Культура - музеї << Назад
 IСТОРIЯ БУДIВНИЦТВА 3АЛIЗНИЦI ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ - СОКАЛЬ - КРИСТИНОПIЛЬ - ЛЬВIВ ПIД ЧАС ПЕРШОЇ СВIТОВОЇ ВIЙНИ В СВIТЛИНАХ ТА ДОКУМЕНТАХ
    На початку Першої свiтової вiйни, 13 серпня 1914 року, мiсто Сокаль було зайняте росiйськими вiйськами. Впродовж серпня-жовтня 1914 року росiйськi вiйськовi будiвельники збудували залiзничну колiю вiд Вол.-Волинська до Сокаля, а весною 1915 року - вiд Сокаля до Львова. Управлiння будiвництва залiзницi знаходилось в Кристинополi в палацi Потоцьких. В червнi 1915 року, пiд натиском нiмецькоi та австрiйськоi армii, росiяни, вiдступаючи, зруйнували залiзничне полотно, спалили всi мости. Учасники краєзнавчо-туристичної експедицiї "Вiд кордону до кордону" розшукали десятки документiв та свiтлин цього перiоду iсторiї нашого краю.
    Збiр iнформацii, iлюстративного матерiалу та написання текстiв для перевидання книги "Кристинопiль 1692-1951", виданої у 2010 роцi, продовжується. Як спiвавтор книги, деякими цiкавими знахiдками та вiдкриттями хочу вже подiлитися з усiма у рубрицi "Туристично-краєзнавча експедицiя "Вiд кордону до кордону". Висловлюю щиру вдячнiсть за допомогу керiвнику секцiї краєзнавчого туризму Червоноградського клубу туристiв пану Олександру Коркiшку за пiдтримку та надання допомоги у цiй пошуковiй дiяльностi.
    Завiдувач Червоноградської фiлiї ЛМIР Галина Гриник
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради