Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдкритий урок "Математика як iнструмент збереження природи" у Червоноградськiй ЗШ № 12
    07 березня 2018 року у 6-В класi ЧЗШ №12 вiдбувся вiдкритий урок математики, який провела вчитель Ломоносова Тетяна Юрiївна. Учнi працювали у групах, переглядали вiдеоматерiали про мальовничi куточки Землi, будували дiаграми, слухали цiкавi повiдомлення про воду, повiтря, лiси, розв'язували прикладнi задачi, якi демонстрували використання математичних знань у щоденному життi. Школярi озвучували свої пропозицiї щодо способiв збереження навколишнього середовища. Учитель майстерно формувала ключовi компетентностi учнiв. Шестикласники зрозумiли, що математика є одним iз iнструментiв пiзнання, вивчення, розумiння, захисту природи.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради