнятостi працiвникiв, належного оформлення трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi та пiдвищення заробiтної плати до середньообласного рiвня.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради