Культура - музеї << Назад
 Вiдбувся семiнар-практикум "Розвиток духовної особистостi засобами музейної педагогiки"
    29 березня 2016 р. в Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдбувся семiнар-практикум "Розвиток духовної особистостi засобами музейної педагогiки" вчителiв зарубiжної лiтератури мiста. Захiд пiдготували вчителi Червоноградської загальноосвiтньої середньої школи I-III ступенiв №9 Кардинал О.П. i Друзь О.Ф.
    Основним лейтмотивом семiнару стали слова з Нагiрної проповiдi Iсуса Христа: "Щасливi тi, що усвiдомлюють свою потребу в духовному" (Матвiя 5:3). Завiдувач музею Галина Гриник провела екскурсiю по стацiонарнiй виставцi "Українська iкона XVII-XIX столiть", а учнi ЧЗШ №9 доповнювали її розповiдями про життя святих, представлених на iконах, пов'язували свої розповiдi з творами зарубiжної лiтератури, iнсценiзували. Особливе враження на присутнiх справили пiснi-молитви у виконаннi учнiв школи.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради