Освiта - хронiка подiй << Назад
 Засiдання-презентацiя педагогiчної ради у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ст. № 12
    13 лютого 2018 року у ЧЗШ №12 вiдбулося засiдання-презентацiя педагогiчної ради "Нова українська школа та освiта розвинених країн".
    Заступник директора Кiшак Зоряна Мирославiвна звернула увагу на змiни, якi вiдбуваються в середнiй освiтi, ознайомила iз особливостями технологiй розвитку критичного мислення та компетентнiсного пiдходу; повiдомила про програму мiжнародного оцiнювання учнiв PISA.
    Педагоги школи мали можливiсть, виконуючи тестовi завдання, перевiрити свiй рiвень розвитку критичного мислення; практично виконували завдання, якi пропонує PISA, для визначення читацької та математичної компетенцiй. Працюючи в групах, учителi проаналiзували позитивний досвiд розвинених країн у реформуваннi середньої освiти, подiлилися думками з колегами. Учитель математики Ломоносова Тетяна Юрiївна презентувала власний досвiд роботи над науково-методичною проблемою "Розв'язування прикладних задач для формування ключових компетентностей учнiв на уроках математики у 5-6 класах".
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради