Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдкритий урок української лiтератури "Iван Франко "Малий Мирон"
    Формування внутрiшнього свiту i способу мислення головного героя оповiдання" у Червоноградськiй ЗШ № 12
    06 березня 2018 року у 6-В класi ЧЗШ №12 вiдбувся вiдкритий урок української лiтератури на тему "Iван Франко "Малий Мирон". Формування внутрiшнього свiту i способу мислення головного героя оповiдання", який провела вчитель Малицька Ольга Володимирiвна.
    Учнi, працюючи над iдейно-художнiм змiстом твору, з'ясували його тематичну спрямованiсть i композицiю; розкрили i зрозумiли внутрiшнiй свiт, iндивiдуальнiсть i неповторнiсть головного героя. Читаючи опис природи в текстi, учнi вчаться бачити i вiдчувати красу природи через звук, колiт, запах.
    Це дає їм змогу краще пiзнавати внутрiшнiй свiт хлопця - гармонiйний зв'язок з природою. Фiлософський вiдступ у творi спонукав учнiв до розмiрковувавання, що життя - це постiйний вибiр мiж творенням та руйнуванням. Було створено психологiчний аналiз особистостi зi своїм характером, вчинками, внутрiшнiм свiтом, вставленням оточуючих, що i пiдкреслює його своєрiднiсть, таку собi незвичну досконалiсть. Учнi зробили висновок: кожна людина має мiсiю на землi i одна з них - поважати i цiнувати неповторнiсть людської особистостi.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради