Освiта - хронiка подiй << Назад
 Цiкава зустрiч учнiв ЧЗШ № 12 з викладачами механiко-математичного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iм. I.Франка
    22 березня 2018 року ЧЗШ №12 вiдвiдали викладачi механiко-математичного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iм. I.Франка - Притула Ярослав Григорович, доцент кафедри математичного та функцiонального аналiзу, та Романiв Олег Миколайович доцент кафедри алгебри i логiки.
    Вони зустрiлися iз учнями 10-11 класiв та розповiли про специфiку навчання, майбутнi перспективи студентiв механiко-математичного факультету.
    Учнi прослухали цiкавi лекцiї викладачiв i мали можливiсть заглибитися у свiт теорiї множин, логiки, теорiї ймовiрностей i математичної статистики. Були зробленi висновки, що навички математичного мислення потрiбнi всiм.
    Математика допомагає зрозумiти свiт навколо нас, пiзнати бiльше про його закони, оскiльки цi закони пiдпорядкованi тому самому порядку, що царює в математицi.
    Сподiваємось, ця зустрiч допоможе учням у виборi майбутньої професiї.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради