Культура - музеї << Назад
 Вiдкриється виставка "Душа мого народу - рушники"
    15 вересня 2016 року о 12 годинi у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдкриється виставка "Душа мого народу - рушники" з колекцiї Музею iсторiї м. Кам'янське. На нiй буде представлено 43 експонати: рушники, чоловiчi i жiночi сорочки кiн. ХIХ - поч. ХХ ст. iз Катеринославської, Харкiвської, Полтавської губернiй; Полтавської, Кiровоградської та Днiпропетровської областей 20-60-х рр. ХХ ст. Серед рушникiв особливо видiляються рушники iз сюжетною вишивкою. Зокрема, є зображення Берегинь-Рожаниць i "дерева життя", весiльнi рушники iз вишитими текстами "Щедрою рукою щастя просила", "Не смотри на красоту, а смотри на доброту", датованi початком ХХ ст., та сучасний "З Богом i щастям у нове життя". У колекцiї є i рушник жалобний iз сюжетною вишивкою "Пiд хрестом моя могила".
    Мiж музеями iснує давня спiвпраця. Працiвники Червоноградської фiлiї неодноразово брали участь у фестивалях "Мамайfest", що проходять на базi Музею iсторiї м. Кам'янське. Цьогорiч вiдбувся "обмiн" виставками колекцiй рушникiв. З 1 вересня у Кам'янському експонується виставка "Дивосвiт галицької вишивки" (з фондiв Червоноградської фiлiї ЛМIР), на якiй представлено 37 експонатiв, з них 32 рушники i 5 сорочок кiнця ХIХ - середини ХХ ст. В основному цi речi походять iз трьох районiв Львiвщини: Сокальського, Радехiвського i Буського. Є роботи, виготовленi й у iнших куточках Захiдної України.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради