ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Паспорти бюджетних програм - Охорона здоров'я
Згiдно вимог частини п'ятої статтi 28 Бюджетного кодексу України
оприлюднено паспорти бюджетних програм на поточний рiк (зi змiнами)
Уточнений паспорт КП "ЦПМСД"

Додаток до рiчного плану листопад "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"

Паспорти бюджетних програм

Змiни та додатки до рiчного плану за жовтень 2018р.

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Звiти КП ЦПМСД

Звiт про надходження та використання матерiальних цiнностей що надiйшли долiкувальних установ станом на 01 жовтня 2018 р за 2018 рiк

ЦПМСД бухгалтерiя - Паспорти бюджетних програм

Змiни, додатки до рiчного плану КП ЦПМСД за вересень 2018

КП "Центральна мiська лiкарня Червоноградської мiської ради" - уточненi паспорти бюджетних програм

Змiни до рiчного плану закупiвель "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"

Фiнансовий план КП ЦПМСД

ЦПМСД бухгалтерiя - Паспорт бюджетної програми КП ЦПМСД

ЦПМСД бухгалтерiя - iнформацiя щодо залишкiв лiкарських засобiв

ЧЦМЛ - уточненi паспорти бюджетних програм

Звiт по благодiйних внесках та Звiт по матер. цiн. IIкв. (благодiйне)

Паспорти - ЦПМСД м.Червонограда

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - додаток до рiчного плану закупiвель

Первинна медична допомога населенню - паспорт бюджетної програми мiсцевого бюджету на 2018 рiк

Уточнений паспорт бюджетної програми

Звiт по благодiйних внесках

Додаток до рiчного плану закупiвель

Червоноградська ЦМЛ - уточнений паспорт бюджетних програм

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - Паспорт бюджетної програми

ЦПМСД бухгалтерiя - КП "Центр первинної медико-санiтарної допомоги м.Червонограда" - Паспорти бюджетних програм

Червоноградська ЦМЛ - вiти паспортiв бюджетних програм

Паспорти бюджетних програм

Звiт про надходження та використання iнших надходжень спецiального фонду

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Служби технiчного нагляду за будiвництвом та капiтальним ремонтом, централiзованi бухгалтерiї, групи централiзованого господарського обслуговування

Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню

Проведення невiдкладних вiдновлювальних робiт, будiвництво та реконструкцiя лiкарень загального профiлю

Уточненi паспорти

Уточненi паспорти

Iншi заходи в галузi охорони здоров'я

Змiни на 01.03.17р. Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. Червоноградська ЦМЛ

Реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Змiни на 16.06.17р. реконструкцiя Червоноградська ЦМЛ

Централiзована бухгалтерiя УОЗ

Червоноградська мiська cтоматполiклiнiка

Червоноградська ЦМЛ

Червоноградська ЦМЛ доступнi лiки

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради