Освiта - хронiка подiй << Назад
 Мiський семiнар вихователiв-методистiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда на базi дошкiльного навчального закладу № 16
    У Мiжнародний день рiдної мови, 21.02.2018, вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти на базi ДНЗ № 16 (Кравченко Наталя Iванiвна, директор закладу; Лобай Ольга Миколаївна, вихователь-методист) вiдбувся семiнар вихователiв-методистiв дошкiльних закладiв мiста на тему "Iнтерактивнi методи навчання як засiб формування навичок мовленнєвої взаємодiї старших дошкiльникiв".
    Кравченко Наталя Iванiвна ознайомила учасникiв семiнару з роботою ДНЗ. Лобай Ольга Миколаївна презентувала роботу педагогiчного колективу щодо формування навичок мовленнєвої взаємодiї старших дошкiльникiв, провела цiкавi тренiнги "Складiть характеристику тваринки за iм'ям хлопчика", "Вiдгадай казку навпаки" (робота у групах), "Намалюй штрих до малюнку" (за формою роботи "ланцюжок").
    З музичним вiтанням до присутнiх звернулися музкерiвники закладу Щепанська Iрина Юрiївна, Тимосевич Наталя Василiвна, Бондар Тетяна Володимирiвна.
    Методист IМЦО Закус Галина Василiвна наголосила, що одним iз основних та найважливiших чинникiв становлення особистостi в дошкiльному дитинствi є розвиток мовлення, тому необхiдно продовжувати створення у дошкiльних закладах мiста необхiдних умов. Кожен з присутнiх одержав рекомендацiї з розвитку мовлення дiтей: "Пам'ятки для батькiв", "Пам'ятки для педагогiв", а також "Банк електронних освiтнiх ресурсiв для навчання та виховання дiтей дошкiльного вiку за освiтньою лiнiєю Базового компонента дошкiльної освiти "Мовлення дитини".
    Крiм необхiдних i корисних у роботi методичних матерiалiв кожен учасник семiнару понiс у свiй заклад гарний настрiй та бажання працювати для того, щоб кожна дитина вiдчула себе щасливою i потрiбною у цьому свiтi.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради