На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 Вiтаємо переможцiв фестивалю "Сурми звитяги!"
    У Львовi завершився Всеукраїнський вiдбiрковий тур XХI дитячо-юнацького фестивалю патрiотичної творчостi "Сурми звитяги". Вихованцi загальноосвiтнiх закладiв Червонограда виявили високий виконавський рiвень i вибороли сiм призових мiсць у чотирьох номiнацiях. Отож, вiтаємо наших переможцiв та їхнiх керiвникiв:
    Номiнацiя "Декоративна тематична композицiя"
    I м. - Горська Анна, 13 р., учениця Червоноградського НВК "СШ-колегiум" № 3 Львiвської областi, керiвник Бурцева Т.М., робота "I бiлим птахом в небеса летiла воїна душа"
    Опублiковано 18.11.2020
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум для вчителiв-логопедiв закладiв дошкiльної освiти "Кiнезiологiя як засiб розвитку мовлення та iнтелектуальних здiбностей дiтей з особливими освiтнiми потребами"
    13 листопада 2020 року в Iнклюзивно-ресурсному центрi Червоноградської мiської ради вiдбувся семiнар-практикум для вчителiв-логопедiв закладiв дошкiльної освiти "Кiнезiологiя як засiб розвитку мовлення та iнтелектуальних здiбностей дiтей з особливими освiтнiми потребами".
    Спiкером семiнару була вчитель-логопед ЗДО № 2 Наталiя Степчук, яка ознайомила присутнiх з основною метою кiнезiологiї та її завданнями.
    Кiнезiологiя належить до здоров'язбережувальних технологiй. Її вправи спрямованi на збереження здоров'я дiтей, корекцiю та профiлактику вiдхилень у їхньому розвитку. .Адже ефективнiсть корекцiйної роботи набагато краща, якщо вплив здiйснюється не лише на видимi наслiдки, але й на можливi причини, якими можуть бути порушення роботи стовбуру мозку та мозочку.
    Опублiковано 13.11.2020
    Детальнiше...

 За кошти мiсцевого бюджету були закупленi новi столи та лавки
    За кошти мiсцевого бюджету були закупленi новi столи та лавки. У шкiльнiй їдальнi затишно, комфортно та пахне свiжоспеченими булочками. Запрошуємо учнiв на смачнi обiди!
    Опублiковано 06.11.2020
    Детальнiше...

 Семiнар - практикум для асистентiв вихователiв
    З метою вдосконалення системи роботи з iнклюзивної освiти 05 листопада 2020 року на базi Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради вiдбувся семiнар для асистентiв вихователiв закладiв дошкiльної освiти "Роль асистента вихователя в групi з iнклюзивним навчанням: основнi функцiї та завдання".
    Учасникiв привiтала директор Iнклюзивно - ресурсного центру Тетяна Дмитришин, яка висвiтлила питання законодавчого пiд_рунтя роботи асистента вихователя; ведення нормативно-правової документацiї, що регламентує їх дiяльнiсть; опрацювала проблемнi моменти, якi виникають пiд час виконання асистентами своїх посадових обов'язкiв; окреслила важливiсть командної роботи фахiвцiв у ЗДО.
    Опублiковано 06.11.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар учителiв бiологiї, вiдповiдно до плану роботи IМЦО
    27.10.2020 на базi ЧНВК № 10 вiдбувся семiнар учителiв бiологiї, вiдповiдно до плану роботи IМЦО.
    Пiд час семiнару практичний психолог iнклюзивно-ресурсного центру освiти Оксана Чумакова та практичний психолог ЧНВК № 10 Свiтлана Чорна провели тренiнги для учасникiв на тему "Успiшна iнтеграцiя дитини з ООП у навчально-виховний простiр", "Територiя вiдповiдальностi" (Фасилiтацiя як засiб iнтеграцiї ЕкоОсвiти у навчально-виховний простiр). Вчитель бiологiї ЧНВК № 10 Оксана Романiвна Шакун провела майстер-клас "Освiтня платформа Human як iнструмент гуманної педагогiки.
    Опублiковано 27.10.2020
    Детальнiше...

 ТРЕНIНГОВЕ ЗАНЯТТЯ ФАХIВЦIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДIВ ОСВIТИ М.ЧЕРВОНОГРАДА
    22 жовтня 2020 року, в рамках методичних днiв психологiчної служби освiтнiх закладiв мiста, за сприяння Кобзар Жанни, методиста IМЦО, соцiальним педагогом ЧЗШ № 5, Ткаченком Максимом, було проведене тренiнгове заняття для працiвникiв психологiчної служби закладiв освiти м. Червонограда з питань протидiї торгiвлi людьми. Заняття було приурочене до Європейського дня боротьби з торгiвлею людьми започаткованого 18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом.
    Опублiковано 23.10.2020
    Детальнiше...

 СЕМIНАР УЧИТЕЛIВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСIВ
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО, 22 жовтня 2020 року на базi ЧЗШ № 4 у сервiсi "Google Meet" вiдбувся семiнар учителiв початкових класiв з теми "Iнструментарiй вчителя початкових класiв при дистанцiйному та змiшаному форматах навчання". Усi учасники вiдеозустрiчi мали змогу ознайомитись iз нормативною базою та методичними рекомендацiями щодо органiзацiї дистанцiйного навчання в початковiй школi, електронними ресурсами та видами оцiнювання молодших школярiв. Бiрук Тетяна Миколаївна, заступник директора з НВР у початковiй школi, подiлилася досвiдом та практичними порадами педагогiчних працiвникiв ЧЗШ № 4 щодо органiзацiї взаємин мiж учасниками освiтнього процесу та розповiла про iнструментарiй педагога при створеннi ментальних карт, iнтерактивних вправ для роботи в аккаунтi Google. Перець Надiя Михайлiвна, методист IМЦО, вiдзначила високу ефективнiсть та практичну спрямованiсть даного методичного заходу.
    Опублiковано 23.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв трудового навчання
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО 20 жовтня 2020 року на базi ЧЗШ №4 вiдбувся семiнар вчителiв трудового навчання.
    Майстер-клас "Виготовлення об'ємної квiтки з паперу" проводила вчитель трудового навчання Стойко Галина Петрiвна. Така краса використовується в побутi для наповнення та оздоблення iнтер'єру. Данi роботи можна використати для декору фотостудiй, дому та дитячого свята.
    Опублiковано 22.10.2020
    Детальнiше...

 ВIДБУВСЯСЕМIНАР ФАХIВЦIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОЄКТУ "ПСИХIЧНЕ ЗДОРОВ`Я ДЛЯ УКРАЇНИ" ТА ЦЕНТРУ ЗДОРОВ'Я ТА РОЗВИТКУ "КОЛО СIМ'Ї" НА ПЛАТФОРМI ZOOM
    Семiнар присвячений проблемам в сферi охорони психiчного здоров'я дiтей i зокрема одному з найпоширенiших розладiв психiчного здоров'я у дитячому вiцi-розладу дефiциту уваги та гiперактивностi.
    На сьогоднi цей розлад трапляється в середньому у 3-5% дiтей. I труднiсть полягає в тому, що вiн має вiддаленi психосоцiальнi наслiдки, яких насправдi можна уникнути, якщо дитина з РДУГ отримуватиме належнi i доказовi методи допомоги. Ключовим етапом є вчасна дiагностикадiтей працiвниками психологiчної служби та скерування родини за допомогою до фахiвцiв у сферi охорони психiчного здоров'я.
    Опублiковано 22.10.2020
    Детальнiше...

 Спiвпраця закладiв освiти з iнклюзивним навчанням з Iнклюзивно-ресурсним центром
    Сучасна система освiтнiх передбачає навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах загальноосвiтнього закладу.
    Пiд час здiйснення навчально-виховного процесу педагоги, якi працюють в iнклюзивних класах, органiзовують навчальний процес з урахуванням iндивiдуальних особливостей навчально-пiзнавальної дiяльностi таких дiтей. В iнклюзивних класах м.Червонограда працює 21 асистент вчителя та 6 асистентiв вихователя.
    Опублiковано 20.10.2020
    Детальнiше...

 Розпочато теренову гру "Сокiл Джура"
    З нагоди державного свята Дня Захисника України, Покрови Пресвятої Богородицi, свята Козацтва, Української Повстанської армiї та вiдповiдно до плану роботи IМЦО 13.10.2020 р. розпочато теренову гру "Сокiл Джура".
    Учнi Червоноградського навчально-виховного комплексу "Спецiалiзована школа I-II ст.- колегiум" № 3 вшанували пам'ять провiдника українських нацiоналiстiв Степана Бандери покладанням квiти до пам'ятника на його честь.
    Опублiковано 13.10.2020
    Детальнiше...

 Фiзична реабiлiтацiя дiтей раннього вiку в умовах Iнклюзивно-ресурсного центру
    Раннє втручання вважається однiєю з найбiльш важливих послуг для дiтей раннього та дошкiльного вiку з iнвалiднiстю, дiтей iз ризиком набуття iнвалiдностi або проблемами здоров'я, спрямованою не тiльки на реабiлiтацiю, а й на попередження порушень розвитку.
    Система раннього втручання пiдтримує всю сiм'ю, даючи їй навички, необхiднi для забезпечення найкращих умов для збереження здоров'я дитини, її розвитку та освiти.
    В Iнклюзивно-ресурсному центрi Червоноградської мiської ради вчитель-реабiлiтолог надає послуги фiзичної реабiлiтацiї дiтям раннього вiку щодо формування правильних рухових стереотипiв на раннiх етапах розвитку дитини. З цiєю метою 13 жовтня 2020 р. Свiтлана Кравчук провела майстер-клас для батькiв, на якому продемонструвала методи фiзичної реабiлiтацiї.
    Опублiковано 13.10.2020
    Детальнiше...

 Методична пiдтримка членiв команд психолого-педагогiчного супроводу дiтей з особливими освiтнiми потребами
    Робота з дiтьми з особливими освiтнiми потребами - це непроста та вiдповiдальна робота. Фахiвцi iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради упродовж вересня - жовтня надавали методичну допомогу членам команди психолого-педагогiчного супроводу дiтей з ООП у закладах загальної середньої освiти з iнклюзивним навчанням.
    Пiд час зустрiчi директор IРЦ Тетяна Дмитришин ознайомила присутнiх асистентiв вчителiв про особливостi органiзацiї iнклюзивного навчання в закладах освiти, проведення оцiнки розвитку та надання корекцiйно-розвиткових послуг.
    Опублiковано 09.10.2020
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум заступникiв директорiв ЗЗСО м.Червонограда
    7 жовтня 2020 року Червоноградська загальноосвiтньої школи № 9, в рамках семiнару-практикуму для заступникiв директорiв з виховної роботи, презентувала досвiд роботи навчального закладу з теми "Музейна педагогiка в системi виховної роботи школи".
    Цей загальноосвiтнiй заклад вирiзняється серед iнших тим, що активно використовує у навчально-виховному процесi елементи музейної педагогiки. У школi розгорнутi три музейнi експозицiї: народознавча музей-свiтлиця, рекреацiя мистецької Шевченкiани та музей вiйськової атрибутики, що функцiонує при кабiнетi захисту Вiтчизни.
    Опублiковано 09.10.2020
    Детальнiше...

 УЧАСТЬ У ВЕБIНАРI З ПИТАНЬ АТЕСТАЦIЇ У СИСТЕМI IСУО
    6 жовтня 2020 року спецiалiсти вiддiлу освiти стали учасникамивебiнаруз питань роботи у системi IСУО щодо електронної атестацiї на управлiнському рiвнi та органiзацiйних питань з проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв у 2020/2021 навчальному роцi.
    Опублiковано 06.10.2020
    Детальнiше...

 У ЧЕРВОНОГРАДСЬКIЙ ЗАГАЛЬНООСВIТНIЙ ШКОЛI I-III СТУПЕНЯ № 1 ОНОВЛЕНО ХАРЧОБЛОК
    Однiєю iз актуальних проблем є створення умов для збереження та змiцнення здоров'я дiтей, тобто органiзувати безпечне, якiсне харчування.
    Цього року у ЧЗШ № 1 вiдбулося оновлення матерiально-технiчної бази харчоблоку та його капiтальний ремонт.
    В процесi реалiзацiї проєкту було придбано та встановлено нове технологiчне обладнання. Створенi умови для забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних та сучасних технологiчних правил приготування їжi.
    Вартiсть придбання матерiльно-технiчної бази становить 305.274 грн., капiтальний ремонт примiщень харчоблоку - 648.800 тис.грн.
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Завiдувачi бiблiотек вiдвiдали родинне гнiздо Потоцьких
    30.09.2020 завiдувачi бiблiотек загальноосвiтнiх закладiв середньої освiти мiста Червонограда вiдвiдали родинне гнiздо Потоцьких, а також побували у пiдземеллi палацу.
    Цiкаву та змiстовну екскурсiю провела Ольга Путько, працiвник музею.
    Даний захiд присвячений Всеукраїнському дню бiблiотек.
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Навчання практичного психолога IРЦ з використання мiжнародних психодiагностичних методик
    Робота Iнклюзивно-ресурсних центрiв повинна вiдповiдати свiтовим стандартам психодiагностики та iндивiдуальним запитам кожної родини.
    Iнклюзивно-ресурсний центр Червоноградської мiської ради у 2019 роцi отримав сучаснi мiжнароднi психодiагностичнi методики: WISC-IV (шкала iнтелекту Векслера для дiтей), Leiter-3 (визначення рiвня невербального iнтелекту), Conners-3 (шкала оцiнювання розладу дефiциту уваги та гiперактивностi), PEP-3 (iндивiдуалiзоване психоосвiтнє оцiнювання дiтей з розладами аутичного спектру) та CASD (опитувальник розладу аутичного спектру).
    Опублiковано 05.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист України"
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти 01.10.2020 на базi ЧНВК № 3 вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист України". Пiд час семiнару було проведено майстер-клас з вiйськово-патрiотичного виховання учнiвської молодi "Iгри патрiотiв" за участю викладача "Захист України" Кутковського Мирона Васильовича.
    Учнi ЧЗШ № 1,9, ЧНВК № 3 змагались у таких видах:
    - стройова пiдготовка;
    Опублiковано 02.10.2020
    Детальнiше...

 Вiдбулась нарада керiвникiв закладiв освiти м.Червонограда
    30 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради у примiщеннi актової зали Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 1 вiдбулась нарада керiвникiв закладiв загальної середньої освiти та закладiв позашкiльної освiти. Нарада проводилась пiд керiвництвом начальника вiддiлу освiти Iгоря Iвановича Гомонка.
    Пiд час наради було заслухано такi питання:
    Опублiковано 01.10.2020
    Детальнiше...

 ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОСВIТНЬОГО ПРОСТОРУ У ЧЕРВОНОГРАДСЬКОМУ ЛIЦЕЇ
    З метою формування нового освiтнього простору та в рамках проєкту "Спроможня школа для кращих результатiв" у Червоноградському лiцеї оснащено сучаснi два комп'ютернi класи та один лiнгафонний кабiнет для вивчення iноземних мов. Загальна вартiсть цих кабiнетiв 668.904 тис.грн.
    У комп'ютерних класах учасники освiтнього процесу лiцею мають можливiсть удосконалювати рiвень сформованостi навичок використання IКТ у практичнiй дiяльностi.
    Обладнання в лiнгафонному кабiнетi дає можливiсть використовувати комп'ютери для того, щоб дитина мала можливiсть чути носiя мови. Щоб вона мала можливiсть без фiльтрiв чути правильну вимову. Щоб знаходячись у класi, вона була в мовному середовищi.
    Опублiковано 30.09.2020
    Детальнiше...

 Капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 2
    У Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 завершено капiтальний ремонт харчоблоку.
    На роботи та матерiали, якi здiйснено пiд час ремонту, видiлено коштив сумi 700 тис. грн. В ходi ремонту здiйснено укладання облицювальної плитки на стiни та пiдлогу, а також шпаклювання та побiлка стiн.
    Опублiковано 29.09.2020
    Детальнiше...

 Зустрiч фахiвцiв IРЦ з лiкарем-психiатром Орестом Сувало в рамках проєкту "Психiчне здоров'я для України"
    В Українi розпочався чотирирiчний україно-швейцарський проєкт "Психiчне здоров'я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U), спрямований на покращення якостi та доступностi допомоги людям з психiчними розладами.
    24 вересня Iнклюзивно-ресурсний центр (IРЦ) вiдвiдав лiкар-психiатр Орест Сувало, який ознайомив працiвникiв з метою та завданнями проєкту, необхiднiстю розвитку послуг в сферi психiчного здоров'я в Українi та пiдвищення обiзнаностi населення про психiчнi розлади.
    Опублiковано 28.09.2020
    Детальнiше...

 ЛЕГКА АТЛЕТИКА
    З 17 по 22 вересня 2020 року у м. Лазурне ( Херсонська обл.) в_дбувся Чемп_онат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкоатлетичного чотириборства серед юнак_в 2007-2008 р.н..
    Команда Червоноградської ДЮСШ № 2 зайняла 5 м_сце _з 129 команд областей України. Хорош_ результати в окремих видах програми показали наш_ вихованц_: Лешик Роман, Ол_йник Стан_слав, Т_щенко Юл_я, Мудра Анастас_я, Уханська Кар_на, Полєжаєва Богдана. Готували команду до змагань тренери-викладач_ в_дд_лення легкої атлетики Маковський Василь Євгенович та Маковська Лариса Володимир_вна.
    Опублiковано 24.09.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар учителiв фiзичної культури
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти 24.09.2020 на базi стадiону "Шахтар" вiдбувся семiнар учителiв фiзичної культури.
    Пiд час семiнару було проведено майстер-клас "Тенiс на уроках фiзичної культури" за участю учителя фiзичної культури ЧНВК № 10 Кантора Iгоря Iвановича. Тенiс - це iгровий iндивiдуальний вид спорту, який є популярним у свiтi. Цей вид спорту може залучати до гри дiтей з 3-4 рокiв.
    Даний вид спорту розвиває швидкiсно-силовi якостi учня: витривалiсть, координацiю рухiв, вiдчуття дистанцiї а також є надзвичайно корисним для здоров'я дiтей.
    Опублiковано 24.09.2020
    Детальнiше...

 23 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи IМЦО м. Червонограда вiдбулась методична рада, яка була проведена з використанням програми Zoom у форматi вiдеоконференцiї
    В ходi роботи ради було розглянуто такi питання:
    1. Про роботу Iнформацiйно-методичного центру освiти м.Червонограда у 2019-2020 навчальному роцi.
    2. Про розгляд i схвалення до друку навчально-методичних посiбникiв, методичних рекомендацiй, методичного бюлетеня "У творчому пошуку" педагогiчних працiвникiв закладiв освiти м.Червонограда.
    3. Про розгляд i схвалення досвiду роботи педагогiчних працiвникiв ЗЗСО, якi пiд час атестацiї у 2021 роцi претендують на присвоєння педагогiчних звань "учитель-методист" та "практичний психолог-методист".
    Опублiковано 23.09.2020
    Детальнiше...

 Спiвпраця педагогiв Iнклюзивно-ресурсного центру (IРЦ) з дефектологами Навчально-реабiлiтацiйного центру (НРЦ) "Свiтанок"
    Введення в освiтнiй простiр дiтей з розладом аутистичного спектру (РАС) - це системне явище, коли готують як саму дитину, так i те середовище, куди вона входить.
    Одним iз завдань дефектолога в закладах освiти є виявлення того, на який аналiзатор (наприклад, зоровий, слуховий, кiнестетичний) дитини варто спиратись у процесi органiзацiї навчально-виховного процесу, адже сомато-сенсорний, сенсо - та психомоторний рiвнi є визначальними для її розвитку.
    З цiєю метою вчитель-дефектолог IРЦ Лариса Чоп надала методичнi рекомендацiї педагогу НРЦ "Свiтанок" щодо роботи з дiтьми iз аутистичними порушеннями та подiлилася виготовленим власноруч вiзуальним розкладом за допомогою карток PECS для формування навичок альтернативного спiлкування та комунiкацiї з такими дiтьми. Вiн оформлюється як серiя малюнкiв, фотографiй, пiктограм (з надписами або без них) i є важливою складовою корекцiйної роботи з дiтьми з РАС. Для них вiзуальний розклад - це спосiб утримати в полi зору всi заняття i дiї, якi потрiбно здiйснювати протягом дня.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 Дистанцiйне навчання. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання в закладах дошкiльної освiти м. Червонограда
    За прогнозами ЮНЕСКО у XXI столiттi дiти будуть проводити в закладах освiти лише 30-40% часу, 40% - буде вiдведено на дистанцiйне навчання, а решта - на самостiйне.
    21 вересня2020 року вiдбулася вiдео-конференцiя вiдповiдальних за дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти на тему "Дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання".
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО наголосила на дотриманнi основних вимог правил гiгiєни у закладах освiти та рекомендацiй Мiнiстерства освiти i науки України щодо дистанцiйного навчання пiд час карантину (листи МОН: вiд 11.03.2020 № 1/9-154, вiд 13.03.2020№ 1/9-161). Вона ознайомила усiх, через презентацiю, з структурою, принципами, методами, технологiями дистанцiйного навчання. Основну увагу придiлено платформам та сервiсам дистанцiйного навчання.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДIВ ДО ДНЯ ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТА ОЛIМПIЙСЬКОГО ТИЖНЯ
    Заступником директора з НТР Хомою Ганною Михайлiвною та тренерами - викладача спортивних вiддiлень були проведенi iнформацiйно-просвiтницькi заходи у формi бесiд, лекцiй, а також були проведенi показовi, вiдкритi, тренувальнi заняття, спортивнi змагання з метою популяризацiї спорту, пiдняття патрiотичного духу молодого поколiння та вiдчуття гордостi за Україну.
    Пiд час тренувальних занять були проведенi бесiди "Досягнення олiмпiйських українцiв на Мiжнароднiй аренi", а також проведенi вiдкритi, показовi, тренувальнi заняття з видiв спорту, якi культивуються школi ( з 07 по 13 вересня 2020 року). Вихованцi та тренери-викладачi вiддiлення футболу 12-13 вересня 2020 року в м.Сокаль брали участь у турнiрi з футболу присвяченому Дню фiзичної культури та спорту, де посiли I мiсце. Також, 12-13 вересня 2020 року в с.Туринка ( Жовкiвського р-ну) вiддiлення футболу виступали на турнiрi з футболу присвяченому пам'ятi загиблих воїнам АТО, де посiли I мiсце. 05-06 вересня 2020 року в м.Львовi, вихованцi вiддiлення плавання брали участь у вiдкритому Кубку Львова з плавання серед юнакiв, юнiорiв та молодi. I мiсце на двох дистанцiях 50м, 100м н/сп посiв Пятночко Владислав, Пятночко Юлiя посiла II та III мiсця на дистанцiях 50м н/сп та 50м в/с.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 ВIДБУЛИСЬ IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНI НАРАДИ
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО у програмi Zoom вiдбулись iнструктивно-методичнi наради. 16.09.2020 Перець Надiя Михайлiвна провела нараду з учителями ЗЗСО м. Червонограда, якi працюють у 1-х класах з питання "Принципи нового Державного стандарту початкової школи". Пiд час наради з педагогами мiста було вiдзначено чинники якiсної початкової освiти та обговорено особливостi органiзацiї освiтнього процесу у 1 класах.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 ОНЛАЙН-ЗУСТРIЧ КЕРIВНИКIВ ЗАКЛАДIВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ №№1,4,13
    17 вересня 2020 року вiдбулася онлайн зустрiч спецiалiста першої категорiї з дошкiльного виховання IриниПоручинської з керiвниками ЗДО №№ 1,4,13 з використанням електронної платформи Zoom вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти на вересень 2020 року.
    Пiд час зустрiчi керiвники закладiв дошкiльної освiти Леся Сохан, Ольга Бахмачук, Мар'яна Олiярникподiлилися досвiдом роботи закладу щодо виконання вимог до розпорядку дня i навчання, органiзацiї життєдiяльностi, рухової активностi дiтей пiд час карантину.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 Корекцiйне обладнання для iнклюзивних класiв ЗЗСО та iнклюзивних груп ЗДО
    Необхiдними умовами формування iнклюзивного середовища у закладах освiти є матерiально-технiчне забезпечення потреб iнклюзивної освiти.
    Iнклюзивне навчання передбачає створення рiвних умов i доступу до навчання для всiх без винятку дiтей у групi та класi. В цьому й полягає iнклюзивний пiдхiд до освi-ти. Але, безумовно, дiтям з особливими потребами потрiбна додаткова пiдтримка для того, щоб процес навчання був успiшним i корисним для всiх. Передусiм, важли-вим є забезпечення такої дитини всiм необхiдним навчальним обладнанням.
    Опублiковано 17.09.2020
    Детальнiше...

 Звiт про Олiмпiйський тиждень 2020
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти у межах Всеукраїнської акцiї "Олiмпiйський урок", "Олiмпiйський тиждень" та з нагоди дня фiзичної культури i спорту учителями фiзичної культури ЗЗСО мiста з 01.09 по 12.09.2020 були проведеннi наступнi заходи: презентацiї "Олiмпiйцi - майбутнє здорової країни, "Кращий малюнок", "Олiмпiйська вiкторина", комбiнована естафета, олiмпiйська система, легкоатлетичнi естафети "Дiти - олiмпiйська надiя України", двостороння гра волейбол, мiнi-турнiри по футболу, спортивнi квести, турнiри з тенiсу, конкурси-змагання.
    Опублiковано 14.09.2020
    Детальнiше...

 ПРОВЕДЕНО IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНУ НАРАДУ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДIВ ОСВIТИ
    10 вересня 2020 року у форматi вiдео-конференцiї з використанням електронної платформи Zoomметодист IМЦО Жанна Кобзарпровелаiнструктивно-методичну нараду щодо аспектiв роботи практичних психологiв i соцiальних педагогiв в умовах дистанцiйного навчання.
    У ходi роботи були висвiтленi питання щодо ведення фахової документацiї, перелiку прiоритетних напрямкiв та змiсту роботи працiвникiв психологiчної служби та заходам спрямованих для збереження психiчного та фiзичного здоров'я учасникiв освiтнього процесу.
    Опублiковано 14.09.2020
    Детальнiше...

 IНФОРМАЦIЙНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ ОСВIТИ М. ЧЕРВОНОГРАДА ОТРИМАНО В РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРI МАТЕРIАЛЬНИХ ФОНДIВ ДОН ЛОДА ПIДРУЧНИКИ ДЛЯ УЧНIВ 3-х та 7-Х КЛАСIВ ЗЗСО
    Вiдповiдно до дозамовлення пiдручникiв на 2020-2021 навчальний рiк зi складу ресурсного центру матерiальних фондiв ДОН ЛОДА 08.09.2020 року здiйснено вивiз пiдручникiв для учнiв 3-х та 7-х класiв ЗЗСО м. Червонограда.
    Отримано:
    для 3-х класiв - "Мистецтво" - 100%;
    для 7-х класiв - "Всесвiтня iсторiя" -100% , "Iсторiя України" - 100% , "Iнформатика" - 100%, "Англiйська мова" - 100%, "Нiмецька мова" 120%,"Англiйська мова" - 100%, "Нiмецька мова" 120%,.
    Опублiковано 10.09.2020
    Детальнiше...

 Нарада заступникiв директорiв ЗЗСО
    9 вересня 2020 року в примiщеннi навчально-виховного комплексу № 10 вiдбулася iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи закладiв загальної-середньої освiти мiста Червонограда. Проводила нараду методист iнформацiйно-методичного центру освiти Хляка Любов Степанiвна. Зокрема, вона наголосила, що особливiстю цього навчального року є те, що заклади освiти розпочали його в умовах карантину через пандемiю коронавiрусу. На порядок денний були винесенi наступнi питання:
    Опублiковано 09.09.2020
    Детальнiше...

 Стипендiати - 2020
    За пiдсумками 2019-2020 навчального року щодо участi школярiв у предметних олiмпiадах, конкурсi учнiвських наукових робiт, конкурсах з української мови iменi Петра Яцика та мовно-лiтературному iменi Тараса Шевченка, дитячо-юнацькому фестивалi мистецтв "Сурми звитяги - 2019", вiдповiдно до мiської програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки 57 учнiв ЗЗСО Червонограда стали стипендiатами Червоноградської мiської ради. Найбiльше стипендiатiв у ЧСШ № 8 i ЧЗШ № 12 - по 11, у гiмназiї - 10.
    Опублiковано 15.06.2020
    Детальнiше...

 10 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ У ФОРМАТI ВIДЕО-КОНФЕРЕНЦIЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ ZOOM ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ВIДНОВЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
    10 червня 2020 року вiддiлом освiти було органiзовано проведення онлайн навчань для працiвникiв закладiв дошкiльної освiти з використанням електронної платформи Zoom щодо специфiки роботи садкiвпiсля вiдновлення освiтнього процесу.
    Входi роботи були висвiтленi питання"Щодо органiзацiї роботи ЗДО пiд час карантину", "Дотримання протиепiдемiчних вимог i рекомендацiй МОЗ у ЗДО на перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)","Симптоми вiрусних захворювань","Психологiчний комфорт учасникiв освiтнього процесу, як успiшна складова пiд час виходу з карантину", "Методична робота ЗДО: вiд професiйної до дистанцiйної дiяльностi".
    Опублiковано 11.06.2020
    Детальнiше...

 Дистанцiйне подання заяви батькiв для проведення комплексної оцiнки розвитку дитини в IРЦ
    У зв'язку з обмежувальними протиепiдемiчними заходами щодо розповсюдження коронавiрусу COVID-19 подавати документи для проведення комплексної оцiнки розвитку дитини можливо дистанцiйно через автоматизовану систему роботи IРЦ
    https://ircenter.gov.ua/
    Бережiть себе, своїх дiтей та близьких!
    Звертайтесь з усiх питань в особистi повiдомлення на нашiй сторiнцi IРЦ на сторiнцi Facebook.
    Детальнiше...
    Опублiковано 12.05.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї, правознавства, громадянської освiти
    11.03.2020 на базi Червоноградської гiмназiї вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї, правознавства, громадянської освiти мiста Червонограда та Сокальського району, на тему: "Перспективи iнтеграцiї суспiльствознавчих дисциплiн", для проведення якого була запрошена Василькiв Iрина Дмитрiвна, старший викладач кафедри суспiльствознавчої освiти ЛОIППО.
    Пiд час роботи було розглянуто ряд важливих питань: новий держстандарт; синхронiзацiя шкiльних курсiв; використання методичних можливостей пiдручника на уроках суспiльствознавчого циклу; розробленi напрями роботи для авторських творчих майстерень.
    Опублiковано 17.03.2020
    Детальнiше...

 11 березня 2020 року в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 було проведено чергове засiдання науково-методичної ради IМЦО м. Червонограда
    Методичну раду проведено вiдповiдно до плану роботи IМЦО.На порядок денний були винесенi питання:
    1. Про пiдсумки участi здобувачiв освiти закладiв загальної середньої освiти м.Червонограда в III етапi Всеукраїнських учнiвських олiмпiад та II етапi конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт.
    2. Розгляд та схвалення творчих методичних розробок педагогiчних працiвникiв закладiв загальної середньої освiти.
    З першим питанням виступила методист БДЮТЧ Кузик Марiя Василiвна, яка поiнформувала присутнiх та проаналiзувала результати участi вихованцiв ЗЗСО мiста в III обласному етапi Всеукраїнських учнiвських олiмпiад та II обласному етапi конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт у 2019-2020 навчальному роцi.
    Опублiковано 12.03.2020
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради