На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 04 та 05 листопада 2019 у шiсть закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда було доставлено нових 79 комплектiв персональних комп'ютерiв та 12 ноутбукiв
    Для покращення якостi навчального процесу за кошти державної освiтньої субвенцiї (70%) та спiвфiнансування мiсцевого бюджету (30%) було здiйснено закупiвлю нової комп'ютерної технiки на загальну суму 1 млн. 18 тис. грн. для закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда.
    Новi комплекти персональних комп'ютерiв та ноутбуки отримали:
    Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 1 - 20 ПК на суму 225 тис. грн.;
    Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 2 - 13 ПК на суму 146,40 тис. грн.;
    Опублiковано 12.11.2019
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум музичних керiвникiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда та Сокаля
    У непростiй дошкiльнiй науцi музичне виховання посiдає особливе мiсце, адже його засобами ми формуємо у дiтей естетичний смак, креативнiсть. Це покладає на музичного керiвника велику вiдповiдальнiсть, потребує вiд нього постiйного професiйного вдосконалення.
    12 листопада 2019 року на базi ЗДО ясла-садок № 10 (Олексович Анжелiка Вячеславiвна, директор; Бучинська Тетяна Михайлiвна, вихователь-методист) вiдбувся регiональний семiнар-практикум музкерiвникiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда та Сокаля.
    Опублiковано 12.11.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi пiдручники на ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник
    7 листопада 2019 завезено пiдручники для учнiв 10-х класiв закладiв загальної середньої освiти:
    №з/п Назва К-сть цiна сума
    1 Iнформатика 10(11) Морзе стандарт 582 40,12 23349,84
    2 Iнформатика 10(11) Руденко профiль 62 69,61 4315,82
    3 Мистецтво 10(11) Комаровська стандарт, профiль 122 58,88 7183,36
    4 Мистецтво 10(11)Гайдамака стандарт, профiль 186 45,88 8533,68
    5 Технологiї 10(11) Ходзинська стандарт 224 40,14 8991,36
    Опублiковано 08.11.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi iгровi набори Six Bricks на ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник
    6 листопада 2019 завезено iгровi набори Six Bricks для учнiв 1-х класiв закладiв загальної середньої освiти:
    №з/п Назва К-сть цiна сума
    1 Iгровий набiр Six Bricks 963 15,5 14926,5
    Отримано на кожного учня та вчителя 1-х класiв ЗЗСО.
    Закус Г. В., методист IМЦО
    Опублiковано 08.11.2019
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум практичних психологiв ЗДО м.Червонограда
    07.11.2019 р. на базi закладу дошкiльної освiти ясла-садок № 9 вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв дошкiлля"Сендплей-метод позитивного впливу на психiчний i мовленнєвий розвиток дитини"
    В ходi заходу практичний психолог ЗДО №9 Юферова Тетяна Iванiвна провела майстер-клас "Сендплей- метод позитивного впливу на психiчний i мовленнєвий розвиток дитини" та презентувала колегам методичний бюлетень "У творчому пошуку" з досвiду своєї роботи.
    Опублiковано 08.11.2019
    Детальнiше...

 Семiнар викладачiв предмета "Захист Вiтчизни"
    06.11.2019 на базi ЧЗШ № 5 вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист Вiтчизни".
    Майстер -клас Використання IКТ у роботi вчителя "Захист вiтчизни" та позакласному вiйськово-патрiотичному вихованнi учнiвської молодi провiв Самчук Олександр Михайлович.
    Метод IКТ тiсно пов'язаний з методом проектiв. Вiдмiннiсть проектного навчання вiд класичного полягає у тому, що учнi на рiзних етапах навчання дiють самостiйно, а учитель виступає у ролi консультанта.
    На семiнарi обговорили питання поповнення матерiально-технiчної бази кабiнетiв "Захист Вiтчизни".
    Опублiковано 07.11.2019
    Детальнiше...

 Бiнарне заняття "Осiння подорож"
    06.11.2019 на базi Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради проведено бiнарне заняття "Осiння подорож" за участю дiтей раннього вiку та їх батькiв
    У ранньому вiцi дитина отримує багато рiзноманiтних вражень з навколишнього свiту. Вона розрiзняє кольори, форми, величини. Але не завжди всi цi властивостi привертають увагу малюка, мають для нього якесь життєве значення i є тими ознаками предметiв, якi вiн враховує в своїх дiях. Тож дуже важливо вчасно збагатити дiтей зоровими, слуховими, дотиковими якостями. Що i зробили вчитель-дефектолог Лариса Чоп та вчитель-логопед Валентина Вакула, якi провели цiкаве заняття.
    Опублiковано 06.11.2019
    Детальнiше...

 За пiдтримки https://www.cimonline.de/, Yuriy Didevych, Freie Ukraine Braunschweig e.V., Katerina Ostrovska та Лiлiя Дробiт, 31-го жовтня - 1-го листопада у Києвi вiдбувся семiнар у рамках проекту по травмотерапiї за iнтегративними методиками (КIМ концепт)
    У семiнарi- практикумi взяли участь методист Iнформацiйно - методичного центру освiти Кобзар Жанна Леонiдiвна, практичнi психологи Семенець Людмила Олександрiвна (ЧЗШ № 1), Беркита Ольга Петрiвна (ЧЗШ №9).
    Структурований та ресурсно-орiєнтований пiдхiд, що включає багатий потенцiал правої пiвкулi мозку, що робить KIM-концепт методом, який можна використовувати точно та ефективно, з максимальним самовизначенням для виходу iз кризи.
    Навчання методик, де людина почуває себе експертом власного життя, спецiалiстом по вирiшенню проблем i труднощiв, є ресурсною i компетентною особистiстю.
    Опублiковано 06.11.2019
    Детальнiше...

 Квест "Логiко-математична дiяльнiсть в казцi" для вихователiв ЗДО м. Червонограда
    05.11.2019 в музичнiй залi закладу дошкiльної освiти ясла-садок № 13 у рамках майстер-класу вихователiв ЗДО, якi мають звання "вихователь-методист" вiдбулася творча зустрiч вихователiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    Олiярник Мар'яна Богданiвна, директор ЗДО № 13 зустрiла привiтальним словом та ознайомила присутнiх з дiяльностю закладу.
    Мойко Людмила Михайлiвна, вихователь-методист ЗДО № 13 наголосила на важливiсть логiко-математичного розвитку дошкiльникiв та нагадала основи логiко-математичних завдань у роботi з дiтьми.
    Опублiковано 05.11.2019
    Детальнiше...

 Семiнар учителiв iнформатики
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО м. Червонограда на жовтень пiд керiвництвом методиста Рiзника Володимира Ярославовича 29 жовтня на базi Червоноградського НВК "Спецiалiзована школа I-II ступенiв-колегiум" №3 вiдбувся мiський семiнар-тренiнг з теми "Методика викладання вибiркового модуля "Веб-технологiї" для учителiв iнформатики. У роботi семiнарувзяла участь асистент кафедри педагогiки Комунального закладу Львiвської обласної ради "Львiвський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти" Манько Надiя Миколаївна.
    Опублiковано 01.11.2019
    Детальнiше...

 Iнструктивно-методична нарада завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда
    31 жовтня 2019 року в примiщення бiблотеки ЧЗШ № 1 вiдбулася iнструктивно-методична нарада завiдувачiв бiблiотек закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник.
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО пiдбила пiдсумок проведення Мiсячника шкiльних бiблiотек у ЗЗСО та забезпечення учнiв i педагогiв пiдручниками за таблицями "Контингенти", пiдписала акти на списання бiблiотечної лiтератури. Було обговорено питання щодо списання пiдручникового фонду та вивозу в макулатуру.
    Опублiковано 01.11.2019
    Детальнiше...

 Проведена iнструктивно-методична нарада для вчителiв, якi проводять уроки фiзичної культури у 3 та 4 класах ЗЗСО
    На виконання наказу вiддiлу освiти № 264 вiд 02.10.2019 "Про органiзацiю проведення урокiв плавання для учнiв 3, 4 класiв закладiв загальної середньої освiти у 2019-2020 н.р." була 29.10.2019 на базi ЧЗШ № 9 проведена iнструктивно-методична нарада для вчителiв, якi проводять уроки фiзичної культури у 3 та 4 класах ЗЗСО.
    Основнi питання, якi розглядались на нарадi це забезпечення належних умов та дотримання правил технiки безпеки при проведеннi урокiв плавання для учнiв 3, 4 класiв, призначення вiдповiдальних за збереження життя i здоров'я учнiв пiд час проведення занять плавання.
    Опублiковано 30.10.2019
    Детальнiше...

 Майстер-клас "Проектна дiяльнiсть у закладах дошкiльної освiти" для вихователiв ЗДО м. Червонограда
    Iнновацiї завжди були вирiшальним чинником розвитку суспiльства. Сьогоднi ЗДО активно займаються проектною дiяльнiстю з дошкiльнятами. Ця педагогiчна технологiя, в основi якої самостiйна дiяльнiсть дошкiльникiв (дослiдницка, пiзнавальна, продуктивна) перетворює новi знання на реальнi витвори.
    29 жовтня 2019 року в ЗДО ясла-сад № 12 вiдбувся майстер-клас "Проектна дiяльнiсть у закладах дошкiльної освiти".
    Привiтальним словом зустрiла педагогiв Стефанiв Наталiя Логiнiвна, директор закладу.
    Боруцька Галина Iванiвна, вихователь ЗДО № 12 розпочала захiд iз розминки-знайомства з вихователями старших груп ЗДО мiста. Презентувала свiй досвiд роботи з дошкiльниками, подiлилася своїми напрацюваннями з проектної дiяльностi. Майстер-клас провела у формi "робота в групах".
    Опублiковано 30.10.2019
    Детальнiше...

 Перемога Червоноградських школярiв
    Феєричною виявилася участь Червоноградських школярiв у ХХ ювiлейному фестивалi мистецтв "Сурми звитяги - 2019". З 11 робiт надiсланих для участi у заключному етапi конкурсу у трьох номiнацiях образотворчого мистецтва, 10 стали переможцями. Ось iмена їх авторiв:
    I мiсце Смолярчук Катерина, вихованка гуртка "Живопис i рисунок" БДЮТЧ, керiвник Мисак Р.I, робота "З Україною в серцi";
    Фарина Анна, учениця ЧНВК №13, керiвник Мартинович О.Я., робота "Декоративна тарiль "пам'ятi "Баррета" Юрiя Луговського";
    Опублiковано 29.10.2019
    Детальнiше...

 Нарада вихователiв-методистiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда
    28.10.2019 в примiщеннi ЗДО № 13 вiдбулася нарада вихователiв-методистiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    Закус Галина Василiвна, методист iнформацiйно-методичного центру освiти пiдсумувала роботу вихователiв ЗДО мiста у II половину дня за 2018-2019 н.р., наголосила на вiдповiдальному виконаннi органiзацiї та проведеннi освiтньої дiяльностi з вихованцями за цей перiод, ознайомила з видами й типами занять, якi проводитимуться на практицi в закладах дошкiльної освiти.
    Опублiковано 28.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся виїзний семiнар-практикум учителiв математики
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО на 2019-2020 навчальний рiк 24жовтня2019 року вiдбувсявиїзний семiнар-практикум учителiв математики на тему "Формування позитивної мотивацiї до навчання на уроках математики".
    Вчителi навчальних закладiв м. Червонограда та м. Соснiвки вiдвiдали м. Львiв. Учасники семiнару ознайомилися з методами та пiдходами до навчання у Школi вiльних та небайдужих. Директор школи п. Ольга Гiсь, автор пiдручникiв та за спецiальнiстю математик, провела цiкаву та змiстовну екскурсiю навчальним закладом, подiлилася секретними методами роботи з дiтьми та батьками.
    Опублiковано 25.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї
    23.10.2019 вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї на тему: "Дослiдження українського нацiонально-визвольного руху ХХ ст. Провiдний дiяч ОУН Євген Коновалець", який органiзували вчителi ЧЗШ № 6. В рамках якого було вiдвiдано музей-садибу Є. Коновальця в селi Зашкiв, Львiвської областi.
    Вчителi вiдвiдали екскурсiю та разом з працiвниками музею провели паралелi мiж минулим i сьогоденням. Подискутували над питанням, хто ж такий Євген Коновалець? Тому, що не будучи нiколи формальним головою держави, вiн був i залишився для майбутнiх поколiнь вождем української нацiї.
    Опублiковано 25.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся виїзний семiнар-практикум учителiв географiї та бiологiї ЗЗСО м.Червонограда
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО м. Червонограда на 2019-2020 навчальний рiк 22 жовтня 2019 року вiдбувся виїзний семiнар-практикум учителiв географiї та бiологiї ЗЗСО м.Червонограда натему "Природозберiгаюча дiяльнiсть на уроках географiї та бiологiї. Iнновацiйнi форми роботи з природничих дисциплiн".
    Вчителi усiх навчальних закладiв м.Червонограда та м.Соснiвкивiдвiдали Яворiвщину, а саме загальноосвiтню школу I-III ступенiв iменi Ю. Костiва у с. Старичi, де їх гостинно зустрiла директор школи, учитель географiї Наталiя Михайлiвна Косик, педагогiчний та учнiвський колективи. Пiд час перебування у цьому навчальному закладi було проведено дендрологiчну екскурсiю шкiльним парком, а також чудовi майстер-класи "Розпис Яворiвської забавки" та "Вибiйка екосумки". Пiзнавальними були тренiнг "Iнновацiйнi пiдходи у викладаннi природознавчих дисциплiн" та природничий квест. Учителi також ознайомились з лабораторiєю учнiвської молодi "Мандрiвний учнiвський клуб".
    Опублiковано 25.10.2019
    Детальнiше...

 Семiнар учителiв музичного мистецтва
    Цими чарiвними осiннiми днями, коли учнi шкiл на канiкулах, педагоги ЗЗСО перебувають у пошуку нових, цiкавих та ефективних форм навчання та виховання школярiв. 23 жовтня 2019 року семiнар учителiв музичного мистецтва приймала Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11.
    Тема семiнару "Використання музичних iнструментiв на уроках музичного мистецтва та позаурочнiй дiяльностi для зацiкавлення школярiв музикою" найбiльш близька учителю музики цього закладу Чобоняну Валерiю Самадовичу. Вiн зiбрав чималу колекцiю народних i шумових iнструментiв та з успiхом використовує їх на своїх уроках для музикування i розвитку ритмiчного чуття молодших школярiв. Майстер-клас, проведений учителем з колегами, продемонстрував можливостi розвитку творчої активностi учнiв на уроках. Учителi-музиканти створили свiй iмпровiзований гурт та виконали кiлька народних пiсень.
    Опублiковано 24.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар-практикум вчителiв фiзики
    Наука виграє, коли її крила розкованi фантазiєю.
    М. Фарадей

    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО, 22 жовтня на базi ЧЗШ № 6 вiдбувся семiнар-практикум на тему "Використання IТ технологiй та краєзнавчого матерiалу в курсi фiзики".
    Директор школи Ковалик Роман Бронiславович розповiв про навчальний заклад та побажав учасникам плiдної працi. Учитель Бойчук Т.Є. представила доповiдь на тему "Можливостi використання краєзнавчого матерiалу в курсi фiзики".
    Опублiковано 23.10.2019
    Детальнiше...

 Творча зустрiч педколективiв ЗДО ясла садок № 7 та № 10 м. Червонограда
    22.10.2019 колектив закладу дошкiльної освiти ясла-садок № 7 приймав педагогiчний колектив ЗДО ясла-садок № 10 щодо обмiну досвiду роботи з дошкiльниками.
    Михалюк Ганна Богданiвна, директор ЗДО № 7 ознайомила присутнiх з iстрiєю закладу та представила роботу свого закладу.
    Малицька Оксана Миколаївна, вихователь-методист презентувала роботу педагогiв за iнновацiйними методиками, якi впроваджують в закладi.
    Пiд час зустрiчi педагоги дiлилися досвiдом роботи з використання сучасних iнновацiйних технологiй та побували в ролi дiтей, виконуючи практичнi завдання, якi проводять з дошкiльниками.
    Опублiковано 23.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiст досвiду з НРЦ "Свiтанок"
    22 жовтня 2019 року у школi в рамках проекту "Моя школа вiдкрита для всiх" вiдбувся мiст досвiду з НРЦ "Свiтанок" (м.Червоноград). На зустрiчi працiвники навчально-реабiлiтацiйного центру подiлилися досвiдом органiзацiї роботи з дiтьми з особливими освiтнiми потребами, методичними прийомами та пiдходами до навчання вихованцiв центру.
    Особливо корисними були поради та рекомендацiї педагогiв центру щодо психологiї спiлкування та побудови довiрливих, результативних взаємин з колишнiми вихованцями центру, якi тепер навчаються в нашiй школi.
    Опублiковано 23.10.2019
    Детальнiше...

 Iнструктивно-методична нарада працiвникiв психологiчної служби ЗЗСО та ЗДО м. Червонограда
    17 жовтня 2019 року на базi ЧЗШ № 12 вiдбулась iнструктивно-методична нарада практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО та ЗДО "Просвiтницька робота практичного психолога з педагогами та батьками для створення комфортного освiтнього середовища"
    Фахiвцi психологiчної служби проаналiзували ефективнi форми та методи просвiтницької роботи щодо пiдвищення психологiчної та соцiальної компетентностi учасникiв освiтнього процесу.
    Опублiковано 22.10.2019
    Детальнiше...

 Семiнар бiблiотечних працiвникiв ЗЗСО м. Червонограда
    17 жовтня 2019 року на базi URBAN бiблiотеки м. Трускавця вiдбувся мiський семiнар бiблiотечних працiвникiв закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда на тему "Лiтературнi зустрiчi в бiблiотецi - одна iз форм заохочення користувачiв до читання книги".
    Вiра Савка, завiдувач URBAN бiблiотеки, ознайомила учасникiв семiнару з роботою бiблiотеки, провела тренiнг з впровадження фандрейзингу в роботу шкiльної бiблiотеки, залучення фiнансування для бiблiотек, ази написання проектiв.
    Опублiковано 21.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар учителiв фiзичної культури
    Вiдповiдно до календарного планування 18 жовтня 2019 року на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся мiський семiнар учителiв фiзичної культури. На семiнару був проведений майстер-клас учителем фiзичної культури Тиндик Тетяною Олександрiвною "Вдосконалення технiчного виконання фiзичних вправ".
    Колеги Труш Вiкторiя Олександрiвна, Дубик Марiя Iванiвна подiлились досвiдом роботи проведення вправ на уроках фiзичної культури.
    Учасники семiнару були вдячнi за отриманнi враження та досвiд.
    Опублiковано 21.10.2019
    Детальнiше...

 16 жовтня вiдбувся семiнар учителiв християнської етики мiста Червонограда
    Органiзували i провели семiнар на тему: "Духовнi святинi України" вчителi християнської етики ЧЗШ№ 5 та ЧЗШ № 9 за сприяння Iнформацiйно - методичного центру освiти.
    У програмi семiнару- вiдвiдування Марiйського центру, що у селi Зарваниця на Тернопiллi. Спiльна Свята Лiтургiя, молитва на вервицi, Хресна Дорога, молебен бiля Чудотворної iкони Зарваницької Матерi Божої - викликали почуття миру та спокою в душi.
    У цiй духовнiй мандрiвцi нас супроводжував о. Михайло Левицький священик храму Пресвятої Богородицi Владичицi України.
    Опублiковано 16.10.2019
    Детальнiше...

 Дякуємо за вiдгуки...
    Дякуємо за вiдгуки учасникам IХ Всеукраїнського Фестивалю педагогiчних iдей "Мiй особистiсно зорiєнтований урок" у Червоноградi 10-12 жовтня: "Червоноград... Надзвичайно гостинне красиве мiсто. А люди? Ви знаєте, якi там люди? Отримати стiльки тепла, любовi, турботи, пiклування, скiльки ми отримали в цьому мiстi, мрiє кожен... Ту атмосферу, що панує на фестивалi, не передати... Туди приїжджають тiльки рiднi..." (Людмила Войтюк, Ладижин, Вiнниччина) "Звiтуємо про прекрасний захiд (зусiбiч прекрасний!!!) Започаткував цей оригiнальний проект наш колега Анатолiй Миколайович Фасоля (свiтла пам`ять). Учасники Фестивалю - це творчо активнi , невгомоннi в пошуках нових iдей, високопрофесiйнi, надзвичайно позитивнi вчителi-словесники всiєї України!!! Фестиваль - це новi знайомства, приємне спiлкування,взаємонавчання i - сiм мiшкiв нових iдей,досвiду й позитиву веземо додому!" ( Нiна Голуб, Київ) "Заряджена позитивом, енергiєю, з презентацiями, книгами, а також iз досвiдом повертаюся додому" (Анжела Дмитрiв) "Вiд сезону до сезону вчительство дихає ОЗОНом. Дякую долi, що потрапила на такий фестиваль! Це просто супер!" (Алла Добровольська, Новоукраїнка) "Панельна дискусiя триває... А.- М. Богосвятська - неперевершений модератор! А експертна група! А дiалог iз залою! "Краса! - i серце вiдпочине!" Невимушено, але аргументовано й толерантно вели його учасники!" (Ольга Криворотенко, Днiпропетровщина) ""Сьогоднi пощастило побувати на уроцi Криворотенко Ольги Григорiвни, заслуженого вчителя України, побачити, як вона творила мистецтво уроку разом з 11- класникаси ЧЗШ 12. Дякую Вам, Майстрине! Ви були неперевершенi!" (Катерина Макарук, Ковель) "Неймовiрно тепло,гостинно i привiтно зустрiчали учасникiв Фестивалю iз 21 областi України всi освiтнi заклади Червонограда (3, 8, 9, 12, гiмназiя).
    Опублiковано 16.10.2019
    Детальнiше...

 ЧЕРВОНОГРАД ФЕСТИВАЛЬНИЙ
    Розмiрковую про Червоноград фестивальний: У нашому мiстi вiдбулася грандiозна подiя, що торкнулася, схвилювала, спонукала дiяти не лише вчительську спiльноту. Щира подяка та низький уклiн усiм органiзаторам педагогiчного свята. А свято, зазвичай, потребує ретельної пiдготовки. Усвiдомлюю, скiльки вкладено сил i старань!
    Надiя Михайлiна Пащук з ентузiазмом прийняла фестивальну естафету, достойно пiдняла смолоскип озонiвського вогню, роздала гарячi iскринки кожному учаснику, запалюючи серця: Захоплююся працездатнiстю, творчим запалом мудрого стратега i рiшучого практика - панi Надiї Михайлiвни. Така тендiтна, на перший погляд вразлива й слабка, жiнка продумала усе до дрiбничок, зумiла органiзувати нашу спiльноту вiд поселення "Не згубiмося у трьох соснах.." , святкової вечерi "ОЗОНiвцi всiх країв! Для Вас - нашi серця, канапки й галицькi пляцки! Єднаймося!" до проведення майстер-класiв, показових урокiв: Та i "Правда, люди, правда це - Надiя - майстриня гарная:" . Майстер - клас з теми "Бiоадекватнi технологiї на уроках мови i лiтератури. Робота з текстом" отримав безлiч хвалебних вiдгукiв.
    Опублiковано 15.10.2019
    Детальнiше...

 Бiблiотечний урок у ЧЗШ I ст. №11
    11 жовтня 2019 у 2-Б та 2-В класах вiдбувся бiблiотечний урок присвячений творчостi видатного педагога "Криниця мудростi Василя Сухомлинського", який пiдготувала i провела завiдувач бiблiотеки Барнасюк Свiтлана Григорiвна.
    Пiд час уроку учнi дiзналися про життя i творчiсть видатного педагога i письменника, читали про неповторну красу природи, магiчну силу доброти i чуйностi у взаєминах мiж людьми, слухали i обговорювали оповiдання "Дiвчинка i синичка", яке пробудило у них бажання захистити слабшого, допомогти "друзям" нашим меншим. Твори Василя Олександровича вчать дiтей бачити свiт яскравим, рiзнобарвним та неповторним, розвивати культуру мовлення, виховувати любов до творчостi i мистецтва. Урок пройшов на високому рiвнi та залишив у пам'ятi дiтей високi моральнi, естетичнi почуття.
    Опублiковано 15.10.2019
    Детальнiше...

 Екскурсiя у Нацiональний музей "Сокальщина" учнiв ЧЗШ I ст. №11
    09.10.2019 учнi 2-Б класу разом з класним керiвником Пташкограй Олександрою Михайлiвною вiдвiдали Нацiональний музей нашого мiста.
    Цiкавою, змiстовною i пiзнавальною була розповiдь про старовиннi предмети домашнього ужитку українцiв. Вихованцi мали можливiсть дiзнатися про мисник (шкаф для посуду), побачити рiзноманiтнi миски i глечики, старовинну праску, бамбетель, плетену колиску-люльку, вироби iз соломи тощо.
    Особливу увагу учнiв привернуло рiзномаїття вишиванок. Головний акцент екскурсовод зробила на самобутнiй та оригiнальнiй вишивцi Сокальщини. З неабиякою цiкавiстю розглянули жiночi прикраси, виготовленi iз скла, дерева та каменю.
    Опублiковано 15.10.2019
    Детальнiше...

 "Козацькi забави" у ЧЗШ I ст. №11
    Гарний осiннiй день, багатий, щедрий, рiзнокольоровий зiбрав учнiв на шкiльному подвiр'ї. Традицiйно до Дня захисника України, вiдбулися "Козацькi забави" мiж учнями 4-х класiв, якi пiдготувала i провела педагог-органiзатор Прокопчук Марiя Iванiвна. Вiдгомонiли столiття з того часу, як в пониззi Днiпра, за його порогами, мужнi i волелюбнi лицарi заснували Запорiзьку Сiч. А пам'ять живе. Тому з метою виховання пошани до iсторичного минулого, допомогти дiтям осмислити свою особистiсть як частину великого українського народу, морального та фiзичного загартовування школярiв значну частину козацьких розваг скадали спортивнi змагання.
    Опублiковано 15.10.2019
    Детальнiше...

 Завершився IХ Всеукраїнський фестиваль педагогiчних iдей "Мiй особистiсно зорiєнтований урок"
    Багряним кленовим листом упав з календаря 12 й день жовтня , мелодiєю осiннього вальсу звiстив, що завершився IХ Всеукраїнський фестиваль педагогiчних iдей "Мiй особистiсно зорiєнтований урок". "Тут зiбрався цвiт наш увесь" - зустрiла гостинно понад 200 учасникiв фестивалю, учителiв-словесникiв з 21 областi України загальноосвiтня школа Червонограда 12, а наступного дня естафету пiдхопило ще 4 освiтнi заклади: ЧЗШ 9, ЧСШ 8, гiмназiя , ЧНВК3. Пiсля урочистого вiдкриття, переклички учасникiв вiдбулася панельна дискусiя на тему "Читання художньої лiтератури й прагматичнi орiєнтири сучасних школярiв: де шукати точки дотику?"(модератор А.- М. I. Богосвятська), а ще майстер-класи науковцiв: Нiни Голуб, Олени Горошкiної, Тамiли Яценко (Київ), Надiї Мельник, Миколи Пiддубного (Рiвне), Анни-Марiї Богосвятської (Львiв) та майстер-класи методистiв, учителiв-практикiв: Тетяни Волковської (Одеса), Людмили Чеховської (Запорiжжя), Свiтлани Стасюк (Рiвне), Ольги Ромасевич, Надiї Пащук (Червоноград). Наступного дня учасники Фестивалю мали змогу побачити i обговорити по 2 показовi уроки вчителiв Червонограда та з iнших областей. На третiй день Фестивалю на базi ОЛК "Ровесник" для учасникiв фестивалю практичнi психологи та працiвники Iнкоюзивно- ресурсного центру провели тренiнги з актуальних проблем навчально-виховного процесу.
    Опублiковано 12.10.2019
    Детальнiше...

 Нарада з питань iнклюзивного навчання в закладах дошкiльної освiти
    8 жовтня 2019 року в Червоноградському Iнклюзивно-ресурсному центрiвiдбулася нарадаз питань впровадження iнклюзивного навчання дiтей з особливими потребами у закладах дошкiльної освiти. Розпочався захiд дискусiєю, модератором якої була директор центру Тетяна Дмитришин, щодо важливостi використання у роботi з дiтьми корекцiйного обладнання.
    Також до обговорення питань стану законодавчого забезпечення iнклюзивної освiти, роль та значення iнклюзiї для батькiв дiтей з особливими освiтнiми потребамидолучились спецiалiст вiддiлу освiти Iрина Поручинська, практичний психолог IРЦ Галина Гавдьо, голови Команд психолого -педагогiчного супроводу ЗДО № 1,18,19 Наталя Романик, Свiтлана Петрашкевич, Мар'янаЖигайло.
    Опублiковано 10.10.2019
    Детальнiше...

 Змагання з футболу на призи клубу "Шкiряний м'яч"
    08.10.2019 на базi стадiону Червоноградської гiмназiї завершились змагання з футболу на призи клубу "Шкiряний м'яч". У нелегкiй боротьбi мiсця розподiлились таким чином:
    I мiсце - Червоноградська гiмназiя
    II мiсце - ЧЗШ № 9
    III мiсце - ЧЗШ № 1
    Учнi були нагородженi кубками, медалями та грамотами.
    Бажаємо успiху та перемог командi учнiв Червоноградської гiмназiї в обласних занальних змаганнях.
    Опублiковано 10.10.2019
    Детальнiше...

 Корекцiйне обладнання для iнклюзивних класiв та груп ЗДО
    Створення iнклюзивного освiтнього середовища є одним iз напрямкiв реформування загальної середньої освiти, зокрема, у контекстi "Нової української школи".
    Уряд видiлив цiльову освiтню субвенцiю на закупiвлю засобiв корекцiї, дидактичного матерiалу. Щоб цi кошти використовувалися рацiонально, МОН розробило Типовий перелiк спецiальних засобiв корекцiї психофiзичного розвитку для дiтей з особливими освiтнiми потребами.
    Вiдповiдно до нього у заклади освiти м.Червонограда у 2019 роцi закуплено корекцiйне обладнання на суму 101 986 грн:
    Опублiковано 07.10.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi пiдручники на ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник
    Станом на 03.10.2019 отримано:
    2 клас - 100%.
    6 клас:
    Iнформатика - 100%,
    Всесвiтня iсторiя. Iсторiя України - 100%.
    11 клас - 100%.
    02.10.2019 завезено пiдручники на ЗЗСО :
    Опублiковано 07.10.2019
    Детальнiше...

 Зустрiч з Олександром Зiмбою учнiв ЧЗШ I ст. №11
    3 жовтня 2019 року вихованцi групи продовженого дня 1-3-х класiв були присутнi на зустрiчi з вiдомим львiвським письменником, заслуженим тренером України з важкої атлетики Олександром Зiмбою, яку органiзувала завiдувач бiблiотеки Барнасюк Свiтлана Григорiвна.
    лександр Iванович - автор серiї казок "Веселi пригоди Бровка та Мурчика". Важливе мiсце у його книжечках займає здоровий спосiб життя. Виявляється, що пан Олександр продовжує займатися спортом, кожен день починаючи з тренування. Вiн влаштував невеличкi змагання на спритнiсть iз найжвавiшим хлопчиком iз залу та перемiг у них. Почуття та неймовiрнi емоцiї переповнювали школярiв, вони веселилися, спiвали, смiялися та отримали масу задоволення, а ще поповнили свої домашнi бiблiотечки книжечками з автографом автора.
    Опублiковано 04.10.2019
    Детальнiше...

 Екскурсiя у музей iсторiї релiгiї учнiв ЧЗШ I ст. №11
    Шкiльнi екскурсiї - чудова можливiсть дiзнатися багато нового i цiкавого. Тому 27 вересня 2019 року учнi 2-В класу разом з вчителем Вацюрою Марiєю Богданiвною та педагогом-органiзатором Прокопчук Марiєю Iванiвною побували у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких).
    Школярi ознайомилися з iсторiєю нашого мiста. Дуже цiкаво було побачити народний одяг, чудовi вишиванi сорочки, рушники, iкони. Також дiти побачили речi, якими користувалися мешканцi палацу: одяг, предмети побуту, засоби працi, зброю.
    Опублiковано 04.10.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар учителiв англiйської мови на тему "Teaching in the 21-st century"
    03.102019 на базi ЧЗШ №12 вiдбувся мiський семiнар учителiв англiйської мови на тему "Teaching in the 21-st century". Голова шкiльного методоб'єднання Сiдельник О.М. наголосила на вiдмiнностях у навчаннi учнiв 20-го i 21-го столiть та необхiдностi формування навчальних, технiчних, життєвих компетентностей, щоб бути успiшним у сучасному свiтi. Свйонтек У.П. подiлилася досвiдом впровадження iдей проекту " Демократична школа" на уроках iноземних мов та формування в учнiв лiдерських якостей в позаурочнiй дiяльностi. Касьян I.В. провела майстер - клас на тему "Комунiкативнi компетентностi на уроках англiйської мови. Волонтер Корпусу Миру Кейсi Рiттер презентувала вчителям мiста стратегiї неформальної освiти та пiдвела пiдсумки своєї роботи в Українi. Присутнi мали можливiсть поспiлкуватися з носiєм мови та особисто оцiнити ефективнiсть запропонованих видiв дiяльностi.
    Опублiковано 04.10.2019
    Детальнiше...

 "Я маю право" для школярiв ЧЗШ I ст. №11
    16 вересня вихованцi групи продовженого дня 2-3-х класiв разом з вихователем Занчук О.I. та бiблiотекарем Барнасюк С.Г. вiдвiдали захiд "Я маю право" в рамках проекту "Територiя права", який вiдбувся в мiськiй бiблiотецi для дiтей.
    Пiд час зустрiчi школярi дiзналися про права i обов'язки, вiдповiдальнiсть за порушення своїх прав та прав iнших людей. Зустрiч пройшла в цiкавiй iгровiй формi.
    Опублiковано 04.10.2019
    Детальнiше...

 "Смiливi, дужi, небайдужi" у ЧЗШ I ст. №11
    13 вересня 2019 року у нашiй школi вiдбулися спортивнi змагання мiж учнями 3-х класiв "Смiливi, дужi, небайдужi", якi провела вчитель фiзичної культури Гулавська Юлiя Вiкторiвна. Дiти iз задоволенням виконували поставленi завдання та найактивнiшими виявились учнi 3-Б класу! Вiтаємо їх!
    Опублiковано 04.10.2019
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради