Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Податкова - хронiка подiй
 Вiд щирого серця вiтаємо Вас з Рiздвом Христовим!
    Шановнi колеги!
    Бажаємо, щоб радiсть Рiздвяних днiв стали запорукою оптимiзму в прийдешньому роцi, а чарiвний спiв рiздвяних колядок сповнив Ваш дiм добром i щастям, добробутом i злагодою.
    Зичимо Вам здоров'я, здiйснення всiх бажань i надiй, успiхiв у Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрiстю, яка допоможе здолати всi негаразди.
    Бажаємо усiм родинного тепла та затишку, благословенної рiздвяної зiрки, смачної кутi.
    Христос народився!
    Детальнiше...

 Про вимоги трудового законодавства на засiданнi робочої групи
    В примiщеннi червоноградського мiськвиконкому вiдбулось засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. У роботi комiсiї взяли участь представники Червоноградської ОДПI, мiського центру зайнятостi, управлiння соцiального захисту населення, вiддiлу економiчного розвитку i торгiвлi мiськвиконкому та управлiння держпрацi.
    Члени Комiсiї проiнформували суб'єктiв господарювання про належне оформлення трудових вiдносин, недопущення фактiв виплати заробiтної плати на рiвнi нижчому вiд встановленої законодавством мiнiмальної заробiтної плати. Особливу увагу звернули на проведення iндексацii та дотриманнi мiнiмальних гарантiй. Окрiм цього, з пiдприємцями поспiлкувалися щодо дотримання норми робочого часу та вiдпочинку, встановлення вихiдних днiв.
    Детальнiше...

 Платникам податкiв про iнформацiйно - довiдковi послуги
    Фiзичнi та юридичнi особи для отримання iнформацiйно-довiдкових послуг з питань оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв IДД ДФС можуть звертатись до Контакт-центру ДФС. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Людмила Якiмчук в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
    Детальнiше...

 Легалiзацiя трудових вiдносин на постiйному контролi
    Пiд керiвництвом заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка проведено чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. Засiдання вiдбулося за участi керiвництва Червоноградської ОДПI, представникiв органiв мiсцевої влади, фахiвцiв управлiння працi та зайнятостi населення, центру зайнятостi населення.
    В ходi зустрiчi було заслухано запрошених суб'єктiв господарювання та проаналiзованi причини виплати заробiтної плати у розмiрi, меншому законодавчо встановленого мiнiмуму та наголошено щодо необхiдностi приведення її у вiдповiднiсть до чинних норм.
    Детальнiше...

 Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує!
    З нагоди вiдзначення 26-ї рiчницi Дня Незалежностi України та з метою збереження кращих традицiй українського народу в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нещодавно вiдбувся конкурс на кращий прикладний витвiр з вишиванки та на кращу вишиванку.
    Його мета - виховання любовi i бережливого ставлення до спадщини українського народу та поширення культурних традицiй в Українi.
    На конкурсi були представленi вишитi роботи, серед яких - сорочки, рушники, сукнi, картини. Всi експонати вишитi працiвниками податкової iнспекцiї.
    Детальнiше...

 Не втрачає актуальностi - легалiзацiя виплати заробiтної плати
    Нещодавно за участi представникiв Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi вiдбулося засiдання мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. У заходi взяли участь також фахiвцi Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської ради, Сокальського об'єднаного управлiння ПФУ Львiвської областi та Червоноградського мiського центру зайнятостi населення.
    Детальнiше...

 Кращим платникам вручили Подяки з нагоди професiйного свята
    У другу недiлю червня своє професiйне свято - День працiвникiв легкої промисловостi вiдзначають представники даної галузi. Саме з цiєї нагоди напередоднi, в примiщеннi Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi вiдбулась зустрiч керiвництва з платниками податкiв.
    Очiльник iнспекцiї пiдкреслила про вагомiсть та вшанування працiвникiв i ветеранiв галузi легкої промисловостi. Саме завдяки ним населення областей i мiст має можливiсть купувати якiсну продукцiю мiсцевого виробництва.
    Детальнiше...

 Рiвень заробiтної плати на контролi
    Днями начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець взяла участь у черговому засiданнi мiської тимчасової комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати. Засiдання вiдбулося пiд керiвництвом заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка.
    Пiд час засiдання було проаналiзовано причини виникнення порушень чинного законодавства при нарахуваннi заробiтної плати найманим працiвникам нижче законодавчо встановленого мiнiмуму та за результатами обговорення було надано рекомендацiї роботодавцям, вiдповiдно до яких має бути виправлена ситуацiя, що склалася. Також члени комiсiї наголосили роботодавцям на необхiдностi дотримання законодавства щодо офiцiйного оформлення трудових вiдносин з найманими працiвниками та вжиття всiх заходiв щодо виплати заробiтної плати своїм працiвникам у розмiрi не менше 3200 гривень на мiсяць.
    Детальнiше...

 Передбачена вiдповiдальнiсть за порушення трудового законодавства
    Днями, пiд керiвництвом заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка проведено чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення. Засiдання вiдбулося за участi начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець та представникiв органiв мiсцевої влади, а також запрошених суб'єктiв господарювання.
    В ходi зустрiчi було заслухано присутнiх та проаналiзованi причини щодо нарахування та виплати заробiтної плати нижче мiнiмальної.
    Детальнiше...

 Податкiвцi Червоноградської ОДПI вiдзначили День вишиванки
    Вишиванка вважається оберегом вiд усього лихого, символом краси, благополуччя та мiцного здоров'я. Вона настiльки сильно увiйшла до життя української людини, що в нашiй країнi влаштовуєтеся свято - День вишиванки. Це свято нацiональної єдностi яке покликане зберегти споконвiчнi народнi традицiї створення та носiння етнiчного вишитого українського одягу.
    Долучилися до вiдзначення цьогорiчного Дня вишиванки, який святкується вже традицiйно кожного третього четверга травня i фахiвцi Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, якi прийшли на роботу у вишиванках.
    Детальнiше...

 Про змiни в податковому законодавствi - на семiнарi для платникiв
    З метою сприяння бiльшiй поiнформованостi платникiв податкiв, щодо застосування норм чинного податкового законодавства, в Червоноградськiй ОДПI вiдбувся черговий семiнар для суб'єктiв господарської дiяльностi - юридичних осiб, на якому податкiвцi проiнформували про останнi змiни в податковому законодавствi.
    Фахiвцi розповiли про особливостi адмiнiстрування рентної плати за спецiальне використання води та екологiчного податку у 2017 роцi. Зокрема, щодо збiльшення ставок з 01 сiчня .
    Детальнiше...

 Податки у творчостi червоноградських дiтей
    У примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбулось урочисте нагородження учасникiв конкурсу дитячої творчостi ,,Податки очима дiтей".
    Конкурсантами були учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв вiкових категорiй 7-11 та 12-15 рокiв. Конкурс проводився за такими напрямами дитячої творчої дiяльностi з податкової та митної тематики:
    художнi твори, твори декоративно-прикладного мистецтва;
    лiтературнi твори;
    Детальнiше...

 Чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї заробiтної плати
    В середу, на черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення очiльник Червоноградської ОДПI - Оксана Полтавець, спiльно з представниками органiв мiсцевої влади обговорили питання щодо повноти, правильностi нарахування та виплати заробiтної плати найманим працiвникам.
    На зустрiч були запрошенi суб'єкти господарювання якi допустили за лютий 2017 року виплату заробiтної плати нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру. Присутнi провели детальний аналiз передумов виплати заробiтної плати з порушенням вимог законодавства. Була проведена роз'яснювальна робота щодо повноти, правильностi нарахування та виплати заробiтної плати найманим працiвникам, легалiзацiї працi та iнше.
    Детальнiше...

 Питання легалiзацiї заробiтної плати не втрачає актуальностi
    Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати, за участю начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець.
    На засiдання були запрошенi суб'єкти господарювання що допустили виплату заробiтної нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
    В ходi зустрiчi було акцентовано увагу на недотриманнi соцiальних гарантiй найманим працiвникам та тiнiзацiї ринку працi суб'єктами господарювання.
    Пiд час спiлкування з представникам малого бiзнесу також було роз'яснено дiюче законодавство щодо оподаткування заробiтної плати, здiйснення нарахувань на фонд оплати працi та новацiї щодо вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю.
    Детальнiше...

 Червоноградцi вiддали шану загиблим героям української Держави
    У недiлю, в Червоноградi бiля пам'ятника "Борцям за волю України" вiдбулося багатолюдне вiче з нагоди 98-ї рiчницi Акта Злуки Української Народної республiки i Захiдно-Української Народної Республiки, який пiдтвердив прагнення українського народу жити в єдинiй соборнiй державi.
    Почалося вiче молебнем за Україну та єднiсть українського народу, який вiдслужили священики.
    Акт Злуки - подiя величезного iсторичного значення. Промовцi закликали громадян згадати, що Україна об`єднувалася заради того, щоб здобути свободу.
    Детальнiше...

 Про початок кампанiї декларування доходiв на зустрiчi з платниками
    У зв'язку з тим, що з 1 сiчня 2017 року стартувала кампанiя декларування доходiв, громадянам варто подбати про подання рiчної податкової декларацiї, звертають увагу в Червоноградськiй ОДПI в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
    Громадянам, котрi в минулому 2016 роцi отримували доходи, з яких не було сплачено податок на доходи фiзичних осiб, треба заповнити i подати до 1 травня 2017 року рiчну податкову декларацiю до податкової iнспекцiї за мiсцем своєї реєстрацiї.
    Детальнiше...

 Керiвництво фiскальної служби Львiвщини, представник Ради бiзнес-омбудсмена зустрiлися з громадськiстю та пiдприємцями
    Платники податкiв Львiвщини, представники громадськостi, спiльно з керiвниками та фахiвцями територiальних органiв ДФС, за участi iнспектора Ради бiзнес-омбудсмена Андрiя Боднарчука обговорили проблемнi моменти, що виникають при виконаннi податкових зобов'язань та застосуваннi норм нацiонального податкового та митного законодавства.
    "Метою нашої зустрiчi є вирiшення проблемних питань, якi виникають пiд час взаємодiї фахiвцiв фiскальної служби та платникiв податкiв.
    Детальнiше...

 Основи податкових знань - майбутнiм платникам
    Днями фахiвцi Червоноградської податкової iнспекцiї завiтали до учнiв середньої школи№4. Пiд час лекцiй школярi дiзнались про податки та їх роль в життi держави. Слухачi також почули про iсторiю оподаткування та основнi етапи становлення податкової системи держави - вiд часiв Київської Русi до сьогодення.
    Учнi мали можливiсть дiзнатись, якi є види податкiв i зборiв, їх ставки та розмiри.
    В ходi зустрiчi також йшлося про право на податкову знижку, яка дає можливiсть громадянину отримати вiд держави надмiрно утриману суму податку на доходи фiзичних осiб, що частково компенсує витрати на оплату навчання
    Детальнiше...

 Легалiзацiя доходiв найманих працiвникiв - на контролi
    Однiєю з найбiльш актуальних проблем у сферi оплати працi є зарплата "в конвертах", потерпають як роботодавцi, так i працiвники. З метою недопущення виплати заробiтної плати в розмiрi меншому за мiнiмальний, щотижнево за участю керiвництва Червоноградської ОДПI в примiщеннi мiськвиконкому проводиться заслуховування суб'єктiв господарювання. Так, з початку року, було проведено 28 засiдань.
    В ходi зустрiчей проводиться детальний аналiз передумов виплати заробiтної плати з порушенням вимог законодавства.
    Детальнiше...

 Про новi можливостi оновленого сервiсу ДФС "Електронний кабiнет платника"
    Про новацiї у податковому законодавствi, електроннi сервiси ДФС, йшлося пiд час зустрiчей представникiв фiскальної служби Червоноградської ОДПI.з платниками податкiв.
    Зокрема, спецiалiсти повiдомили щодо впровадження оновленої версiї електронного сервiсу Державної фiскальної служби України "Електронний кабiнет платника". Який включає двi функцiональнi частини: вiдкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабiнет).
    Користуватися функцiоналом вiдкритої частини можна без iдентифiкацiї особи, тобто без використання електронного цифрового пiдпису. Через вiдкриту частину платник має можливiсть ознайомитися з останнiми актуальними новинами ДФС, а також дiзнатися про нововведення та доопрацювання сервiсу (сервiс "Новини"); отримати iнформацiю про граничнi термiни сплати та подання податкової звiтностi (сервiс "Податковий календар"); дiзнатися контакти та адреси центрiв обслуговування платникiв (сервiс "Контакти та адреси ЦОП"); переглянути та роздрукувати бланки податкової звiтностi (сервiс "Бланки податкової звiтностi") заповнити податкову декларацiю про майновий стан i доходи (сервiс "Декларацiя про майновий стан").
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради