На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.2 >>Вниз >>На кiнець
 Новi книги в шкiльнiй бiблiотецi ЧЗШ № 1 з Iнституту модернiзацiї змiсту освiти
    Палiй Наталiя Богданiвна, голова батькiвської ради Червоноградської школи №1, разом iз завiдувачем бiблiотеки Олiйник Г.М створили проект "BOOK ROOM", який допоможе зробити бiблiотеку школи осередком для читання та розвитку. Ми вiримо, що паперовi книги завжди будуть у модi зi своєю атмосфернiстю. Ми хочемо показати дiтям, що читати все ще цiкаво.
    Нова органiзацiя бiблiотечного простору передбачає створення мiсця для вiдпочинку, цiкавих зустрiчей iз письменниками та затишними куточками для читання. Саме такою ми бачимо нову сучасну шкiльну бiблiотеку.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум "Виявлення та протидiя домашньому насиллю" на базi ЗДО №7
    20 березня 2019 року у Закладi дошкiльної освiти №7 вiдбувся семiнар за участю директора Центру безоплатної вторинної правової допомоги Костишин Наталiї Олексiївни, практичних психологiв та соцiальних педагогiв
    В семiнарi взяли активну участь працiвники психологiчної служби та гостi:фахiвцi мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги.
    В програмi заходу: тренiнг "Взаємодiя суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству. Повноваження органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв та установ", який провела Костишин Наталiя Олексiївна. Учасники ознайомились з алгоритмом дiй у випадках виявлення фактiв насилля, працювали в групах та удосконалили навички рацiональної дiяльностi та взаємодiї для попередження сiмейного насилля пiд час вправ та завдань.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар заступникiв директорiв
    20.03.2019 у ЧЗШ№12 вiдбувся семiнар заступникiв директорiв з виховної роботи ЗЗСО "Використання iнновацiйних форм i методiв у нацiонально-патрiотичному вихованнi з метою формування свiдомого громадянина України".
    Навчальний заклад має багатий досвiд саме у царинi виховання школярiв з використанням iнновацiйних форм i методiв. Розпочався семiнар у актовiй залi школи вiтальним виступом учнiвських творчих колективiв "Форте" та "Викрутас".
    Через iнтерактиву вправу "Мiсiя нездiйсненна" учасники семiнару ознайомилися з нацiонально-патрiотичними осередками, якi дiють у навчального закладу, а вправа "Асоцiативнi карти" закрiпила емоцiйний компонент семiнару.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулося наймасовiше математичне та iнтелектуальне змагання серед школярiв нашої держави - Мiжнародний математичний конкурс "Кенгуру"
    21 березня в Червоноградських ЗЗСО вiдбулося наймасовiше математичне та iнтелектуальне змагання серед школярiв нашої держави - Мiжнародний математичний конкурс "Кенгуру". Конкурс проводиться щорiчно у третiй четвер березня з метою не лише зацiкавити дiтей математикою, але й об'єднати їх навколо вирiшення спiльних математичних проблем.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар з трудового навчання
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно методичного центру освiти 19.03.2019 на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся мiський семiнар з трудового навчання на тему: "Фетр". Учитель Тєряєва С.С. провела майстер-клас по виготовленню вареникiв з фетру для учителiв трудового навчання ЗЗСО. Учасники семiнару iз задоволенням долучились до виготовлення виробiв з фетру.
    Опублiковано 21.03.2019
    Детальнiше...

 Мiськi змагання "Олiмпiйське лелеченя"
    19 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї вiдбувся мiський етап змагань "Олiмпiйське лелеченя". У них взяли участь 11 команд ЗЗСО. Юнi спортсмени проявляли свiй спортивний дух у семи конкурсах, серед яких були комплексна естафета та олiмпiйська вiкторина.
    За пiдсумками змагань перемогу здобули учнi Червоноградської гiмназiї. Друге мiсце посiли школярi ЧНВК "СШ-колегiум" №3, третє - учнi ЧЗШ №5.
    За свою наполегливiсть i прагнення до перемоги команди-переможцiбули нагородженi дипломами та отримали спецiальнi призи вiд КС "Анiсiя".
    Опублiковано 20.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар учителiв музики
    13 березня 2019 року у ЧЗШ №12 вiдбувся семiнар учителiв музичного мистецтва з теми: "Формування мистецьких компетентностей учнiв через сприймання, iнтерпретацiю та оцiнювання творiв музичного мистецтва". У програмi семiнару майстер-клас iз розвитку творчої активностi дiтей на уроках та в позакласнiй роботi через сприймання, iнтерпретацiю музичних творiв, який провела Iгнатович Iрина Володимирiвна. Вокальний ансамбль "Форте" у творчому тандемi з хореографiчним ансамблем "Викрутас" дванадцятої школи презентували учасникам семiнару мистецький нацiонально-патрiотичний проект "З Україною в серцi". Увечерi цього ж дня плiдна робота учительського методичного об'єднання продовжилася у Львiвському нацiональному театрi опери i балету iменi Соломiї Крушельницької . Спiльний перегляд "Наталки Полтавки" емоцiйно та духовно збагатив педагогiв.
    Опублiковано 18.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулися зональнi змагання II етапу чемпiонату України з баскетболу 3x3 серед команд юнакiв та дiвчат
    14.03.2019 року в ДЮСШ № 1, вiдбулися зональнi змагання II етапу чемпiонату України з баскетболу 3?3 серед команд юнакiв та дiвчат.
    Брали участь 6 команд:
    I мiсце серед дiвчат посiли ЧНВК № 13 (старша i молодша команди)
    Також до III етапу з I мiсця потрапили команди юнакiв старшої i молодшої категорiй ЧЗШ № 12
    II мiсця завоювали команди з Сокаля
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Корекцiйно-вiдновлювальна робота в IРЦ
    Корекцiйна робота є одним iз основних напрямкiв дiяльностi педагогiчних працiвникiв IРЦ. Вона може проводитись у виглядi розвивальних i корекцiйних занять, тренiнгiв. Заняття розрiзняються залежно вiд мети, завдань, вiкової категорiї учасникiв та мають свою структуру.
    Корекцiйнi заняття спрямованi на розвиток актуальної зони дитини, на роботу над уже сформованою в дитини проблемою (наприклад, невiдповiднiсть рiвня розвитку дитини психолого-педагогiчним i вiковим вимогам), виправлення особливостей психiчного розвитку, що перешкоджають оптимальному розвитку дитини, i її ефективнiй адаптацiї до життєвих умов.
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Проведення комплексної психолого-педагогiчної оцiнки фахiвцями iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку дитини є кiнцевим результатом процесу оцiнювання в IРЦ, що орiєнтує фахiвцiв центрiв на визначення оптимального освiтнього маршруту для кожної дитини з особливими освiтнiми потребами.
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку проводиться двiчi на тиждень (вiвторок, четвер) вiдповiдно до попереднього запису.
    Основними завданнями комплексної психолого-педагогiчної оцiнки розвитку дитини є:
    1.Визначення особливих освiтнiх потреб.
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Олiмпiйське лелеченя
    13.03.2019 на базi Червоградської гiмнаiї проведено захiд, присвячений Олiмпiйському дню. Свято спритностi та волi торжествує в школi.
    На святi присутнi Христина Опьола - майстер спорту України з гiрськолижного спорту, Вiкторiя Вiрт-Гарасимович - майстер спорту України мiжнародного класу з боксу, Тетяна Кiт - майстер спорту України з вiльної боротьби.
    У заходi взяли участь учнi Червоноградської гiмназiї - переможцi мiських та обласних змагань, учасники Всеукраїнського конкурсу "Олiмпiйське лелеченя" та шкiльних батлiв.
    Опублiковано 13.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася чергова колегiя вiддiлу освiти
    07 березня 2019 року в ЧНВК № 10 вiдбулася чергова колегiя вiддiлу освiти. Проводив колегiю начальник вiддiлу освiти Гомонко Iгор Iванович.
    Предметом розгяду були питання: "Про систему методичної роботи педагогiчних колективiв закладiв освiти. Виконання статтi 42 Закону України "Про загальну середню освiту" (доповiдач Антонiв Ярослав Богданович, директор IМЦО м.Червонограда), "Про управлiнську дiяльнiсть дирекцiї ЗЗСО щодо охорони дитинства, соцiального захисту неповнолiтнiх, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Виконання статтi 21 Закону України "Про загальну середню освiту", статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (доповiдач Лобащук Галина Петрiвна, головний спецiалiст з питань виховної роботи i позашкiльної освiти вiддiлу освiти), "Про новi форми неперервного пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв" (доповiдач Федюра Iрина Михайлiвна, методист IМЦО м.Червонограда).
    Опублiковано 12.03.2019
    Детальнiше...

 Пiдсумки обласного етапу всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фiзичного виховання в дошкiльних навчальних закладах Львiвської областi
    Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 19 комбiнованого типу (директор - Надiя Кожуховська, вихователь-методист - Мар'яна Жигайло) визнано призером II (обласного етапу) Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фiзичного виховання в дошкiльних навчальних закладах за зайняте II мiсцеу номiнацiї "Кращi мiськi дошкiльнi навчальнi заклади".
    Опублiковано 11.03.2019
    Детальнiше...

 Cемiнар- практикум "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення" на базi ЧЗШ № 12
    07 березня 2019 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 вiдбувся семiнар практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення".
    У ходi семiнару-пратикуму працiвники психологiчної служби мали можливiсть удосконалити навички рацiональної поведiнки пiд час конфлiктiв, мiжособистiсної взаємодiї учасникiв навчально-виховного процесу; виробили алгоритм дiй з профiлактики шкiльного булiнгу.
    Учасники семiнару виконували завдання квесту, працювали у групах за методикою "Шiсть капелюхiв".
    Опублiковано 11.03.2019
    Детальнiше...

 Практичнi заняття з парамедиками
    5 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї були проведенi практичнi заняття серед учнiв 6(10)-7(11)-х класiв з Львiвським осередком ГО "Державницька iнiцiатива Яроша". Захiд був спрямований на вироблення в гiмназистах практичних навичок з надання домедичної та медичної допомоги пораненим. Також фахiвцi розповiли учням як доцiльнiше поводити себе в певних екстримальних ситуацiях пiд час воєнних дiй. Гiмназисти iз задоволенням спiвпрацювали з парамедиками та отримали багато корисної та нової для себе iнформацiї.
    Опублiковано 07.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася чергова щомiсячна iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи шкiл мiста
    6 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулася чергова щомiсячна iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи шкiл мiста. Проводили нараду Галина Лобащук, головний спецiалiст вiддiлу освiти з виховної роботи та позашкiльної освiти та Любов Хляка, методист Iнформацiйно-методичного центру освiти.
    Предметом розгяду були питання навчально-виховної та правоосвiтньої роботи, яка проводиться у закладах та планування заходiв у рамках Тижня духовностi.
    Опублiковано 07.03.2019
    Детальнiше...

 Зустрiч з волонтерами Львiвського осередку громадської органiзацiї "Державницька iнiцiатива Яроша"
    5.03.2019 р., до ЧЗШ №12 завiтали члени Львiвського осередку громадської органiзацiї "Державницька iнiцiатива Яроша". Володимир Бухонко, Роман Чупа зустрiлися з учнями 10 - 11-х класiв. Пiд час зустрiчi волонтери розповiдали старшокласникам, як надавати першу медичну i домедичну допомогу пораненим. Зустрiч закiнчилась проведенням практичних занять.
    Опублiковано 06.03.2019
    Детальнiше...

 Проведено обласнi зональнi змагань з футболу серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв
    02.03.2019 на базi ДЮСШ № 1 було проведено обласнi зональнi змагань з футболу серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв "Шкiльна футзальна лiга України".Мiсця серед переможцiв розподiлились таким чином
    I - м. Червоноград
    II - Сокальський р-н (с. Сiлець)
    Командi переможцiв бажаємо успiху та перемоги.
    Опублiковано 04.03.2019
    Детальнiше...

 "Як парость виноградної лози, плекайте мову" у ЧЗШ I ст. №11
    З нагоди вiдзначення Мiжнародного дня рiдної мови 26 лютого вчитель Грабовська Любов Ярославiвна провела конкурс мiж учнями третiх класiв на тему: "Як парость виноградної лози, плекайте мову".
    Учасники виконували рiзноманiтнi складнi завдання, розгадували ребуси i кросворди. Завдяки конкурсу школярi поглибили знання з рiдної мови.
    Вболiвальники теж виконували веселi, цiкавi завдання.
    Заступник директора школи Оксана Володимирiвна Пянило нагородила переможцiв грамотами.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Я здоров'я збережу, сам собi допоможу" у ЧЗШ I ст. №11
    22 лютого вчитель Занько Марiя Мирославiвна мiж учнями 4-В класу провела конкурс "Я здоров'я збережу, сам собi допоможу". Дiти об'єднались у команди "Вiтамiни", "Спортивнi дiячi", "Мурашки здоров'я", самостiйно готували назви команд, девiзи, малювали плакати.
    Школярi розгадували кросворди, ребуси, вгадували малюнок, що був на спинi, вiдповiдали на питання вчителя. Веселим та цiкавим було змагання "Збери букви". Змагаючись дiти пригадали як дбати про здоров'я. Переможцi конкурсу були нагородженi грамотами, якi вручила директор школи Красiльчук Богдана Ярославiвна.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"
    Дякуємо сiм'ям Барни Богдана, учня 3-В класу, Котяя Максима, учня 2-Б класу за участь у мiських змаганнях "Тато, мама, я - спортивна сiм'я".
    Ви продемонструвати свою спритнiсть, кмiтливiсть, наполегливiсть, витривалiсть, дружнi вiдносини один з одним, командну єднiсть.
    Вiтаємо!!! Ви завзято змагалися за честь нашої школи!
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Ми однокласники" у ЧЗШ I ст. №11
    19 лютого у 1-А класi вчителем Благутою Наталiєю Iванiвною було проведено виховний захiд "Ми однокласники". Невимушена атмосфера панувала у залi: дiти декламували вiршi, розiгрували сценки, спiвали пiснi.
    Свої артистичнi здiбностi учнi проявили у iнсценiзацiї казки "Колобок" (на сучасний лад). На свято до першокласникiв завiтали казковi герої, якi пiдняли настрiй не тiльки учням, а й усiм присутнiм.
    На закiнчення свята директор школи Красiльчук Богдана Ярославiвна подякувала батькам першокласникiв за виховання дiтей, а учням - за участь у святi та побажала успiхiв у навчаннi.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 Мiжнародний день рiдної мови у ЧЗШ I ст. №11
    21 лютого у школi вiдзначили Мiжнародний день рiдної мови. Учнi 4 - Б та 4 - В класу на уроцi "Я у свiтi " пiдготували плакати "Моя рiдна мова", якими прикрасили коридори школи.
    Вчителi разом iз своїми учнями розучили вiршi , пiснi про нашу рiдну мову. У школi було оформлено фото зону, де всi бажаючi мали можливiсть сфотографуватися. Знову у школi запрацював "вiдкритий мiкрофон" у актовiй залi. Дiти спiвали, читали вiршi про мову, прославляли нашу рiдну Україну. Завершилося свято спiльним виконанням пiснi "Мова єднання". Бережiмо i шануймо рiдну мову!
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Зиму проводжаєм, весну-красну зустрiчаєм" у ЧЗШ I ст. №11
    Настання весни нашi предки вважали справжнiм святом та урочисто вiдзначали її прихiд.
    Ось i у 2-А класi (вчитель Клим'юк Вiталiя Михайлiвна), останнього зимового дня, учнi проводжали Зиму, а закликали у гостi Весну веселили вiршами, пiснями, танцями.
    А ще другокласники розказували безлiч народних прикметi обрядiв, пов'язаних з християнським свято Стрiтення.
    Яскравi та святковi костюми учнiв додали ще бiльшого настрою глядачам.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Заряджаємось!" у ЧЗШ I ст. №11
    Коли душа i серце так прагнуть весни, щирих посмiшок, теплоти взаємин i трохи романтики, то немає нiчого неможливого для нашого творчого колективу. Цiлий сплеск позитивних емоцiй, вилитих у чарiвних мелодiях, створених колективно на дитячих музичних iнструментах. Це варто було не тiльки бачити, а й чути! Дякуємо за iдею Львiвському лiцею 66 i панi Лiлi Фещук.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 Весна у ЧЗШ I ст. №11
    Сьогоднi 1 березня у нашiй школi свято. До нас завiтала дзвiнкоголоса, квiтуча красуня Весна. Вона постукала у наше вiконце теплими променями сонця, дзвiнким спiвом птахiв i ароматом квiтiв. Тепло i свiтло стало на душi i в серцi в кожного.
    Дiти радiли зустрiчi з Весною. Залюбки називали ознаки весни, вiдгадували загадки про першi веснянi квiти, про птахiв, якi повертаються в рiднi краї. Разом iз Веснонькою водили хороводи i танцювали на веселiй перервi.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Веселковий тиждень" у ЧЗШ I ст. №11
    Кiнець зимового перiоду i приходу весни, коли ще навкруг сiро i непривiтно, а хочеться яскравих барвiв, у нашiй школi кожен день тижня зафарбувався у кольори веселки.
    Кольори змiнюють наш настрiй i внутрiшнiй стан, заспокоюють i змушують дiяти, розпалюють творчу думку, допомагають зосередитися. Ентузiазм та творчий пiдхiд колективу нашої школи допомогли зробити цей тиждень справжнiм святом як для дiтей, так i для дорослих. Кожен день "Веселкового тижня" пройшов на високому емоцiйному пiдйомi. Учнi та вчителi приходили в школу в одязi кольорiв веселки. Кожен день був присвячений певному кольору.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Борцям за волю України" учнi ЧЗШ I ст. №11
    20 лютого учнi 4-В класу з класним керiвником Занько Марiєю Мирославiвною бiля меморiалу "Борцям за волю України" запалили свiчку пам'ятi i вшанували хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотнi.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Puzzle - 2019" у ЧЗШ I ст. №11
    20 лютого 2019 року в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I ступеня № 11 була проведена Всеукраїнська гра з англiйської мови "Puzzle - 2019". 45 учнiв (26 четвертокласникiв та 19 третьокласникiв) мали нагоду позмагатися за звання Всеукраїнського та регiонального переможця.
    Змiст Гри складають завдання з англiйської мови, лiтератури та країнознавства (культури), якi потребують певної ерудицiї, кмiтливостi, уважностi, зосередження й, безумовно, почуття гумору, адже вони зорiєнтованi не тiльки на механiчне заучування правил, скiльки на логiчне мислення.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 Обговорено питання про небезпеки вiд захоплення електронними сигаретами
    Сьогоднi пiд час наради лiдерiв шкiльного учнiвського самоврядування серед iншого обговорено i питання про небезпеки вiд захоплення електронними сигаретами. Головний спецiалiст вiддiлу освiти Галина Лобащук спiльно з учнями визначили суспiльнi i медичнi небезпеки вiд вейпiв. А керiвник ювенальної превенцiї Iрина Панасюк наголосила на правовiй вiдповiдальностi за курiння (у тому числi й електронних сигарет) у громадських мiсцях,а також вiдповiла на питання школярiв.
    Опублiковано 28.02.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар-практикум вчителiв образотворчого мистецтва та мистецтва
    27 листопада 2019 року у ЧЗШ№12 вiдбувся семiнар-практикум вчителiв образотворчого мистецтва та мистецтва на тему: "Сучасний пiдхiд до формування компетентностей учнiв засобами мистецтва". Учасники семiнару ознайомилися з iсторiєю української геральдики, яка красномовно нагадує нам про багате минуле, традицiї, котрi пережили вiки, а стилiзованi елементи розкривають реальнi подiї та явища, що доносять до нас у символiчнiй формi вiдомостi з минулого України. У практичнiй частинi семiнару, учнi 8-х класiв презентували родиннi герби, а учителi практично застосували свої знання при створеннi гербу школи.
    Опублiковано 28.02.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiя про семiнар учителiв української мови та зарубiжної лiтератури 27.02. у ЧЗШ № 1
    27 лютого на базi ЧЗШ №1 вiдбувся семiнар учителiв української мови i лiтератури та зарубiжної лiтератури на тему "Формування читацьких компетентностей в умовах особистiсно зорiєнтованого навчання".
    У теоретичному блоцi навчання педагоги обговорювали структуру уроку за технологiєю ОЗОН, роль органiзацiйно - дiяльнiсних умiнь учнiв у вихованнi компетентного читача, а в практичнiй частинi семiнару мали спiлкування з письменником-iнтелектуалом, перекладачем Андрiєм Содоморою та письменником i видавцем Василем Габором.
    Опублiковано 28.02.2019
    Детальнiше...

 Проводився конкурс "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"
    На виконання розпорядження мiського голови та з метою популяризацiї здорового способу життя 27 лютого 2019 року на базi ДЮСШ №1 проводився конкурс "Тато, мама, я - спортивна сiм'я". У конкурсi взяло участь 19 сiмей, серед яких 11 сiмей з дiвчатками та 8 сiмей з хлопчиками.
    У нелегкiй боротьбi мiсця розподiлились так:
    Сiм'ї з дiвчатками:
    Iмiсце - сiм'я Смеречанських (ЧЗШ №5);
    Опублiковано 28.02.2019
    Детальнiше...

 У ходi вiзиту на Львiвщину дружина Президента Марина Порошенко вiдкрила Червоноградський iнклюзивно-ресурсний центр
    Iнклюзивно-ресурсний центр розрахований для дiтей вiком вiд 2 до 18 рокiв. Центр вiдкрито для забезпечення прав дiтей з особливими освiтнiми потребами.
    Новостворений IРЦ розташований у примiщеннi ЗДО № 13. У закладi створено комфортнi умови для навчання та виховання дiтей з особливими освiтнiми потребами: кiмнати облаштовано новими меблями, необхiдною технiкою та корекцiйним обладнанням.
    Серед фахiвцiв центру - вчитель лiкувальної фiзкультури, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Вони проводитимуть корекцiйно-розвитковi заняття з дiтьми, складатимуть та за потреби коригуватимуть для них iндивiдуальнi програми розвитку. Маючи висновок фахiвцiв IРЦ дитина зможе навчатися у iнклюзивному або спецiальному класi звичайної школи.
    Опублiковано 28.02.2019
    Детальнiше...

 Чемпiонат мiста з волейболу серед дiвчат
    25 лютого 2019 року на базi ЧСШ №8 проводився чемпiонат мiста з волейболу серед дiвчат. У нелегкiй боротьбу мiсця розподiлились таким чином:
    Iмiсце - ЧЗШ №1, вчитель фiзичної культури Мишок К.Р.;
    IIмiсце - ЧНВК №3, вчителi фiзичної культури Мишок Т.П., Корнова Т.П,;
    III мiсце - Гiмназiя, вчителi фiзичної культури Гулавська I.В., Середоха Б.Р.
    Наше мiсто Червоноград на обласних змаганнях буде представляти команда ЧЗШ №1. Бажаємо їм успiху i перемоги!
    Опублiковано 27.02.2019
    Детальнiше...

 Майстер-клас для вчителiв математики
    Iнтернет практично полонив наше життя. Сьогоднi для розвитку iнтересу дiтей до навчання на уроцi недостатньо лише особистiсних якостей вчителя, необхiдно створювати i новi технiчнi умови навчання. Саме такий пiдхiд до уроку продемонструвала для вчителiв математики ЗЗСО мiста Чуприна Оксана Василiвна.
    21 лютого 2019 року вчитель математики Червоноградської загальноосвiтньої школи № 9 Чуприна О. В. провела майстер-клас на тему "Використання iнтернет-ресурсiв в роботi вчителя математики (Kahoot, LearningApps, Google Форми)". Пiд час майстер-класу показала використання мобiльних пристроїв в навчальному процесi для перевiрки знань онлайн за допомогою додатку Kahoot, виконання iнтерактивних вправ у LearningApps та створення онлайн опитувань за допомогою iнтернет-ресурсу - Google Форми.
    Опублiковано 25.02.2019
    Детальнiше...

 Вартiсть утримання одного учня в ЗНЗ м. Червонограда за 2018р.
    
    Опублiковано 25.02.2019
    Детальнiше...

 Семiнар заступникiв директорiв ЗЗСО м.Червонограда
    20 лютого Червоноградською загальноосвiтньою школою I ступеня № 11 (директор - Богдана Ярославiвна Красiльчук, заступник директора - Оксана Володимирiвна Пянило) було органiзовано семiнар-практикум "Iнновацiйна дiяльнiсть освiтнього закладу в умовах реформування системи освiти" для заступникiв директорiв закладiв загальної середньої освiти Червонограда, Соснiвки та Гiрника.
    Семiнар вiдбувся на базi лiцею № 66 м. Львова, яким натхненно керує панi Лiля Фещук.Вже з порогу лiцею, де особисто зустрiла учасникiв заходупанi директор, i до останньої митi прощання на тому ж порозi, усi учасники зустрiчi мали посмiшки на обличчi, щирiсть i простоту вiдносин, приємнiсть спiлкування i сам позитив!
    Опублiковано 25.02.2019
    Детальнiше...

 Флешмоб патрiотичної лiтератури "Подаруй дитинi книгу" у ЗЗСО м. Червонограда
    Виховання свiдомого громадянина, патрiота, набуття молоддю соцiального досвiду, високої культури мiжнацiональних взаємин, формування у молодi потреби та умiння жити в громадському суспiльствi, духовностi та фiзичної досконалостi, моральної, художньо-естетичної культури - такi завдання патрiотичного виховання ставлять у закладах загальної середньої освiти мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник серед учнiв.
    Патрiотичне виховання в школах спрямовується на залучення учнiв до глибинних пластiв нацiональної культури i духовностi, формування у дiтей та молодi нацiональних свiтоглядних позицiй, iдей, поглядiв i переконань на основi цiнностей вiтчизняної та свiтової культури. Тому, в ЗЗСО мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, серед учнiв проведено флешмоб "Подаруй патрiотичну книгу дитинi".
    Опублiковано 22.02.2019
    Детальнiше...

 Майстер-клас для молодих вихователiв Червоноградських закладiв дошкiльної освiти
    21 лютого, в Мiжнародний день рiдної мови, у закладах дошкiльної освiти мiст Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник вiдбуваються святкування, вiдкритi заняття, приуроченi цiй знаменнiй датi.
    На базi ЗДО № 19 (Кожуховська Надiя Володимирiвна, директор; Жигайло Мар'яна Богданiвна, вихователь-методист) проведено вiдкритий мiський майстер-клас для молодих вихователiв усiх закладiв дошкiльної освiти на тему: "Iнтерактивнi технологiї формування комунiкативної компетенцiї дiтей дошкiльного вiку".
    Опублiковано 22.02.2019
    Детальнiше...

 Майстер - клас на тему "Шляхи формування комунiкативних компетентностей через використання традицiйних та iнновацiйних методiв навчання"
    20 лютого 2019 року Коваленко Надiя Теофiлiївна, учитель початкових класiв ЧЗШ № 5, провела майстер - клас на тему "Шляхи формування комунiкативних компетентностей через використання традицiйних та iнновацiйних методiв навчання". Педагог з багаторiчним стажем, майстер своєї справи, Коваленко Н.Т. презентувала свiй досвiд роботи з даної методичної проблеми та надала кориснi рекомендацiї своїм колегам - учителям початкових класiв ЗЗСО мiста, щодо розвитку мовленнєвої компетенцiї молодших школярiв. Методичний дiалог, до якого запросила методист IМЦО Перець Н.М., зацiкавив присутнiх не тiльки своєю актуальнiстю, а й практичними шляхами та порадами розвязання проблем та труднощiв, що виникають при формуваннi комунiкативних компетентностей молодших школярiв.
    Опублiковано 22.02.2019
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.2 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради