Культура - музеї << Назад
 Заходи з нагоди Мiжнародного дня музеїв
    18 травня 2016 року в Червоноградськiй фiлiї ЛМIР традицiйно пройшли заходи з нагоди Мiжнародного дня музеїв.
    Науковi працiвники музею органiзували цiкаву науково-пiзнавальну зустрiч мiсцевих краєзнавцiв, студентської та учнiвської молодi iз доцентами кафедри реставрацiї архiтектурної i мистецької спадщини Iнституту архiтектури Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка" Олегом Рибчинським та Юрiєм Дубиком. Вони представили свої науковi роботи "Розвиток планувальної структури Червонограда (Христинополя) протягом XVII-початку ХХI ст." та "Iсторико-архiтектурний опорний план з визначенням меж iсторичного ареалу".
    Для своїх гостей музей пiдготував нову виставку - "Фотопогляд Iвана Напори" (м.Червоноград). Її автор, Iван Напора, зазначив, що концепцiя фотовиставки - чисто художня пропаганда єдностi природи i людини через його власнi бачення. Перед собою п. Iван поставив мету: сформувати i закрiпити у глядачiв переконання єдностi природи i людини, знiвелювати хибнi стереотипи у вiдносинах з природою i з самим собою, а також вказати на необхiднiсть берегти себе i природу, як одне цiле.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради