Освiта - хронiка подiй << Назад
 Нарада завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда
    На базi Червоноградської гiмназiї 22 лютого 2018 року вiдбулася нарада завiдувачiв бiблiотек закладiв загальної середньої освiти щодо замовлення пiдручникiв для учнiв 5-х класiв, що будуть видаватися за державний кошт у 2018-2019 навчальному роцi.
    Проаналiзовано замовлення пiдручникiв на заклади мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, висвiтлено iнформацiю на сайтах освiтнiх закладiв. Обговорено замовлення пiдручникiв для учнiв 1-х та 10-х класiв вiдповiдно до нової програми, а також з iнформатики та iсторiї для учнiв 5-х класiв, яких чекаємо допоки вiдбудеться конкурсний вiдбiр експертної комiсiї.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради