Освiта - хронiка подiй << Назад
 Веб-квест з астрономiї у Червоноградськiй ЗШ № 12
    06 березня 2018 року у ЧЗШ №12 вiдбувся нестандартний iнтегрований урок астрономiї в 11 класi, який провела вчитель Мартинюк Людмила Олександрiвна.
    Працюючи у групах, учнi за допомогою веб-квесту зiбрали та систематизували необхiдний матерiал про Сонце як планету, сонячну активнiсть та її вплив на Землю. Група "Iсторики" презентувала мiфи, легенди, пов'язанi з цим небесним свiтилом. "Астрофiзики" ознайомили iз життєвим циклом i будовою Сонця, його впливом на Землю. Юнi хiмiки та медики повiдомили про шкiдливий та корисний вплив сонячного свiтла на людський органiзм, як треба турбуватися про власне здоров'я, щоб запобiгти негативним наслiдкам цього впливу.
    Група "Бiологи" продемонструвала вiдеоматерiали про вплив Сонця на органiзми у процесi еволюцiї. Про розподiл сонячного свiтла i тепла присутнi дiзналися вiд юних географiв. Сонячну тематику у творах I.Драча та Т.Шевченка презентувала група "Мистецтвознавцi". Школярi проводили самооцiнювання, виконували цiкавi завдання, ставили запитання, дискутували.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради