Культура - музеї << Назад
 Туристично-краєзнавча експедицiя "Вiд кордону до кордону"
    Науковi працiвники Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї та краезнавцi у 2018 роцi будуть проводити туристично-краєзнавчу експедицiю "Вiд кордону до кордону".
    В рамках цiєї експедицiї передбачається ознайомлення та дослiдження iсторичних об'єктiв. При теоретичнiй пiдготовцi подорожi було взято за основу книги, виданi понад 100 рокiв тому:
    - iлюстрований "Путiвник по Галичинi" автора М. Орловича. Матерiали до цього путiвника збирались з 1906 по 1913 роки членами Львiвського Академiчного туристичного клубу. Путiвник виданий через рiк пiсля закiнчення Першої свiтової вiйни у 1919 роцi ;
    - географiчно-iсторичний опис "Повiт Сокальський..." краєзнавця Б. Сокальського. Книга була видана в 1899 роцi за кошти мецената, засновника Природничого музею у Львовi, Володимира Дiдушинського. Експедицiя охопить Сокальський, частини Жовкiвського, Кам'янка-Бузького та Радехiвського районiв Львiвської областi i проходитиме переважно вздовж рiчок Рата, Солокiя та Зах.Буг.
    Засоби пересування учасникiв еспедицiї: бус, байдарки та велосипеди.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради