Культура - музеї << Назад
 Виставка "Душа мого народу - рушники"
    З 15 вересня у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї дiє нова виставка "Душа мого народу - рушники" з фондiв Музею iсторiї мiста Кам'янське. На виставцi представлено шiсть сорочок, одна святкова скатертина та 36 рушникiв. Географiчно виставка охоплює Днiпропетровську, Харкiвську, Полтавську областi. Однак бiльшiсть рушникiв походять з Днiпрпетровщини (Катеринославщини). Хронологiчно виставка репрезентує українську вишивку кiн. ХIХ - поч. ХХ ст. Кiлька експонатiв представляють сучасну українську вишивку.
    Українська вишивка - це сакральний код нацiї, що мiстить iсторiю народу, вiдображає його свiтогляд, духовнiсть i нацiональну iдею. Для традицiйної української вишивки характерне поєднання геометричного, зооморфного та рослинного орнаментiв, якi побутували по всiй територiї України. Але у кожному iсторико-етнографiчному районi, навiть в окремому селi, їй були властивi свої особливостi в орнаментах, кольорових поєднаннях, що передавалися з поколiння в поколiння.
    Традицiйна вишивка Днiпропетровщини вишивалась чорними та червоними нитками. Червоний колiр свiдчить про те, що йому надавалося значення оберега, вiн символiзує вогонь, сонце. Символiка чорного кольору протиставлялася символiцi червоного i асоцiювалася з горем, сумом. Для вишивання використовували домоткане лляне або конопляне полотно та коноплянi, ллянi i вовнянi нитки. Фарбували нитки природними барвниками, якi виготовляли з корiння, листя, ягiд та трави. Рушники, як правило, вишивалися "рушниковим швом" червоними та коричневими нитками. Вишивка приблизно на третину вiд загальної довжини покриває краї виробiв, центральна частина вiльна вiд шитва. На вишитих речах вказаного регiону переважає квiтковий та рослинний орнамент, що доповнюється геометричним. Оздоблюють вишивку тороками, мережкою та мереживом.
    Починаючи вiд народження i до самої смертi, рушник супроводжував все життя українця. На чистий бiлий рушник, або лише полотно, яке називалось крижмо, приймали малу дитину, що символiзувало чистоту новонародженої душi. Довгий прямокутний шмат тканини завжди у наших предкiв означав дорогу, шлях, який веде людину, допомагає їй жити. Вишитий рушник був неодмiнним атрибутом весiльної та поховальної обрядовостi. Широким було застосування рушникiв в iнтер'єрi.
    На рушниках Днiпропетровщини переважає рослинний орнамент, головним сюжетним елементом якого виступає дерево життя у виглядi складної багатоярусної композицiї. Дерево являє собою безсмертя, нескiнечнiсть життя. Переважає його зображення у виглядi стовбура, вiд якого в обидва боки симетрично вiдгалужуються гiлки-квiти, а верхiвку утворює одна, бiльша за розмiром, квiтка. Квiти символiзують людськi життя сьогодення. Росте свiтове дерево з вазона.Це символiчне зображення Дерева Роду, що виросло з гiлочки, вiдламаної вiд Свiтового Дерева Життя. Горщик семантично означає першопредка, культуру.
    Виставка дiятиме впродовж мiсяця.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради