Культура - музеї << Назад
 До Дня молодi та Дня мiста 26 червня 2016 року Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї та червоноградська художниця Тамара Голутяк презентували виставку "Олiйний живопис Тамари Голутяк"
    Це вже третя виставка художницi у нашому музеї (до слова, п. Тамара i працювала у 1988-1989 рр. у музеї художником-оформлювачем). Першi двi вiдбулися у 1996 та 1997 роках. I ось пiсля такої довгої перерви, ми знову можемо пiзнати та вiдшукати у її творах глибоку фiлософiю буття та Свiту. У них мисткиня вiдкривається повнiстю: за допомогою фарб показує свiй настрiй, думки, i навiть виливає душу.
    Тамара Маркiвна почала малювати ще в дитинствi (народилася у 1940 р. в смт. Андрушiвка на Житомирщинi). У п. Тамари в родинi було багато митцiв: дiдусь був музикантом - грав на скрипцi, а батько писав вiршi та малював. Саме вiд батька п. Тамара перейняла хист до малювання та написання вiршiв.
    Молодою дiвчиною у 1960 роцi приїхала у Червоноградi i все своє життя провела у ньому: навчалася, працювала та творила. Закiнчила Московський заочний народний унiверситет мистецтв, дворiчнi курси художникiв у Львовi, пiдвищення квалiфiкацiї художникiв у Львовi, проте найбiльш вагомими у її професiйнiй майстерностi були приватнi уроки у викладачiв Академiї мистецтв у Ленiнградi (зараз Санкт-Петербург) Олени Скуiнь та Бориса Бреградзе. У 90-х роках п. Тамара провела ряд персональних виставок у Львiвськiй нацiональнiй галереї мистецтв, Музеї етнографiї та художнього промислу у Львовi, у виставковiй залi Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, у Варшавi та у нашому музеї. На жаль, у зв'язку iз частковою втратою зорою впродовж останнiх рокiв п. Тамара не малює, проте зараз вона активно творить вiршi. Цi вiршi вона i прочитала пiд час презентацiї виставки.
    На виставцi експонуються 57 творiв художницi, з них три картини є частиною музейної фондової збiрки "Живопис". Роботи п. Тамари представляють рiзнi жанри образотворчого мистецтва: пейзажi, натюрморти, портрети та автопортрети. Вони виконанi у технiцi олiйного живопису. Є також кiлька робiт в його технiчному засобi - т.зв. "лесуваннi". Вiн полягає у нанесеннi тонкого шару фарби на зображення, через який проглядаються розташованi нижче шари. Стиль її письма вирiзняється текучiстю кольорiв з його наростаючою соковитiстю i в той же час м'якою нечiткiстю предметiв.
    Виставка дiятиме до середини серпня 2016 року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради