На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.47 >>Вниз >>На кiнець
 Декада природничих наук у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 12
    6 - 14 грудня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 проходила декада природничих наук. Вчителi основ здоров'я Гудим Лiлiя Сергiївна та Лотоцька Наталiя Володимирiвна провели конкурс-виставку проектiв "Ми вибираємо здоровий спосiб життя", круглий стiл "Життя без шкiдливих звичок", рейд-просвiту "Екологiчнi проблеми нашого краю", зустрiчi з лiкарями Клiнiки, дружньої до молодi, вiдкритi уроки. Цiкавим був захiд посвяти семикласникiв у юнi хiмiки, який провела вчитель хiмiї Лотоцька Н.В. Десятикласники за допомогою хiмiчних дослiдiв та цiкавих фактiв довели семикласникам, що у сучасному життi без знання хiмiї не можливо обiйтись.
        Детальнiше...

 Юнi спортсмени-дошкiльнята
    12-15 грудня у дошкiльному навчальному закладi № 4 вiдбувся спортивний фестиваль "Гармонiя руху" у якому взяли участь вихованцi середнiх i старших вiкових груп та їх батьки. Фiзiнструктор Козимки I.А. провела веселi естафети, конкурси, цiкавi iгри, змагання. Дiти разом з батьками вправлялися у швидкостi, влучностi, спритностi, витривалостi, силi. Завершилися свята традицiйним пiдбиттям пiдсумкiв i нагородженням учасникiв змагань.
        Детальнiше...

 Спiвпраця
    11 грудня 2012 у рамках спiвпрацi мiж навчальними закладами дирекцiю, голiв шкiльних методичних об'єднань, вчителiв-предметникiв Червоноградської спецiалiзованої школи № 8 гостинно зустрiчав колектив Червоноградської загальноосвiтньої школи № 7. Директор Мокрiй Iрина Ярославiвна ознайомила гостей з iсторiєю школи, основними напрямками дiяльностi, здобутками педагогiчного й учнiвського колективiв. Заступник директора Касьянова Наталiя Йосипiвна висвiтлила досвiд школи щодо органiзацiї виховної роботи, дiяльностi учнiвського самоврядування. Вчитель англiйської мови Микула Iванна Петрiвна подiлилася своїми враженнями вiд семитижневого стажування в США. Також делегацiя ЧСШ № 8 оглянула школу, вiдвiдала навчальнi кабiнети з автосправи.
        Детальнiше...

 Фестиваль класних керiвникiв у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 12
    11 грудня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 12 вiдбувся фестиваль творчостi класних керiвникiв з правовиховної роботи. Учнi середнiх та старших класiв пригадали права та дiтей, якi гарантованi Конституцiєю України та записанi у Конвенцiї про права дитини. Школярi використали мультимедiйнi презентацiї, iгровi елементи, показали свою акторську майстернiсть. Захiд виявився цiкавим та пiзнавальним для школярiв.
        Детальнiше...

 Гiмназисти - проти насилля
    10 грудня 2012 року вiдбулася загальномiська акцiя "Нi насиллю в сiм'ї". Учнi Червоноградської гiмназiї взяли активну участь. Вони вирушили на вулицю iз символiчними зеленими долоньками, прикрiпленими до верхнього одягу, що символiзувало вiдкритiсть та щирiсть намiрiв учасникiв. Гiмназисти звернулися до пересiчних перехожих. Хтось, поринувши в щоденнi клопоти, не знайшов вiльної хвилинки для спiлкування, хтось просто не мав бажання обговорювати такi теми, проте бiльшiсть позитивно вiдгукнулась на заклики гiмназистiв. Та акцiя не пройшла даремно i спiльними зусиллями гiмназисти, все ж таки змогли привернути увагу хоча б частини нашого суспiльства до насправдi вагомої проблеми сьогодення.
        Детальнiше...

 Акцiя "Нi насиллю!" у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 1
    10 грудня 2012 року вiдбулася просвiтницька акцiя "Проти насилля в сiм'ї". В акцiї взяли участь старшокласники-волонтери Червоноградської загальноосвiтньої школи № 1: Ховалко М., Медведенко О., Зелез В., Iванкiв Н., Iвашкiв Н., Питель Т. у супроводi соцiального педагога Крук I.В. та практичного психолога Летнянчин Г. В. Учнi взяли iнтерв'ю у громадян; доводили до вiдома, у якi установи та органiзацiї потрiбно звертатись жертвам насилля за допомогою. Оголошували статистичнi данi про кiлькiсть зафiксованих звернень з приводу вчинення насилля у сiм'ї. А також вручали перехожим буклети "Проблемнi явища у сiм'ях. Насильство у сiм'ї".
        Детальнiше...

 День збройних сил України у Червоноградськiй гiмназiї
    10 грудня у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулась вiдкрита виховна година для учнiв 4(8) класiв, присвячена Дню Збройних Сил України на тему: "Крила стрiлецької пiснi". Її пiдготували гiмназисти 4(8)-В класу (куратор Сторощук Любов Григорiвна).
    Присутнi у залi були захопленi чудовим виконанням стрiлецьких пiсень та поезiї.
        Детальнiше...

 Вечорницi на Андрiя
    13 грудня у ЧНВК " СШ - колегiум" №3 вiдбулося народне свято-вистава " Андрiївськi вечорницi". Учнi 8-А класу, їх класний керiвник Iрина Михайлiвна Кузовкiна, викладач музики i фольклору Любов Iванiвна Фiялковська пiдготували театралiзоване дiйство, презентували глядачам давнiй народний звичай - вечорницi.
    Школярi з величезним ентузiазмом вiдтворили народнi обряди : дiвочi гадання, жарти й витiвки парубкiв, веселi забави.
        Детальнiше...

 Андрiївськi ворожiння гiмназистiв
    12 грудня у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулися Андрiївськi вечорницi, проведення яких стало хорошою традицiєю. Органiзували i провели вечорницi учнi 6(10)-А класу, на свято до яких завiтали гiмназисти 6(10)-7(11) класiв. На гостей чекала цiкава i пiзнавальна програма, веселi та запальнi конкурси, щедра гостина. У залi лунали народнi пiснi, щирий смiх, панувала приємна атмосфера. Беззаперечна бiльшiсть учасникiв вечорниць була у вишиванках i розмаїття вишитих орнаментiв вражали уяву. Манили своїм чудовим запахом i безлiч українських страв, вiд яких гнулись столи. У цей вечiр усiх присутнiх поглинув вир таких незрiвнянних, багатогранних i таких рiдних нашому серцю, українських традицiй та обрядiв. Думаю, Андрiївськi вечорницi для кожного залишили незабутнi враження i теплий спогад на душi.
        Детальнiше...

 Знавцi Червоної книги у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi 12
    Учнi 6-В класу(класний керiвник Мартинюк Л.О.) Червоноградської загальноосвiтньої школи №12 провели цiкавий урок- захист проектiв з теми "Рослини i тварини Червоної книги України", розповiдали про тварин, якi занесенi до Червоної книги i зустрiчаються в нашiй мiсцевостi. Також виготовили стiнгазети iз зображеннями екзотичних рослин та тварин, якi знаходяться на гранi вимирання, i охороняються державою. Учнями був представлений цiкавий проект про iсторiю створення Червоної книги.
        Детальнiше...

 Червоноградська загальноосвiтня школа 2 проти насилля
    10 грудня участь у просвiтницькiй акцiї "Проти насилля у сiм'ї", взяли старшокласники Червоноградської загальноосвiтньої школи № 2. Напередоднi подiї учнi пiдготували матерiали для проведення акцiї - символiчнi емблеми у виглядi руки та текстовi матерiали, якi стосувались проблеми насильства у сiм'ї. Прослухавши лекцiю, пiдготовану соцiальним педагогом та педагогом-органiзатором, у якiй висвiтлювались статистичнi данi про кiлькiсть зафiксованих звернень з приводу насилля в сiм'ї та про види покарання за здiйснене насильство, учнi, на територiї, прилеглiй до школи, пропонували перехожим ознайомитись з проблемою, роздаючи текстовi матерiали, якi стосувались зазначеної тематики.
        Детальнiше...

 Мiжнародний центр тестування у Червоноградi
    У суботу 08.12.2012 на базi Червоноградської спецiалiзованої школи I-III ступенiв №8 вiдбулася виїзна сесiя спецiалiзованого мiжнародного екзаменацiйного центру тестування PTE. PTE (Pearson Test of English General) - це мiжнародний екзамен, який пiдтверджує рiвень володiння англiйською як iноземною. Тести розробляє, впроваджує та перевiряє компанiя EDEXCEL, яка знаходиться у Великобританiї. Сертифiкати PTE є безстроковими та визнаються у багатьох країнах свiту. П'ятеро претендентiв, жителiв м. Червонограда, пiдтверджували свої знання англiйської. З них троє навчають у данiй школi. Бажаємо їм успiхiв.
        Детальнiше...

 Оновлена їдальня для учнiв Червоноградської загальноосвiтньої школи № 5
    Невпiзнанно змiнилася шкiльна їдальня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 5..
    Попрацювали всi: i вчителi, i учнi.
    З якою любов'ю, старанням та натхненням виготовляли барвистi iкебани iз квiтiв, фруктiв та овочiв, малювали рiзноманiтнi "смаколики".
    На змiстовних, естетично сформованих стендах розмiщено цiкаву iнформацiю про корисну та поживну їжу.
    Все примiщення їдальнi оформлено в одному стилi i кольорi. Польовi квiти "цвiтуть" в iкебанах, букетах i на посудi.
    Музика, яка звучить на перервах в їдальнi, навiює спокiй, розслаблює пiсля напруженої роботи на уроцi.
        Детальнiше...

 Вечiр повстанської пiснi у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №9
    Повстанська пiсня - справжня документальна повiсть про достовiрнi подiї середини минулого столiття. До 70-рiччя створення Української Повстанської Армiї було проведено Вечiр повстанської пiснi у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 9. Кожен клас ретельно готувався: розучували повстанськi пiснi, шукали iнформацiю про її створення. До учнiв звернулися запрошенi гостi - учасники чоти "Нескоренi" п. А.Пирiг , п. А.Принуда. Коли спiватиме нове поколiння те, що спiвали їх прадiди, дiди, батьки, то збережеться i примножиться бойова слава, дух непереможної звитяги.
        Детальнiше...

 Вшановують представникiв сильної статi у ЧНВК № 10
    6 грудня у Червоноградському навчально-виховному комплексi №10 вiдбулося святкування Дня Збройних сил України "Шануймо, бережiмо, любiм:". Свято пiдготували i провели учнi 9-Б класу (класний керiвник Бусько Л.М.). Школярi уславили iм`я чоловiка-захисника, згадали славнi традицiї українського вiйська, возвеличили патрiотизм, людянiсть, любов до Батькiвщини, героїзм. Прозвучали слова привiтання для мужчин-вчителiв. Присвяченi були їм i пiснi "Ти менi пробач", "Радуйся, радуйся", "За щастя i волю".
        Детальнiше...

 Школярi проти насилля
    В понедiлок 10 грудня на прилеглiй до Червоноградського навчально-виховного комплексу №10 територiї представники Дитячої дорадчої ради при мiському головi - учнi ЧНВК № 10 у супроводi педагога-органiзатора та практичного психолога провели просвiтницьку акцiю серед населення мiста "Проти насильства в сiм`ї". Пiд час якої учнi школи розказували мешканцям мiста про форми насильства, якi дiї необхiдно виконувати у випадку насильства в сiм`ї та куди можна звернутися для отримання додаткової iнформацiї з даної проблеми.
        Детальнiше...

 Школярi Соснiвки проти насилля в родинах
    10 грудня учнi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 14 розпочали акцiю "Проти насильства в сiм'ї". Нашi активiсти, члени учнiвського парламенту( Горощук Iрина, Юзифишин Володимир, Свирид Євген, Шиш Катерина, Дерев'янкiна Анна,Олiйник Свiтлана,Дмитришин Олександр, Галiйчук Олег, Краєвич Майя, Жмодiк Вiкторiя) обрали для спiлкування на цю тему центральну площу Соснiвки. Спiлкувались активiсти з людьми рiзних поколiнь, роздавали буклети з контактними телефонами служб, якi займаються обраною проблемою. Учнi були враженi тим, що така проблема не є в поодиноких сiм'ях, найбiльш вiдверто про насильство в сiм'ї говорили люди старшого поколiння, вони дякували, що учасники акцiї звернули увагу на цю проблему, адже ранiше , ще рокiв 20-30 тому про неї нiхто не говорив, а вона iснувала завжди. Напам'ять спiврозмовники залишали на бiлому ватманi вiдбитки своїх долонь, як символ єднання в цiй справi та подолання даної проблеми.
        Детальнiше...

 Права дiтей - щасливе майбутнє
    Учнi 7-Б класу Червоноградського навчально-виховного комплексу " СШ - колегiум" №3 10 грудня вiдкрили тиждень правових знань у школi.
    Школярi iз класним керiвником Оленою Павлiвною Бабiй пiдготували цiкавий i пiзнавальний захiд " Права дiтей - щасливе майбутнє". У захопливiй формi рольової гри учнi розповiли про iсторiю правових вiдносин, пiдписання найважливiших мiжнародних угод. Основнi статтi Конвенцiї про права дитини були представленi школярами-iсториками, правознавцями. А приклади порушення прав дитини iлюстрували юнi актори, iнсценiзуючи вiдомi нам усiм казки "Попелюшка", "Снiгова Королева".
        Детальнiше...

 "З родини йде життя людини"
    29 листопада у 2-В класi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 11 вiдбулося свято "З родини йде життя людини". Вчитель Занько М.М. разом зi своїми учнями пiдготувала цiкавий сценарiй свята. Учнi декламували вiршi, спiвали пiснi, розiгрували ситуацiї з життя своїх батькiв. Усi дiти та батьки були одягненi у вишиванки, що створило домашнiй затишок. Батьки, дiдусi та бабусi не лише були пасивними спостерiгачами свята, а й взяли активну участь. Вони готували вiршi та грали на музичних iнструментах, були учасниками цiкавих конкурсiв, у яких кожен старався перемогти.
        Детальнiше...

 Першокласники святкують День народження свого класу
    29 листопада у перших класах ЧЗШ №12 вiдбулась традицiйна посвята у школярi У 1-А класi (класовод Запiсоцька Надiя Богданiвна). На свято були запрошенi батьки, вчителi завiтали також i казковi герої. Дiти презентували свої знання i вмiння,здобутi за три мiсяцi навчання у школi. Вони спiвали, танцювали, декламували вiршi,вiдгадували загадки казкових героїв. До свята був пiдготовлений великих розмiрiв святковий торт, адже цей день дiти запам'ятають як День народження класу.
        Детальнiше...

 Веселий ярмарок
    26 листопада учнi 4-а класу в актовому залi школи №12 провели "Веселий ярмарок". На свято були запрошенi учнi початкових класiв, батьки, вчителi,дирекцiя школи. Свято розпочалося звуками фанфарiв. На сценi - ведучi розповiдають про давнi традицiї українського народу - осiннi ярмарки. За ними вибiгають веселi скоморохи. Жартуючи, запрошують усiх на ярмарок. А ось i продавцi з кошиками! Чого тут тiльки немає! Дари саду i городу, глиняний посуд, всього не перелiчити!Кожен рекламує свiй товар,припрошує покупцiв. Кипить, вирує ярмарок! Але що це за диво? Жiнка привела на ярмарок свого чоловiка! Набiгло чимало охочих купити такий цiнний товар. Оглядають,торгуються. З'являється чарiвник, загадує загадку про овочi. Якщо дiти вiдгадали, то овоч оживає i розповiдає про себе: який вiн корисний, смачний i поживний.
        Детальнiше...

 Гiмназисти за здоровий спосiб життя
    Народна мудрiсть каже: "Подивись на вигляд i не питай про здоров'я". Пiд таким гаслом 28 листопада вiдбулась вiдкрита виховна година, проведена у формi ток-шоу "Про життя", за участю гiмназистiв 3-х класiв.
    Початок ток-шоу - бурхливе обговорення гiмназистами вiдео сюжету на антитютюно-алкогольну та антинаркотичну тему. Учнi надали присутнiм змiстовну iнформацiю про вплив шкiдливих звичок на органiзм людини. Вони зумiли переконати панi Шапокляк (Ю.Сорока), запеклого курця (Т.Бобела), що поганi звички руйнують здоров'я людини, призводять до численних хвороб та смертельних випадкiв.
        Детальнiше...

 Вiдкрите засiдання сенату школи
    22 листопада У Червоноградському навчально-виховному ком-плексi " СШ - колегiум" №3 вiдбулося вiдкрите засiдання сенату, органу учнiвського самоврядування школи . Члени сенату, президент Христина Данчук пiдготували цiкавий й дуже пiзнавальний захiд "Духовнi та психологiчнi засади здорового способу життя" i запросили представникiв учнiвського парламенту iз ЗСШ №5.
    Учнi обговорювали одну iз найважливiших тем - безцiннiсть людського життя. Виступили з цiєї теми педагог-органiзатор Iрина Григорiвна Матвiйчина, усi лiдери мiнiстерств у сенатi. Фiльм "Iнтерв'ю з Богом" захопив усiх присутнiх, спонукав замислитися над нашим ставленням до здоров'я та життя.
        Детальнiше...

 Акцiя "Незабудка пам'ятi "
    22 листопада у Червоноградському навчально-виховному комплексi "СШ - колегiум" №3 вiдбулася акцiя "Незабудка пам'ятi", приурочена дням поминання загиблих пiд час голодомору в Українi. Учнi усiх класiв виготовили квiти-незабудки, якi прикрiпили на спецiально виготовлений стенд iз контурним зображенням нашої держави.
    Учнi 11-х класiв (класний керiвник Л.I. Фiялковська, вчитель iсторiї О.В.Смеречанська) пiдготували мiтинг-реквiєм, розповiдали про трагiчнi сторiнки iсторiї країни.
        Детальнiше...

 День вiдкритих дверей
    День вiдкритих дверей вiдбувся 22 листопада у ЧНВК " СШ - колегiум" №3.
    У рамках спiвпрацi мiж навчальними закладами у школi були проведенi уроки з української мови.
    Вiдкритий урок з української мови на тему "Iменник як частина мови. Загальне значення. Морфологiчнi ознаки" провела у 6-А класi Мирослава Михайлiвна Мигаль.
    Oльга Василiвна Ромасевич провела урок мови у 8-Б класi з теми "Узгоджене та неузгоджене означення" з використанням комп'ютерних технологiй.
    Цi уроки вiдвiдали педагоги шкiл мiста, методист IМЦО Надiя Михайлiвна Пащук, старший науковий спiвробiтник Галина Леонiдiвна Бiйчук, автор електронних пiдручникiв з української мови.
        Детальнiше...

 Заочна подорож дорогами Андрiя Малишка
    29 листопада у Червоноградському навчально-виховному комплексi №10 вiдбувся захiд, приурочений 100-рiччю вiд дня народження А.С.Малишка. Учнi 6-Б класу (класний керiвник Баран М.В.) пiдготували лiтературно-музичну композицiю "Малишковi дороги". В основу сценарiю покладено вiдомостi про життя поета, звернено увагу на формування свiтогляду, його сприймання навколишнього свiту, про його друзiв та однодумцiв, що творили разом з ним. Учнi виконали його пiснi: "Вчителько моя", "Пiсня про рушник", "Стежина". Також було показано мультимедiйну презентацiю зi свiтлинами про музей А.С. Малишка в с.Обухiв.
        Детальнiше...

 Вчаться iнновацiйно юнi математики гiмназiї
    3 грудня у Червоноградськiй гiмназiї вiдбувся вiдкритий урок з математики на тему: "Показникова функцiя. Розв'язування показникових рiвнянь i нерiвностей", який провела вчитель математики Онишкевич Лора Петрiвна у 7(11)-А класi.
    Урок узагальнення i систематизацiї знань був проведений у формi гри-змагання з використанням iнновацiйних технологiй.
        Детальнiше...

 Засiдання клубу юних екологiв
    30 листопада у Червоноградському навчально-виховному комплексi № 10 вiдбулося змагання юних iнтелектуалiв з екологiчних питань у форматi iнтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" мiж учнями 7-х класiв. За пiдсумками трьох турiв перемогу здобула команда 7-Б класу.
        Детальнiше...

 "Незабудки пам'ятi" розквiтли у навчально-виховному комплексi № 10
    23.11.12 у ЧНВК № 10 вiдбулася акцiя "Незабудки пам'ятi", присвячена вшануванню жертв Голодомору та полiтичних репресiй. Захiд вiдбувся з метою вiдзначення роковин Голодомору 1932-1933 рокiв та полiтичних репресiй в Українi, виховання в учнiвської молодi патрiотизму, глибокого усвiдомлення причин та наслiдкiв геноциду українського народу.
    Учнi школи виготовили панно темного кольору великих розмiрiв, яке своїми обрисами нагадувало картографiчну територiю України та символiзувало трагiчнi подiї Голодомору 1932-1933 рокiв в Українi. 23 листопада кожен учень 1-11 класiв разом з класним керiвником прикрiплювали власноруч виготовленi квiтки.
        Детальнiше...

 Родинне свято у Червоноградськiй гiмназiї
    23 листопада в актовiй залi Червоноградської гiмназiї вiдбулося традицiйне Родинне свято.
    Пiдготувала i провела його куратор 1(5)-Б класу Наконечна Галина Степанiвна. Дiти намалювали родиннi герби, усi декламували вiршi про маму i тата, бабусю i дiдуся. Наливайко Юлiя заспiвала пiсню "Батьки мої".
    Маїк Богдан декламував власнi вiршi "Матуся", "Подяка матусi". А пiсню "Вишиванка мамина" подарували присутнiм Померанцева Анастасiя, Романовська Анна, Кравець Христина.
    Зал прикрасили витинанки Максима Терзi та Померанцевої Анастасiї.
        Детальнiше...

 Спiвпрацюють колективи Червоноградських загальноосвiтнiх шкiл № 12 та № 2
    29 листопада в рамках спiвпрацi мiж навчальними закладами у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 вiдбулося чергове заняття семiнару "Професiйне зростання педагогiчних працiвникiв". Учитель фiзики Мартинюк Людмила Олександрiвна розповiла про використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй на уроках i у пiдготовцi до них. Гудим Лiлiя Сергiївна, вчитель предмету "основи здоров'я" презентувала роботу над науково-методичною проблемою "Сучасний пiдхiд у формуваннi культури здоров'я через творчi здiбностi учнiв на уроках основ здоров'я".
        Детальнiше...

 Молодшим школярам про їх права
    30 листопада в рамках конкурсу-огляду правовиховної та правоосвiтньої роботи вiдбулося тематичне свято в 4-Б класi, яке пiдготувала класний керiвник Царук Оксана Йосипiвна. Його метою було ознайомлення учнiв з основними положеннями Конвенцiї про права дитини, формування усвiдомленого ставлення до своїх прав та формування у молодших школярiв вмiнь для їх захисту в разi необхiдностi. Четвертокласники продемонстрували не лише достойнi знання, а й свої таланти.
        Детальнiше...

 Демонструють свої знання юнi математики ЧЗШ № 12
    29 листопада у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 вiдбувся вiдкритий урок алгебри, який провела вчителька математики Осiпова Олена Iванiвна. Учнi 9-А класу узагальнили i систематизували знання про найпростiшi перетворення графiкiв функцiї. Школярi виконували завдання на комп'ютерi, працювали в групах, намагались оцiнити результати своєї роботи. У кiнцi уроку всi з цiкавiстю переглянули уривок з фiльму О.Стоцької "Ода параболi", за допомогою якого зрозумiли, що графiки функцiї можна побачити i в природi: серед лiсу, у тюльпановiй квiтцi, у хвилях морських. На уроцi були присутнi гостi, вчителi математики, фiзики Червоноградської загальноосвiтньої школи №2. Згодом педагоги обговорювали актуальнi проблеми, дiлились досвiдом, презентували дидактичнi матерiали.
        Детальнiше...

 Свято книги у молодших школярiв Червоноградського навчально-виховного комплексу № 10
    Цiкаво та змiстовно пройшло 22 листопада Свято книги у 2-А класi Червоноградського навчально-виховного комплексу №10 (класний керiвник Корчук Л.I.) Одягненi у костюми маленьких магiстрiв учнi розповiдали про виникнення книги, про утиски української мови в рiзнi часи. Школярi показали сценки "Пригоди зайчика" та "Мишка - читачка". Поринули у свiт незабутнього українського слова не лише школярi, але i всi присутнi. До школярiв зверталися i берегиня шкiльної бiблiотеки Бiлаш О.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Верескун Р.П.
        Детальнiше...

 Незабутня подорож до Львова
    У недiлю 25 листопада для дiтей-сирiт та дiтей з малозабезпечених сiмей Червоноградської загальноосвiтньої школи № 1, була органiзована поїздка у Львiвський цирк. Школярi отримали незабутнi враження вiд перегляду акробатичної вистави "Спляча красуня".
    Повертаючись з цирку, вони завiтали у кафе "Макдональдс"; де крiм обiду, кожен учень отримав цiкаву iграшку та повiтряну кульку. Дiти були дуже задоволенi i повертались додому з хорошим настроєм.
        Детальнiше...

 Засiдання Клубу молодого вихователя
    28 листопада у дошкiльному навчальному закладi № 1 (завiдувач Бєлiнська Галина Геннадiївна, вихователь-методист Сохан Леся Петрiвна) вiдбулося засiдання Клубу молодого вихователя, участь у якому взяли молодi спецiалiсти-вихователi дошкiльних навчальних закладiв мiста, вчителi початкових класiв ЧЗШ № 12. Вiдкрите заняття з наймолодшими вихованцями, майстер-клас з використання комп'ютерних технологiй провели педагоги ДНЗ. Пiд час занять вихованцi показали свої знання з елементарних математичних уявлень та елементiв грамоти.
        Детальнiше...

 "Веселi старти" у дошкiльному навчальному закладi № 9
    27 листопада у дошкiльному навчальному закладi № 9 (завiдувач Мастикаш Наталiя Володимирiвна, вихователь-методист Дмитрук Наталiя Валерiївна) вiдбулося спортивне свято "Веселi старти", участь у якому взяли вихованцi старших груп та їх батьки. Юнi спортсмени пiд керiвництвом iнструктора з фiзичної культури Шумської Юлiї Миколаївни взяли участь в естафетах, рухливих та спортивних iграх. Переможцi отримали свої першi вiдзнаки.
        Детальнiше...

 Червоноградськiй спецiалiзованiй школi № 8 - 35!
    22 листопада Червоноградська спецiалiзована школа № 8 вiдзначила 35-ти п'ятирiччя. У святково прикрашенiй актовiй залi школи вiдбувся концерт за участю зразкового вокального ансамблю "Багаття", хореографiчного колективу "Струмочок".
    На свято завiтали поважнi гостi: мiський голова п. Iгор Чудiйович, заступник начальника вiддiлу освiти Iван Петрович Кардинал, , спонсори, батьки.
        Детальнiше...

 Зустрiч iз казкою У Червоноградському навчально-виховному комплексi № 10
    27 листопада у Червоноградському навчально-виховному комплексi № 10 вiдбулося дитяче свято радостi, усмiшок та позитиву "Казковий свiт дитинства" для учнiв 1-4 класiв. Щоб дiти отримали задоволення i свято було цiкавим i яскравим, наполегливо працювали учасники колективу "Просвiта" та екоклубу "Еко-Крокус-Свiт". Учнi, переодягненi у героїв дитячих мультфiльмiв i веселих клоунiв, приготували для дiтей конкурси, iгри, призи, пiснi та веселi танцi. Юнi учасники заходу мали нагоду проявити власнi таланти у вiкторинах та загадках, малюнках, подивитися концертну програму та ще й прихопити додому солодкi подарунки.
        Детальнiше...

 День казки у дошкiльному навчальному закладi № 18
    28 листопада в дошкiльному навчальному закладi ясла-садок №18 комбiнованого типу вiдбувся День казки. Дiти разом з вихователями та батьками з великим задоволенням готували костюми, декорацiї, афiшi i показали свої казки, як справжнi талановитi актори. Всi, учасники i гостi, отримали велике задоволення та безлiч незабутнiх вражень вiд цього свята.
        Детальнiше...

 Червоноградськi поети в гостях у школярiв
    В рамках проведення тижня свiтової лiтератури у Червоноградськiй спецiалiзованiй школi № 8 вiдбулося чимало пiзнавальних та цiкавих заходiв.
    Вирiзнявся з-помiж iнших вiдкритий урок-iнтерв'ю, органiзований та проведений Любов'ю Степанiвною Лiцовською.
    На урок були запрошенi: червоноградська поетеса Людмила Антонiвна Ржегак, викладач школи мистецтв, спiвачка та композиторка
    Наталя Зiнькiв, червоноградський поет Тарас Лехман.
    Родзинкою уроку стало декламування старшокласниками поезiй червоноградських поетiв у перекладi англiйською та нiмецькою мовами, виконання пiсень на слова Людмили Ржегак, вихованцями школи мистецтв.
        Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.47 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради