Освiта - хронiка подiй << Назад
 Cемiнар учителiв української мови i лiтератури ЗЗСО м.Червонограда "Культура мовлення учасникiв навчально-виховного процесу" у ЧЗШ № 14
    28 лютого 2018 року на базi ЧЗШ №14 було проведено семiнар учителiв української мови i лiтератури на тему "Культура мовлення учасникiв навчально-виховного процесу".
    Педагоги вiдвiдали етнографiчний музей закладу, взяли участь у тренiнгу з профiлактики та подолання конфлiктних ситуацiй, дотримання толерантностi у спiлкуваннi, який провели Мар'яна Бап, заступник директора, та Марина Гарасим, практичний психолог.
    У семiнарi взяла участь Оксана Микитюк, доцент кафедри української мови Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка", кандидат фiлологiчних наук. У своєму виступi на тему "Сучасне українське мовлення" акцентувала на особливостях мовленнєвої культури українцiв, презентувала навчальнi посiбники, якi вона уклала. Педагоги мали можливiсть поглибити свої знання, пiдвищити фахову майстернiсть. Вони висловили подяку дирекцiї школи за органiзацiю семiнару.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради